Streda, 29. November 2023, 19:21:31
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Informácia o schválených dotáciách na rok 2012 pre verejno – súkromné partnerstvá typu LEADER

Informácia o schválených dotáciách na rok 2012 pre verejno – súkromné partnerstvá typu LEADER

Dňa 4. septembra 2012 boli doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja podpísané Zmluvy o poskytnutí dotácie na kalendárny rok 2012 pre občianske združenia typu LEADER v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011 na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho kraja. Viac informácií sa dozviete v priloženom súbore.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja
Odbor strategických činností

Informácia o podpísaných zmluvách na rok 2012 (LEADER NSK 2)