Leader na regionálnom informačnom portáli Želiezovčan.sk

Projekt podporený v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja číslo 3/2009.

Rok: 2011

MAS Dolnohronské rozvojové partnerstvo