Pondelok, 15. Júl 2024, 11:25:15
logo unsk

Zúčastnili sme sa odbornej exkurzie na Morave

Zástupcovia Odboru strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja sa v dňoch 2. – 4. októbra 2017 zúčastnili odbornej exkurzie v Českej republike. Pracovná cesta bola venovaná najmä projektom spolupráce a výmene skúseností českých a slovenských verejno – súkromných partnerstiev. Zástupcom miestnych akčných skupín z Nitrianskeho ale aj Trnavského kraja boli tiež prezentované príklady úspešných projektov na vidieku v územiach miestnych akčných skupín Buchlov, Horňácko a Ostrožsko, Region Haná a Bystřička. Príklady dobrej praxe: Archeoskanzen Modrá, Živá voda Modrá, „Centrum Slováckých tradic“, Múzeum kočiarov Čechy pod Kosířem, Zámok Náměsť na Hané, „PARK SPORTU“ Hrubá Voda a iné zaujímavé rozvojové projekty. Odbornú exkurziu zorganizovalo Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

Zúčastnili sme sa odbornej exkurzie na Morave - IMG_20171002_105504_b0be8f71efb6d94542337b025bee1ba6
Zúčastnili sme sa odbornej exkurzie na Morave - IMG_20171002_114859_86f9db7db68444c4a9cd312a4ddad16b
Zúčastnili sme sa odbornej exkurzie na Morave - IMG_20171003_151307_011c40ed1fb5d73dbd0256a203f1c06e
Zúčastnili sme sa odbornej exkurzie na Morave - IMG_20171003_105256_3a723d6deff6adff8f6c42b6abd7b68a
Zúčastnili sme sa odbornej exkurzie na Morave - IMG_20171003_155237_359ba30830b6c8d0eafd3e8f41d69ca1
Zúčastnili sme sa odbornej exkurzie na Morave - IMG_20171003_181100_cda4eb212254c5ece0ec510fc838310b
Zúčastnili sme sa odbornej exkurzie na Morave - IMG_20171004_105443_4ba55a60beacead4f4156fa52b0a8f47
Zúčastnili sme sa odbornej exkurzie na Morave - IMG_20171004_105514_b609d504ba26ef04833edfd734ef2343