Streda, 21. Február 2024, 06:35:46
logo unsk

„LeaderFEST 2012 v Levoči“

„LeaderFEST 2012 v Levoči“

V dňoch 29. - 31. mája 2012 sa v kráľovskom historickom mestečku Levoča konalo stretnutie Leadrov európskych krajín pod názvom LeaderFEST 2012. Išlo v poradí už o tretí ročník takéhoto podujatia, ktoré teraz organizovala Miestna akčná skupina LEV so sídlom v Levoči. Predošlé ročníky sa konali v Českej republike, a to v roku 2009 v Hradci nad Moravicí s účasťou 8 európskych krajín a v roku 2010 sa stretli v Štramberku zástupcovia aktérov rozvoja vidieka až z 12 európskych krajín. LeaderFEST 2012 bol organizovaný aj v spolupráci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národnej siete rozvoja vidieka a partnerských inštitúcií z Českej republiky.

Na Leader FESTE sa zúčastnili aj traja zástupcovia Oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí implementujú prístup LEADER v Nitrianskom kraji. V rámci bohatého pracovného programu sme sa zúčastnili workshopov na zaujímavé témy s odborníkmi pre prístup LEADER z rôznych krajín a organizácií, pričom sa viedli diskusie o aktuálnych témach, ako napr.: Komunitne vedený miestny rozvoj ako nástroj predvstupovej politiky EÚ, Miestne a regionálne produkty a služby, Perspektívy ekologického hospodárstva, Vidiecky cestovný ruch, Mládež a miestni obyvatelia - aktívne prvky verejno - súkromného partnerstva. Bohatý sprievodný program v podobe hudobných a tanečných vystúpení, trhu remeselníkov, prehliadok kultúrnych pamiatok Levoče a okolia prilákal nielen účastníkov ale aj množstvo obyvateľov a návštevníkov Levoče.

Vyvrcholením trojdňového podujatia bola medzinárodná konferencia na tému “Integrovaný prístup pre aplikáciu metódy LEADER po roku 2013”, na ktorej vystúpila so svojou prezentáciou na tému  „Rozvoj Nitrianskeho vidieka v kontexte regionálnej politiky EÚ“ aj pani Ing. arch. Viera Juricová – Melušová, vedúca oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja.

Výmena skúseností, nadviazanie nových kontaktov, dohadovanie ďalšej spolupráce a realizácie projektov sú neodmysliteľnou súčasťou a pridanou hodnotou tohto podujatia. Nakoľko LeaderFEST má putovný charakter, už teraz sa tešíme na budúcoročnú akciu v Českej republike.

Odbor strategických činností
Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja
 

Fotografie sa nachádzajú v časti "Fotogaléria".