Pondelok, 17. Jún 2024, 21:58:49
logo unsk

Vyhlásenie výziev LEADER NSK na rok 2023

Vyhlásenie výziev LEADER NSK na rok 2023

Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zverejnil dňa 10. januára 2023 na svojom webovom sídle www.unsk.sk výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Nástroja 1 LEADER NSK (kód výzvy: NSK/LEADER1/2023-Op12) a dve výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Nástroja 2 LEADER NSK (kód výzvy: NSK/LEADER2/2023-Op123, kód výzvy: NSK/LEADER2/2023-Op4) pre kalendárny rok 2023.

Nakoľko predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií je elektronické, výzvy nájdete zverejnené v sekcii Elektronické služby. Jedná sa o nasledovné elektronické služby:

- A.1.83 (kód výzvy: NSK/LEADER2/2023-Op123,

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a183-poskytovanie-dotacie-na-podporu-implementacie-strategii-clld-miestnych-akc),

- A.1.84 (kód výzvy: NSK/LEADER2/2023-Op4,

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a184-poskytovanie-dotacie-na-podporu-implementacie-strategii-clld-miestnych-akc),

- A.1.85 (kód výzvy: NSK/LEADER1/2023-Op12,

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a185-poskytovanie-dotacii-na-podporu-drzitelov-regionalnej-znacky-kvality-a-cin).

Termín predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií je 31. marec 2023.

Odbor strategických činností Úradu NSK