Štvrtok, 23. Máj 2024, 17:16:02
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2021

 • Rok 2021, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 1, Opatrenia 1, 2

  Konečný prijímateľ (MAS) P. č. Podpor. aktivita podľa VZN 9/2020 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS OZ RADOŠINKA 1 2.1 Poľovnícke združenie Borinka Bojná Zabezpečenie hygienických a epidemiologických opatrení pri uskladňovaní ulovenej zveri 2 600,00 53,06 2 653,06
  2 2.1 Slovenský folklórny súbor Ripín Nové skrine pre kroje 2 400,00 48,98 2 448,98
  3 2.1 Klub voľného času AvenTURA Stany pre exteriérové podujatia a workshopy  2 254,00 46,00 2 300,00
  4 1.1 Dušan Beláň BESAI Rekonštrukcia a modernizácia areálu Zvernice Ranču pod Babicou 4 600,00 511,11 5 111,11
  5 2.1 Telovýchovná jednota Sokol Šalgovce Mobiliár futbalového ihriska Šalgovce 2 340,00 47,76 2 387,76
  6 2.1 ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ZVÄZU ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE ČAKAJOVCE Revitalizácia výcvikového areálu 2 500,00 51,02 2 551,02
  7 2.1 Športový klub Lužany Podpora činnosti Športového klubu Lužany 2 500,00 51,02 2 551,02
  8 2.1 Poľovnícke združenie MIER Obklad fasády a výmena strešných konštrukcií poľovníckeho zariadenia 2 940,00 60,00 3 000,00
  9 1.1 Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Rozšírenie výrobnej linky na červené vína 4 600,00 511,11 5 111,11
  Sumár MAS OZ RADOŠINKA  26 734,00 1 380,06 28 114,06
  Mikroregión TRÍBEČSKO 1 1.1 BERAMED s.r.o. Modernizácia výrobného procesu – výmena elektrického varného kotla 3 319,74 368,86 3 688,60
  2 1.1 HRADNÁ STRÁŽ s.r.o Zvýšenie efektívnosti solárneho systému – Investície do energie z obnoviteľných zdrojov a investície do opatrení na úsporu energií 3 878,10 430,90 4 309,00
  3 2.1 OZ PARK Topoľčianky Vybudovanie skladu  na náradie a materiály potrebné pre činnosť OZ 2 467,15 50,35 2 517,50
  4 1.1 Ing. Barbora Kováčová Maringotka pre účely predajne mlieka 3 960,00 440,00 4 400,00
  5 2.1 DETI TOPOĽČIANOK Propagačné materiály pre deti 2 940,00 60,00 3 000,00
  6 2.1 ŠPORTOVÝ KLUB ŽITAVANY Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom 2 940,00 60,00 3 000,00
  7 2.1 OFK TATRAN Topoľčianky Rekonštrukcia školiacej miestnosti – štadion Tatran Topoľčianky 2 285,80 46,65 2 332,45
  8 2.1 KLUB KLÁRA Kultivácia a zatraktívnenie prostredia športového areálu Tatran Topoľčianky a priľahlých plôch 2 430,40 49,60 2 480,00
  9 2.1 DHZ Topoľčianky Modernizácia zariadenia budvoy DHZ Topoľčianky 1 537,15 31,37 1 568,52
  10 2.1 Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky Chladiace zariadenie pre regionálne produkty  – rozšírenie aktivity: Zriadenie predajného miesta regionálnych produktov PONITRIE z roku 2020 2 200,00 44,90 2 244,90
  Sumár Mikroregión TRÍBEČSKO 27 958,34 1 582,63 29 540,97
  Občianske združenie Tekov - Hont 1 2.1 Štiavnica Mountains Vybavenie stolárskej dielne 2 726,68 55,65 2 782,33
  2 2.1 DFS Tekovaček Dievčenské sviatočné kroje pre DFS Tekovanček 2 940,00 60,00 3 000,00
  3 2.1 Senior Garden n.o. Zvyšujeme kvalitu sociálnych služieb 2 440,00 49,80 2 489,80
  4 2.1 Lula - budúcnosť Výsadba stromoradia v obci Lula 2 462,71 50,26 2 512,97
  5 2.1 Podlužan Zakúpenie vybavenia pre organizovanie spoločenských podujatí 1 800,00 36,73 1 836,73
  6 2.1 Telovýchovná jednota AB Hronské Kosihy Ozvučenie voľnočasového areálu v obci Hronské Kosihy 2 440,00 49,80 2 489,80
  7 2.1 Obecný futbalový klub Veľký Ďur – OFK Veľký Ďur Prenosný mobiliár pre voľnočasové aktivity 1 500,00 30,61 1 530,61
  8 2.1 Poľovnícke združenie Hronské údolie Rekonštrukcia poľovníckeho domu 1 850,23 37,76 1 887,99
  9 2.1 Príroda Sloboda Jednota Oprava krovu na budove historickej mlynice 2 940,00 60,00 3 000,00
  10 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Iňa Vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru Iňa 1 500,00 30,61 1 530,61
  11 2.1 Jesenčan Vyhliadkové miesto s posedením 2 919,42 59,58 2 979,00
  Sumár Občianske združenie Tekov - Hont 25 519,04 520,80 26 039,84
  Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 1 1.1 Marta Kozárová Inšpekčný stôl 4 950,00 550,00 5 500,00
  2 2.1 Poľovnícke združenie Klasov  Výsadba listnatých drevín 2 940,00 60,00 3 000,00
  3 1.1 Michal Demo - STOLÁRSTVO DEMO Výroba z dreva na mieru 4 188,60 465,40 4 654,00
  4 2.1 Zoulus Priestor pre všetkých 3 2 940,00 60,00 3 000,00
  5 2.1 Chotáre Žitavy Chotárland 2 661,32 54,31 2 715,63
  6 2.1 Poľovnícke združenie Lieština Golianovo Kŕmne zariadenie pre srnčiu zver a výstavba poľovníckych posedov  2 940,00 60,00 3 000,00
  7 2.1 Csemadok Základná organizácia Pohranice Dedičstvo Podzoboria – Zoboralja Öröksége 2 940,00 60,00 3 000,00
  8 2.1 Občianske združenie Dvor u rezbára Nový život vo vinohradoch 1 796,83 36,67 1 833,50
  Sumár Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 25 356,75 1 346,38 26 703,13
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 1 2.1. Roma Dolné Semerovce Vytvorenie zelenej oddychovej zóny v časti obce Dolné Semerovce - ďalšia etapa 2 925,97 59,71 2 985,68
  2 2.1. ZEMERED Záchrana areálu bývalej miestnej fary v obci Dolné Semerovce 2 937,06 59,94 2 997,00
  3 2.1. Srdcom za Šahy Prinavrátiť mestskému parku podobu, ktorú mu dali naši predkovia 2 940,00 60,00 3 000,00
  4 2.1. IN HOC SIGNO VINCES, o. z. Zhotovenie rezbovaných vstupných dverí do kostola sv. Ladislava v Kubáňove 2 940,00 60,00 3 000,00
  5 2.1. Spolok Anna Reštaurovanie oltárneho obrazu sv. Anny v Lontove 1 960,00 40,00 2 000,00
  6 2.1. Športovo Strelecký Klub Šahy Skvalitnenie podmienok pre športovo - streleckú činnosť 2 459,80 50,20 2 510,00
  7 2.1. Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Základná organizácia Ipeľské Úľany Skvalitnenie možností pre rozvoj činností združenia v obci Ipeľské Úľany 2 441,06 49,82 2 490,88
  8 2.1. Stredisko Evanielickej DIAKONIE Sazdice Príprava podmienok pre prácu v sociálnej oblasti v obci Sazdice - energetické zhodnotenie budovy 2 940,00 60,00 3 000,00
  Sumár Občianske združenie Ipeľ - Hont 21 543,89 439,67 21 983,56
  MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 1 2.1 Združenie obcí Dolného Žitného ostrova Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Komoča, Andovce a Zemné 2 702,44 55,15 2 757,59
  2 2.1 Poľovnícke združenie Kameničná Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Kameničná, Čalovec a Lipové 2 702,44 55,15 2 757,59
  3 2.1 Kolozsnéma n.o. Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Klížska Nemá, Bodzianske Lúky a Sokolce 2 702,44 55,15 2 757,59
  4 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Tôň, Zemianska Olča a Okoličná na Ostrove 2 702,44 55,15 2 757,59
  5 2.1 Poľovnícke združenie Veľké Kosihy Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Veľké Kosihy, Dedina Mládeže a Holiare 2 702,44 55,15 2 757,59
  6 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Trávnik Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Číčov a Trávnik 1 801,63 36,77 1 838,40
  7 2.1 Csemadok - Základná organizácia Patince   Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Patince, Iža a Búč 2 702,44 55,15 2 757,59
  8 2.1 Poľovnícke združenie Chotín Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Modrany, Bátorove Kosihy a Chotín 2 702,44 55,15 2 757,59
  9 2.1 Občianske združenie GAZDA Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Kravany nad Dunajom, Marcelová a Radvaň nad Dunajom 2 702,44 55,15 2 757,59
  10 2.1 Sociálne služby VRBA n.o. Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Vrbová nad Váhom a Moča 1 801,63 36,77 1 838,40
    Sumár MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 25 222,78 514,75 25 737,53
  MAS - Dvory a okolie 1 2.1 Občianske združenie FYRMONYA FYRMONYA Polgári Társulás Výsadba stromčekov  2 936,47 59,93 2 996,40
  2 2.1 SRRZ – RZ pri Základnej škole  Budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia 2 940,00 60,00 3 000,00
  3 2.1 Nadácia Budúcnosť Svodína Šport nás spája 2 940,00 60,00 3 000,00
  4 2.1 Občianske združenie pre budúcnosť vidieka, A Vidék Jövőéért Polgári Társulás Exteriérový fitness park – šport pod oblohou   2 940,00 60,00 3 000,00
  5 2.1 Branovčan „Vonkajšie fitness“ 2 940,00 60,00 3 000,00
  6 2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Pribeta Deti v pohybe 2 940,00 60,00 3 000,00
  7 2.1 Csemadok Základná organizácia Gbelce Tisíce výročie obce Gbelce 2 793,00 57,00 2 850,00
  8 2.1 4U Dvory Zelená brána na dvorskú Kalváriu 2 904,07 59,27 2 963,34
  9 2.1 Dvory a okolie - združenie obcí Spoločne pre čistejšie verejné priestranstvá v mikroregióne Dvory a okolie 2 940,00 60,00 3 000,00
  Sumár MAS Dvory a okolie 26 273,54 536,19 26 809,73
  MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 1 2.1 Mŕtve rameno Váhu Boros-ér Tvoríme zelený priestor II - vybudovanie detského ihriska 1 497,45 30,56 1 528,01
  2 2.1 Futbalový club Kráľová nad Váhom Zelená je tráva, futbal to je hra ... 1 500,00 30,61 1 530,61
  3 2.1 OZ Historik OZ Historik - obstaranie drevených  záhradných nábytkov 1 500,00 30,61 1 530,61
  4 2.1 LYNX - príroda a človek Človek a príroda 2 000,00 40,82 2 040,82
  5 2.1 Občianske združenie PRO TURDESQUED Pokojná zelená zóna obce 2 000,00 40,82 2 040,82
  6 2.1 Telovýchovná jednota PROGRES Ochrana ihriskovej plochy 1 400,00 28,57 1 428,57
  7 2.1 Neskrotní komedianti (I.E.T) - Féktelen komédiások Podpora činnosti združenia Neskrotní komedianti (I.E.T.) - Féktelen komédiások 1 885,36 38,48 1 923,84
  8 2.1 Miestny odbor Matice slovenskej Neded Podpora aktivít a kultprnej činnosti Miestnehi odbrou Matice slovenskej v Nedede a tradičných regionálych podujatí 1 500,00 30,61 1 530,61
  9 2.1 Priatelia vína, Dlhá nad Váhom - Borbarátok, Vághosszúfalu Výroba posuvnej brány a následná montáž na pozemok náučného vinohradu 1 500,00 30,61 1 530,61
  10 2.1 FOND" SZENT ISTVÁN ÓVODA TARDOSKEDD", n.f. Podpora pohybových aktivít detí v Tvrdošovciach 2 000,00 40,82 2 040,82
  11 2.1 VÁG - VÁH Vybudovanie parku Liget - osadenie mobiliáru vedľa chodníkov 2 000,00 40,82 2 040,82
  12 2.1 LIGET Vybudovanie parku Liget 1 800,00 36,73 1 836,73
  13 2.1 Csemadok - Základná organizácia Neded Príslušenstvo na oberačkový sprievod a ďalšie akcie miestnej organizácie Csemadok Neded 1 500,00 30,61 1 530,61
  14 2.1 Fehér Fűz – Salix Alba Rozšírenie prevádzkovej vybavenosti mŕtveho ramena Váhu v Žihárci 2 100,00 42,86 2 142,86
  15 2.1 OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT Informačný buletin pre občanov obce Diakovce o nakladaní separovaného odpadu 1 700,00 34,69 1 734,69
  16 2.1 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor DIAKOVCE Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Deáki Egyházközség Podpora činnosti cirkevného zboru - obnova kuchyne cirkevného zboru 1 900,00 38,78 1 938,78
  Sumár MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 27 782,81 567,00 28 349,81
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 1 2.1 Občianske združenie Obdokovčan Obnova zelene na cintoríne 2 923,72 59,67 2 983,39
  2 2.1 KOVAR Preventívne opatrenia na odvedenie dažďových vôd pri kostolíku sv. Anny 2 940,00 60,00 3 000,00
  3 1.1 Mgr. Pavol Kováčik – VšehoMiera Vybudovanie priestorov pre sušenie a čistenie regionálneho produktu „Konopa siata – semienka“ 4 900,00 544,44 5 444,44
  4 1.1 Včelárstvo GERALDÍNA, s.r.o. Zabezpečenie výroby medu a včelích produktov s pridanou hodnotou 4 900,00 544,44 5 444,44
  5 2.1 Obecný futbalový klub Kovarce Energeticky úsporné osvetlenie štadióna OFK Kovarce - OFK Kovarce 2 600,00 53,06 2 653,06
  6 2.1 FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE Modernizácia multifunkčného ihriska 2 500,00 51,02 2 551,02
  7 2.1 Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Tríbeč Kovarce Zakúpenie chladiaceho boxu na uskladnenie diviny 2 940,00 60,00 3 000,00
  8 2.1 Telovýchovná jednota Oponice Oprava strechy na kabínach TJ Oponice 2 500,00 51,02 2 551,02
  9 2.1 Občianske združenie SIPKA Zakúpenie dronu ako technickej kulisy do rozprávky 1 790,00 36,53 1 826,53
    Sumár Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 27 993,72 1 460,19 29 453,91
  MAS CEDRON - NITRAVA 1 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Svätoplukovo Výchova obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia 2 000,00 40,82 2 040,82
  2 1.2 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE a.s. Skvalitnenie a zatraktívnenie poskytovaných služieb v KAŠTIELI MOJMÍROVCE 2 700,00 300,00 3 000,00
  3 1.1 Ing. Peter Belan  Skvalitnenie výroby vína 1 600,00 177,78 1 777,78
  4 2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola s materskou školou Aktívne pre krajšiu dedinu 2 000,00 40,82 2 040,82
  5 1.1 PhDr. Romana Píteková, Dipl.mt.l Modernizácia prevádzky 1 600,00 177,78 1 777,78
  6 1.1 František Švec Chladiace zariadenie 1 791,00 199,00 1 990,00
  7 2.1 Rodičovské združenie pri Základnej škole Lipová 183 LIPA - naše srdce 2 000,00 40,82 2 040,82
  8 2.1 Materské centrum NEZBEDKO Eko tašky na "nákupy" 1 500,00 30,61 1 530,61
  9 2.1 Občianske združenie INŠPIRÁCIA Záhrada so skleníkmi na pestovanie zdravej zeleniny, kvetov a stromov 2 500,00 51,02 2 551,02
  10 2.1 ŠURIANSKI JAZDCI Údržba a zveľaďovanie športových areálov Freestyle Park Šurany 2 000,00 40,82 2 040,82
  11 1.1 Vea group, s.r.o. Rozšírenie prevádzky 2 000,00 222,22 2 222,22
  12 1.1 Stvorené Skvalitnenie výroby Upcyklovaných košieľ a šiat 1 898,10 210,90 2 109,00
    Sumár MAS CEDRON - NITRAVA 23 589,10 1 532,58 25 121,68
  Občianske združenie "Mikroregión Hurbanovo" 1 2.1 Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA n.o. Nákup elektricky polohovateľných postelí, matracov a nočných stolíkov 2 940,00 60,00 3 000,00
  2 2.1 MARTOS, n.o. Kompostéry pre obec Martovce 2 895,61 59,09 2 954,70
  3 2.1 Marthos, o.z. Sadenie stromov v Parku kultúry, športu a voľného času v Martovciach 2 910,60 59,40 2 970,00
  4 2.1 Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Hurbanovo Zlepšenie kvality vody a odstránenie organického bahenného sedimentu z jazera Štrkovisko Bohatá 2 921,18 59,62 2 980,80
  5 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter Modernizácia interiéru hasičskej zbrojnice DHZ Svätý Peter 1 761,92 35,96 1 797,88
  6 2.1 Csemadok Základná organizácia Hurbanovo Materiálno - technické zabezpečenie kreatívnej dielne a rekonštrukcia kuchyne v Dome tradícií 2 940,00 60,00 3 000,00
    Sumár Občianske združenie "Mikroregión Hurbanovo" 16 369,31 334,07 16 703,38
  Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 1 1.1 H2G, s.r.o. Mlynkoodstopkovač s ručným variátorom 2 700,00 300,00 3 000,00
  2 1.1 Mária Nagyová Zelený krok do umenia 3 075,36 341,71 3 417,07
  3 2.1 Združenie novianskych vinohradníkov Zdravá záhrada vo vinohradoch časť 2 2 450,00 50,00 2 500,00
  4 2.1 EKAS Malé Vozokany Zelená oáza III Malé Vozokany 2 641,10 53,90 2 695,00
  5 1.1 CERA MEL, s.r.o. Polyuretánové úle 2 624,85 291,65 2 916,50
  6 1.1 TAJNA, s.r.o. Nákup okopávačky do vinohradu 3 150,00 350,00 3 500,00
  7 2.1 Psíčkari Vráble Zelená pre psíčkarov a ich psov II. 1 862,00 38,00 1 900,00
  8 2.1 OBČIANSKE ZDRUŽENIE "POĎME SA HRAŤ" Medonosné trvalkové záhony 2 450,00 50,00 2 500,00
  9 1.1 Mgr. Martina Čunderlíková, PhD.
  - ORLOWSKY
  VinOÁZA 3 150,00 350,00 3 500,00
    Sumár Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 24 103,31 1 825,26 25 928,57
  MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 1 2.1 SRRZ - RZ pri Základnej škole Spolu v pohybe 2 940,00 60,00 3 000,00
  2 2.1 Obecný futbalový klub obce Prašice Obecný futbalový klub obce Prašice modernizuje technické vybavenie 2 084,00 42,53 2 126,53
  3 2.1 Nová Duchonka Osvetlenie, ktoré neruší ríšu zvierat 2 940,00 60,00 3 000,00
  4 2.1 Telovýchovná jednota Slovan Krušovce Oživenie oddychovej zóny 2 940,00 60,00 3 000,00
  5 2.1 Folklórna skupina Prašičan Zachovajme tradičný kroj v regióne 2 744,00 56,00 2 800,00
  6 2.1 TJ Družstevník Jacovce Revitalizácia zelene na miestnom cintoríne v Jacovciach 2 940,00 60,00 3 000,00
  7 1.1 Jaroslav Božik Nová odolná podlaha - modernizácia expedičných priestorov 4 284,00 476,00 4 760,00
  8 1.1 Ing. Viliam Uhlár SHR - VÍNO - UHLÁR S novým moderným pomocníkom bude naše vínko ešte kvalitnejšie 4 950,00 550,00 5 500,00
    Sumár MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 25 822,00 1 364,53 27 186,53
  VITIS 1 1.1 Ing. Ľubomír Rybárik ALCEDO Modernizácia technologického vybavenia vinárstva 3 630,96 403,44 4 034,40
  2 1.1 Ing. Juraj Bíro Vinárstvo J. Bíro Inovácia a modernizácia vybavenia vinárstva 4 000,00 444,44 4 444,44
  3 2.1 Miestny odbor Matice slovenskej Lehota Zvyšovanie kultúrneho povedomia vo forme propagácie 1 500,00 30,61 1 530,61
  4 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Lehota Nákup záchranárskej techniky pre DHZ Lehota 1 861,02 37,98 1 899,00
  5 2.1 Futbalový klub Močenok Podpora rozvoja pohybových aktivít detí v obci Močenok 1 800,00 36,73 1 836,73
  6 2.1 Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ Výmena okien a dverí v objekte na ihrisku FK KFC Horná Kráľová 1 700,00 34,69 1 734,69
  7 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Hájske Materiálno technické vybavenie priestorov hasičskej zbrojnice obce Hájske II. 1 800,00 36,73 1 836,73
  8 2.1 Poľovnícka spoločnosť Jarok Zariadenie priestorov spoločenskej miestnosti PS Jarok 1 470,00 30,00 1 500,00
  9 2.1 Ruman Rekonštrukcia a reštaurovanie sochy sv. Kataríny v obci Rumanová 2 000,00 40,82 2 040,82
  10 2.1 Futbalový klub FC 31 Jarok Zabezpečenie skladových priestorov futbalového klubu 1 900,00 38,78 1 938,78
  11 2.1 Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia Vybudovanie nástupnej a oddychovej zóny k pumptrackovej dráhe 1 900,00 38,78 1 938,78
  12 2.1 Občianske združenie Život pod Tópartom, o.z. Náhradná výsadba stromov v areáli Základnej školy 2 388,22 48,74 2 436,96
  13 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Báb Nová brána na hasičskú zbrojnicu 2 000,00 40,82 2 040,82
    Sumár VITIS 27 950,20 1 262,56 29 212,76
  Občianske združenie ŽIBRICA 1 2.1 Via Naturalis Výsadba zelene a vybudovanie dopadových plôch na detskom ihrisku v Hrušovanoch 2 940,00 60,00 3 000,00
  2 2.1 OZ Rodičovské združenie pri ZŠ 1. - 4. roč. s VJS Zlepšenie technického vybavenia areálu ZŠ v Žiranoch 2 940,00 60,00 3 000,00
  3 2.1 Hôrka - Bádice Nová ohrada pre Kultúrny dom 2 940,00 60,00 3 000,00
  4 2.1 "Srdce, ruky, um pre obec a región" Vybudovanie chodníka v obci Dolné Lefantovce 2 940,00 60,00 3 000,00
  5 2.1 Občianske združenie VOX GUEZTE Výsadba ovocného sadu tradičných odrôd 2 940,00 60,00 3 000,00
  6 2.1 Rodičovské združenie pri materskej škole Štitáre Najmenším pre radosť 2 940,00 60,00 3 000,00
  7 2.1 "Krajšia budúcnosť pre Ľudovítovú" Vyčistenie a revitalizácia Ľudovítovského lesíka - 3. etapa 2 940,00 60,00 3 000,00
  8 2.1 Telovýchovná jednota Koniarovce Opatrenia na úsporu energie objektu pre voľno časové aktivity 2 940,00 60,00 3 000,00
  9 2.1 OZ Štitáre Nákup mobilných prvkov a minirampy Skateparku v obci Štitáre 1 470,00 30,00 1 500,00
    Sumár Občianske združenie ŽIBRICA 24 990,00 510,00 25 500,00
  Spolu 377 208,79 15 176,66 392 385,45

  Altanok  Vinodol
  Cera Mel Sro  Polyuretanove Ule
  Chladiace Zariadenie Pre Regionalne Produkty  Asociacia Subjektov Cestovneho Ruchu Topolcianky
  Csemadok Hurbanovo  Zariadenia Kreativnej Dielne V Dome Tradicii
  DHZ Svatoplukovo  Vychova Obyv V Oblasti Ochrany Poziarmi A Krajiny
  Dievcenske Sviatocne Kroje Pre DFS Tekovancek  Stary Tekov
  EKAS Male Vozokany  Zelena Oaza III
  Elektricke Polohovacie Postele  Horna Sec
  F Svec  Chladiace Zariadenie
  Fitness Park  Nova Vieska
  H2G Sro  Mlynko Odstopkovac
  Inspekcny Stol  Marta Kozarova
  J Bozik  Nova Odolna Podlaha
  KOVAR  Preventivne Odvedenie Dazdovych Vod Kostolik Sv Anny
  Kastiel Mojmirovce  Skvalitnenie Poskytovanych Sluzieb
  Krajsie Slepcany  Medonosne Trvalkove Zahony
  M Cunderlikova  VinOAZA
  M Nagyova  Zeleny Krok Do Umenia
  Margareta N O  Elektricky Polohovatelne Postele Matrace Stoliky
  Martos N O  Kompostery Pre Obec Martovce
  Materske Centrum Nezbedko  Eko Tasky
  Mrtve Rameno Vahu  Ziharec
  Nova Duchonka  Osvetlenie Ktore Nerusi Zvierata
  OFK Kovarce  Energeticky Usporne Osvetlenie Stadiona
  OZ Inspiracia  Zahrada So Sklenikmi Na Pestovanie Zeleniny
  OZ Sipka  Zakupenie Dronu Ako Technickej Kulisy Do Rozpravok
  OZ Stvorene  Vyroba Upcyklovanych Siat A Kosiel
  Obdokovcan  Obnova Zelene Na Cintorine
  PZ Tribec Kovarce  Zakupenie Chladiaceho Boxu
  P Kovacik  Vybudovanie Priestorov Na Susenie Regionaneho Produktu
  Peter Belan  Skvalitnenie Vyroby Vina
  Polovnicky Posed Golianovo
  Rodicovske Zdruzenie ZS Lipova  Lipa Nase Srdce
  TJ Krusovce  Ozivanie Oddychovej Zony
  TJ Oponice  Oprava Strechy
  Tajna Sro  Okopavacka Do Vinohradu
  Traktorova Kosacka  Kralova Nad Vahom
  Udrzba A Zveladovanie Sportovych Arealov Freerstyle Park Surany
  Vcelarstvo Geraldina  Vyroba Medu A Vcelych Produktov
  Vea Group  Rozsirenie Prevadzky
  Voliera  Srdcom Za Sahy
  ZS Tesare  Spolu V Pohybe
  Zdruzenie Madarskych Rodicov  Aktivne Pre Krajsiu Dedinu

 • Rok 2021, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3

  Konečný prijímateľ (MAS) P. č. Podpor. aktivita podľa VZN 10/2020 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS Združenia Termál 1 1.1 Obec Bardoňovo Detské ihrisko Bardoňovo 4 650,00 244,74 4 894,74
  2 1.1 Obec Pozba Rekonštrukcia obecného chodníka - Pozba 4 650,00 244,74 4 894,74
  3 1.1 Obec Radava Nové detské ihrisko pri altánku 4 650,00 244,74 4 894,74
  4 1.1 Obec Vlkas NÁUČNÝM CHODNÍČKOM ZA POZNANÍM MIESTNEJ KRAJINY A JEJ KULTÚRNYCH, HISTORICKÝCH  I  PRÍRODNÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ - Potulky Mikroregiónom Termál - časť Vlkas 3 540,65 186,35 3 727,00
  5 1.1 Obec Hul Revitalizácia existujúceho parku v blízkosti kaštieľa 4 700,00 247,37 4 947,37
  6 1.1 Obec Kolta Výstavba altánku v rekreačno oddychovej zóne Pustý kostolík 4 700,00 247,37 4 947,37
  7 3.3, 3.4 Miestna akčná skupina Združenia Termál Podpora prevádzky a webovej stránky MAS Združenia Termál 1 000,00 0,00 1 000,00
    Sumár MAS Združenia Termál 27 890,65 1 415,30 29 305,95
  Dolnohronské rozvojové partnerstvo 1 1.2 Obec Pavlová Zavedenie domáceho kompostovania v Pavlovej 1 500,00 78,95 1 578,95
  2 1.1 Občianske združenie Ferenca Dudicha - Dudich Ferenc polgári társulás Obnova pamätníka padlým hrdinom v Hronovciach – časť Vozokany nad Hronom 2 500,00 51,02 2 551,02
  3 1.1 Obec Keť Úprava verejných priestranstiev v obci Keť 2 500,00 131,58 2 631,58
  4 1.1 Obec Malá nad Hronom Zeleň - ako ostrov života 1 500,00 78,95 1 578,95
  5 1.1 Obec Malé Ludince Bezpečné ihrisko pre naše deti 2 200,00 115,79 2 315,79
  6 1.1 Obec Šalov Úprava verejného priestranstva pred kultúrnym domom 4 000,00 210,53 4 210,53
  7 1.1 Občianske združenie Malianka Rekonštrukcia sakrálnej pamiatky 2 000,00 40,82 2 040,82
  8 1.1 Obec Farná Rekonštrukcia elektroinštalácie - Dom smútku Farná (havarijný stav) 2 300,00 121,05 2 421,05
  9 1.1 Csemadok ZO Želiezovce Rekonštrukcia tradičného oplotenia rodného domu Sacherovcov v Želiezovciach 4 000,00 81,63 4 081,63
  10 1.2 Občianske združenie Pochopiteľný život Érthető élet Polgári társulás Zelená oáza – zachovanie dedičstva (výsadba okrasných kríkov, živých plotov a ovocných stromov) 1 500,00 30,61 1 530,61
  11 3.3 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD – prevádzka webovej stránky 300,00 0,00 300,00
  12 3.4 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD – externý manažment 600,00 0,00 600,00
    Sumár Dolnohronské rozvojové partnerstvo 24 900,00 940,92 25 840,92
  Spolu 52 790,65 2 356,22 55 146,87
  Bardonovo  Detske Ihrisko
  Csemadok Zeliezovce  Rekonstrukcia Oplotenia Rodneho Domu Sacherovcov
  Hul  Revitalizacia Parku Blizko Kastiela
  Ket  Uprava Verejnych Priestranstiev
  Kolta  Vystavba Altanku
  Mala Nad Hronom  Zelen Ostrov Zivota
  Male Ludince  Bezpecne Ihrisko Pre Nase Deti
  OZ F Dudicha  Obnova Pamatnika V Hronovciach
  OZ Malianka  Rekonstrukcia Sakralnej Pamiatky
  OZ Pochopitelny Zivot  Zelena Oaza
  Pavlova  Domace Kompostery
  Pozba  Rekonstrukcia Obecneho Chodnika
  Radava  Nove Detske Ihrisko Pri Altanku
  Vlkas  Naucnym Chodnikom Za Poznanim Miestnej Krajiny