Utorok, 3. Október 2023, 19:00:12
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 - dôležitý oznam

Dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 - dôležitý oznam

Pandémia ochorenia COVID-19 má zásadný vplyv na slovenskú ekonomiku ako aj na rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podľa prognóz Inštitútu finančnej politiky je očakávaný výpadok daňových príjmov rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja pre rok 2020 vo výške 9 640 156,-EUR. Na tomto základe prijalo Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 19. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 11. mája 2020 Uznesenie č. 26/2020, prostredníctvom ktorého bol schválený návrh opatrení zabezpečujúcich vyrovnanosť rozpočtu NSK na rok 2020. Predmetný návrh spočíva vo viazaní výdavkov programového rozpočtu, vrátane dotácií, s časovým obmedzením čerpania výdavkov v dôsledku neplnenia príjmov rozpočtu do 31.8.2020.

Nitriansky samosprávny kraj týmto oznamuje, že dočasne zastavuje plnenia, ktoré vyplývajú z platných všeobecne záväzných nariadení, prostredníctvom ktorých NSK poskytuje dotácie pre nasledovné oblasti:

  • podpora certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku,
  • podpora rozvoja cestovného ruchu,
  • obnova národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja,
  • podpora kultúry a športu,
  • LEADER NSK.

Viac na: https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11588