Pondelok, 26. September 2022, 08:00:57
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2021

 • Rok 2021, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 1, Opatrenia 1, 2

  Konečný prijímateľ (MAS) P. č. Podpor. aktivita podľa VZN 9/2020 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS OZ RADOŠINKA 1 2.1 Poľovnícke združenie Borinka Bojná Zabezpečenie hygienických a epidemiologických opatrení pri uskladňovaní ulovenej zveri 2 600,00 53,06 2 653,06
  2 2.1 Slovenský folklórny súbor Ripín Nové skrine pre kroje 2 400,00 48,98 2 448,98
  3 2.1 Klub voľného času AvenTURA Stany pre exteriérové podujatia a workshopy  2 254,00 46,00 2 300,00
  4 1.1 Dušan Beláň BESAI Rekonštrukcia a modernizácia areálu Zvernice Ranču pod Babicou 4 600,00 511,11 5 111,11
  5 2.1 Telovýchovná jednota Sokol Šalgovce Mobiliár futbalového ihriska Šalgovce 2 340,00 47,76 2 387,76
  6 2.1 ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ZVÄZU ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE ČAKAJOVCE Revitalizácia výcvikového areálu 2 500,00 51,02 2 551,02
  7 2.1 Športový klub Lužany Podpora činnosti Športového klubu Lužany 2 500,00 51,02 2 551,02
  8 2.1 Poľovnícke združenie MIER Obklad fasády a výmena strešných konštrukcií poľovníckeho zariadenia 2 940,00 60,00 3 000,00
  9 1.1 Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Rozšírenie výrobnej linky na červené vína 4 600,00 511,11 5 111,11
  Sumár MAS OZ RADOŠINKA  26 734,00 1 380,06 28 114,06
  Mikroregión TRÍBEČSKO 1 1.1 BERAMED s.r.o. Modernizácia výrobného procesu – výmena elektrického varného kotla 3 319,74 368,86 3 688,60
  2 1.1 HRADNÁ STRÁŽ s.r.o Zvýšenie efektívnosti solárneho systému – Investície do energie z obnoviteľných zdrojov a investície do opatrení na úsporu energií 3 878,10 430,90 4 309,00
  3 2.1 OZ PARK Topoľčianky Vybudovanie skladu  na náradie a materiály potrebné pre činnosť OZ 2 467,15 50,35 2 517,50
  4 1.1 Ing. Barbora Kováčová Maringotka pre účely predajne mlieka 3 960,00 440,00 4 400,00
  5 2.1 DETI TOPOĽČIANOK Propagačné materiály pre deti 2 940,00 60,00 3 000,00
  6 2.1 ŠPORTOVÝ KLUB ŽITAVANY Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom 2 940,00 60,00 3 000,00
  7 2.1 OFK TATRAN Topoľčianky Rekonštrukcia školiacej miestnosti – štadion Tatran Topoľčianky 2 285,80 46,65 2 332,45
  8 2.1 KLUB KLÁRA Kultivácia a zatraktívnenie prostredia športového areálu Tatran Topoľčianky a priľahlých plôch 2 430,40 49,60 2 480,00
  9 2.1 DHZ Topoľčianky Modernizácia zariadenia budvoy DHZ Topoľčianky 1 537,15 31,37 1 568,52
  10 2.1 Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky Chladiace zariadenie pre regionálne produkty  – rozšírenie aktivity: Zriadenie predajného miesta regionálnych produktov PONITRIE z roku 2020 2 200,00 44,90 2 244,90
  Sumár Mikroregión TRÍBEČSKO 27 958,34 1 582,63 29 540,97
  Občianske združenie Tekov - Hont 1 2.1 Štiavnica Mountains Vybavenie stolárskej dielne 2 726,68 55,65 2 782,33
  2 2.1 DFS Tekovaček Dievčenské sviatočné kroje pre DFS Tekovanček 2 940,00 60,00 3 000,00
  3 2.1 Senior Garden n.o. Zvyšujeme kvalitu sociálnych služieb 2 440,00 49,80 2 489,80
  4 2.1 Lula - budúcnosť Výsadba stromoradia v obci Lula 2 462,71 50,26 2 512,97
  5 2.1 Podlužan Zakúpenie vybavenia pre organizovanie spoločenských podujatí 1 800,00 36,73 1 836,73
  6 2.1 Telovýchovná jednota AB Hronské Kosihy Ozvučenie voľnočasového areálu v obci Hronské Kosihy 2 440,00 49,80 2 489,80
  7 2.1 Obecný futbalový klub Veľký Ďur – OFK Veľký Ďur Prenosný mobiliár pre voľnočasové aktivity 1 500,00 30,61 1 530,61
  8 2.1 Poľovnícke združenie Hronské údolie Rekonštrukcia poľovníckeho domu 1 850,23 37,76 1 887,99
  9 2.1 Príroda Sloboda Jednota Oprava krovu na budove historickej mlynice 2 940,00 60,00 3 000,00
  10 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Iňa Vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru Iňa 1 500,00 30,61 1 530,61
  11 2.1 Jesenčan Vyhliadkové miesto s posedením 2 919,42 59,58 2 979,00
  Sumár Občianske združenie Tekov - Hont 25 519,04 520,80 26 039,84
  Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 1 1.1 Marta Kozárová Inšpekčný stôl 4 950,00 550,00 5 500,00
  2 2.1 Poľovnícke združenie Klasov  Výsadba listnatých drevín 2 940,00 60,00 3 000,00
  3 1.1 Michal Demo - STOLÁRSTVO DEMO Výroba z dreva na mieru 4 188,60 465,40 4 654,00
  4 2.1 Zoulus Priestor pre všetkých 3 2 940,00 60,00 3 000,00
  5 2.1 Chotáre Žitavy Chotárland 2 661,32 54,31 2 715,63
  6 2.1 Poľovnícke združenie Lieština Golianovo Kŕmne zariadenie pre srnčiu zver a výstavba poľovníckych posedov  2 940,00 60,00 3 000,00
  7 2.1 Csemadok Základná organizácia Pohranice Dedičstvo Podzoboria – Zoboralja Öröksége 2 940,00 60,00 3 000,00
  8 2.1 Občianske združenie Dvor u rezbára Nový život vo vinohradoch 1 796,83 36,67 1 833,50
  Sumár Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 25 356,75 1 346,38 26 703,13
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 1 2.1. Roma Dolné Semerovce Vytvorenie zelenej oddychovej zóny v časti obce Dolné Semerovce - ďalšia etapa 2 925,97 59,71 2 985,68
  2 2.1. ZEMERED Záchrana areálu bývalej miestnej fary v obci Dolné Semerovce 2 937,06 59,94 2 997,00
  3 2.1. Srdcom za Šahy Prinavrátiť mestskému parku podobu, ktorú mu dali naši predkovia 2 940,00 60,00 3 000,00
  4 2.1. IN HOC SIGNO VINCES, o. z. Zhotovenie rezbovaných vstupných dverí do kostola sv. Ladislava v Kubáňove 2 940,00 60,00 3 000,00
  5 2.1. Spolok Anna Reštaurovanie oltárneho obrazu sv. Anny v Lontove 1 960,00 40,00 2 000,00
  6 2.1. Športovo Strelecký Klub Šahy Skvalitnenie podmienok pre športovo - streleckú činnosť 2 459,80 50,20 2 510,00
  7 2.1. Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Základná organizácia Ipeľské Úľany Skvalitnenie možností pre rozvoj činností združenia v obci Ipeľské Úľany 2 441,06 49,82 2 490,88
  8 2.1. Stredisko Evanielickej DIAKONIE Sazdice Príprava podmienok pre prácu v sociálnej oblasti v obci Sazdice - energetické zhodnotenie budovy 2 940,00 60,00 3 000,00
  Sumár Občianske združenie Ipeľ - Hont 21 543,89 439,67 21 983,56
  MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 1 2.1 Združenie obcí Dolného Žitného ostrova Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Komoča, Andovce a Zemné 2 702,44 55,15 2 757,59
  2 2.1 Poľovnícke združenie Kameničná Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Kameničná, Čalovec a Lipové 2 702,44 55,15 2 757,59
  3 2.1 Kolozsnéma n.o. Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Klížska Nemá, Bodzianske Lúky a Sokolce 2 702,44 55,15 2 757,59
  4 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Tôň, Zemianska Olča a Okoličná na Ostrove 2 702,44 55,15 2 757,59
  5 2.1 Poľovnícke združenie Veľké Kosihy Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Veľké Kosihy, Dedina Mládeže a Holiare 2 702,44 55,15 2 757,59
  6 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Trávnik Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Číčov a Trávnik 1 801,63 36,77 1 838,40
  7 2.1 Csemadok - Základná organizácia Patince   Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Patince, Iža a Búč 2 702,44 55,15 2 757,59
  8 2.1 Poľovnícke združenie Chotín Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Modrany, Bátorove Kosihy a Chotín 2 702,44 55,15 2 757,59
  9 2.1 Občianske združenie GAZDA Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Kravany nad Dunajom, Marcelová a Radvaň nad Dunajom 2 702,44 55,15 2 757,59
  10 2.1 Sociálne služby VRBA n.o. Pomáhame odpadmi zo srdca v obciach Vrbová nad Váhom a Moča 1 801,63 36,77 1 838,40
    Sumár MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 25 222,78 514,75 25 737,53
  MAS - Dvory a okolie 1 2.1 Občianske združenie FYRMONYA FYRMONYA Polgári Társulás Výsadba stromčekov  2 936,47 59,93 2 996,40
  2 2.1 SRRZ – RZ pri Základnej škole  Budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia 2 940,00 60,00 3 000,00
  3 2.1 Nadácia Budúcnosť Svodína Šport nás spája 2 940,00 60,00 3 000,00
  4 2.1 Občianske združenie pre budúcnosť vidieka, A Vidék Jövőéért Polgári Társulás Exteriérový fitness park – šport pod oblohou   2 940,00 60,00 3 000,00
  5 2.1 Branovčan „Vonkajšie fitness“ 2 940,00 60,00 3 000,00
  6 2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Pribeta Deti v pohybe 2 940,00 60,00 3 000,00
  7 2.1 Csemadok Základná organizácia Gbelce Tisíce výročie obce Gbelce 2 793,00 57,00 2 850,00
  8 2.1 4U Dvory Zelená brána na dvorskú Kalváriu 2 904,07 59,27 2 963,34
  9 2.1 Dvory a okolie - združenie obcí Spoločne pre čistejšie verejné priestranstvá v mikroregióne Dvory a okolie 2 940,00 60,00 3 000,00
  Sumár MAS Dvory a okolie 26 273,54 536,19 26 809,73
  MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 1 2.1 Mŕtve rameno Váhu Boros-ér Tvoríme zelený priestor II - vybudovanie detského ihriska 1 497,45 30,56 1 528,01
  2 2.1 Futbalový club Kráľová nad Váhom Zelená je tráva, futbal to je hra ... 1 500,00 30,61 1 530,61
  3 2.1 OZ Historik OZ Historik - obstaranie drevených  záhradných nábytkov 1 500,00 30,61 1 530,61
  4 2.1 LYNX - príroda a človek Človek a príroda 2 000,00 40,82 2 040,82
  5 2.1 Občianske združenie PRO TURDESQUED Pokojná zelená zóna obce 2 000,00 40,82 2 040,82
  6 2.1 Telovýchovná jednota PROGRES Ochrana ihriskovej plochy 1 400,00 28,57 1 428,57
  7 2.1 Neskrotní komedianti (I.E.T) - Féktelen komédiások Podpora činnosti združenia Neskrotní komedianti (I.E.T.) - Féktelen komédiások 1 885,36 38,48 1 923,84
  8 2.1 Miestny odbor Matice slovenskej Neded Podpora aktivít a kultprnej činnosti Miestnehi odbrou Matice slovenskej v Nedede a tradičných regionálych podujatí 1 500,00 30,61 1 530,61
  9 2.1 Priatelia vína, Dlhá nad Váhom - Borbarátok, Vághosszúfalu Výroba posuvnej brány a následná montáž na pozemok náučného vinohradu 1 500,00 30,61 1 530,61
  10 2.1 FOND" SZENT ISTVÁN ÓVODA TARDOSKEDD", n.f. Podpora pohybových aktivít detí v Tvrdošovciach 2 000,00 40,82 2 040,82
  11 2.1 VÁG - VÁH Vybudovanie parku Liget - osadenie mobiliáru vedľa chodníkov 2 000,00 40,82 2 040,82
  12 2.1 LIGET Vybudovanie parku Liget 1 800,00 36,73 1 836,73
  13 2.1 Csemadok - Základná organizácia Neded Príslušenstvo na oberačkový sprievod a ďalšie akcie miestnej organizácie Csemadok Neded 1 500,00 30,61 1 530,61
  14 2.1 Fehér Fűz – Salix Alba Rozšírenie prevádzkovej vybavenosti mŕtveho ramena Váhu v Žihárci 2 100,00 42,86 2 142,86
  15 2.1 OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT Informačný buletin pre občanov obce Diakovce o nakladaní separovaného odpadu 1 700,00 34,69 1 734,69
  16 2.1 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor DIAKOVCE Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Deáki Egyházközség Podpora činnosti cirkevného zboru - obnova kuchyne cirkevného zboru 1 900,00 38,78 1 938,78
  Sumár MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 27 782,81 567,00 28 349,81
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 1 2.1 Občianske združenie Obdokovčan Obnova zelene na cintoríne 2 923,72 59,67 2 983,39
  2 2.1 KOVAR Preventívne opatrenia na odvedenie dažďových vôd pri kostolíku sv. Anny 2 940,00 60,00 3 000,00
  3 1.1 Mgr. Pavol Kováčik – VšehoMiera Vybudovanie priestorov pre sušenie a čistenie regionálneho produktu „Konopa siata – semienka“ 4 900,00 544,44 5 444,44
  4 1.1 Včelárstvo GERALDÍNA, s.r.o. Zabezpečenie výroby medu a včelích produktov s pridanou hodnotou 4 900,00 544,44 5 444,44
  5 2.1 Obecný futbalový klub Kovarce Energeticky úsporné osvetlenie štadióna OFK Kovarce - OFK Kovarce 2 600,00 53,06 2 653,06
  6 2.1 FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE Modernizácia multifunkčného ihriska 2 500,00 51,02 2 551,02
  7 2.1 Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Tríbeč Kovarce Zakúpenie chladiaceho boxu na uskladnenie diviny 2 940,00 60,00 3 000,00
  8 2.1 Telovýchovná jednota Oponice Oprava strechy na kabínach TJ Oponice 2 500,00 51,02 2 551,02
  9 2.1 Občianske združenie SIPKA Zakúpenie dronu ako technickej kulisy do rozprávky 1 790,00 36,53 1 826,53
    Sumár Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 27 993,72 1 460,19 29 453,91
  MAS CEDRON - NITRAVA 1 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Svätoplukovo Výchova obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia 2 000,00 40,82 2 040,82
  2 1.2 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE a.s. Skvalitnenie a zatraktívnenie poskytovaných služieb v KAŠTIELI MOJMÍROVCE 2 700,00 300,00 3 000,00
  3 1.1 Ing. Peter Belan  Skvalitnenie výroby vína 1 600,00 177,78 1 777,78
  4 2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola s materskou školou Aktívne pre krajšiu dedinu 2 000,00 40,82 2 040,82
  5 1.1 PhDr. Romana Píteková, Dipl.mt.l Modernizácia prevádzky 1 600,00 177,78 1 777,78
  6 1.1 František Švec Chladiace zariadenie 1 791,00 199,00 1 990,00
  7 2.1 Rodičovské združenie pri Základnej škole Lipová 183 LIPA - naše srdce 2 000,00 40,82 2 040,82
  8 2.1 Materské centrum NEZBEDKO Eko tašky na "nákupy" 1 500,00 30,61 1 530,61
  9 2.1 Občianske združenie INŠPIRÁCIA Záhrada so skleníkmi na pestovanie zdravej zeleniny, kvetov a stromov 2 500,00 51,02 2 551,02
  10 2.1 ŠURIANSKI JAZDCI Údržba a zveľaďovanie športových areálov Freestyle Park Šurany 2 000,00 40,82 2 040,82
  11 1.1 Vea group, s.r.o. Rozšírenie prevádzky 2 000,00 222,22 2 222,22
  12 1.1 Stvorené Skvalitnenie výroby Upcyklovaných košieľ a šiat 1 898,10 210,90 2 109,00
    Sumár MAS CEDRON - NITRAVA 23 589,10 1 532,58 25 121,68
  Občianske združenie "Mikroregión Hurbanovo" 1 2.1 Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA n.o. Nákup elektricky polohovateľných postelí, matracov a nočných stolíkov 2 940,00 60,00 3 000,00
  2 2.1 MARTOS, n.o. Kompostéry pre obec Martovce 2 895,61 59,09 2 954,70
  3 2.1 Marthos, o.z. Sadenie stromov v Parku kultúry, športu a voľného času v Martovciach 2 910,60 59,40 2 970,00
  4 2.1 Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Hurbanovo Zlepšenie kvality vody a odstránenie organického bahenného sedimentu z jazera Štrkovisko Bohatá 2 921,18 59,62 2 980,80
  5 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter Modernizácia interiéru hasičskej zbrojnice DHZ Svätý Peter 1 761,92 35,96 1 797,88
  6 2.1 Csemadok Základná organizácia Hurbanovo Materiálno - technické zabezpečenie kreatívnej dielne a rekonštrukcia kuchyne v Dome tradícií 2 940,00 60,00 3 000,00
    Sumár Občianske združenie "Mikroregión Hurbanovo" 16 369,31 334,07 16 703,38
  Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 1 1.1 H2G, s.r.o. Mlynkoodstopkovač s ručným variátorom 2 700,00 300,00 3 000,00
  2 1.1 Mária Nagyová Zelený krok do umenia 3 075,36 341,71 3 417,07
  3 2.1 Združenie novianskych vinohradníkov Zdravá záhrada vo vinohradoch časť 2 2 450,00 50,00 2 500,00
  4 2.1 EKAS Malé Vozokany Zelená oáza III Malé Vozokany 2 641,10 53,90 2 695,00
  5 1.1 CERA MEL, s.r.o. Polyuretánové úle 2 624,85 291,65 2 916,50
  6 1.1 TAJNA, s.r.o. Nákup okopávačky do vinohradu 3 150,00 350,00 3 500,00
  7 2.1 Psíčkari Vráble Zelená pre psíčkarov a ich psov II. 1 862,00 38,00 1 900,00
  8 2.1 OBČIANSKE ZDRUŽENIE "POĎME SA HRAŤ" Medonosné trvalkové záhony 2 450,00 50,00 2 500,00
  9 1.1 Mgr. Martina Čunderlíková, PhD.
  - ORLOWSKY
  VinOÁZA 3 150,00 350,00 3 500,00
    Sumár Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 24 103,31 1 825,26 25 928,57
  MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 1 2.1 SRRZ - RZ pri Základnej škole Spolu v pohybe 2 940,00 60,00 3 000,00
  2 2.1 Obecný futbalový klub obce Prašice Obecný futbalový klub obce Prašice modernizuje technické vybavenie 2 084,00 42,53 2 126,53
  3 2.1 Nová Duchonka Osvetlenie, ktoré neruší ríšu zvierat 2 940,00 60,00 3 000,00
  4 2.1 Telovýchovná jednota Slovan Krušovce Oživenie oddychovej zóny 2 940,00 60,00 3 000,00
  5 2.1 Folklórna skupina Prašičan Zachovajme tradičný kroj v regióne 2 744,00 56,00 2 800,00
  6 2.1 TJ Družstevník Jacovce Revitalizácia zelene na miestnom cintoríne v Jacovciach 2 940,00 60,00 3 000,00
  7 1.1 Jaroslav Božik Nová odolná podlaha - modernizácia expedičných priestorov 4 284,00 476,00 4 760,00
  8 1.1 Ing. Viliam Uhlár SHR - VÍNO - UHLÁR S novým moderným pomocníkom bude naše vínko ešte kvalitnejšie 4 950,00 550,00 5 500,00
    Sumár MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 25 822,00 1 364,53 27 186,53
  VITIS 1 1.1 Ing. Ľubomír Rybárik ALCEDO Modernizácia technologického vybavenia vinárstva 3 630,96 403,44 4 034,40
  2 1.1 Ing. Juraj Bíro Vinárstvo J. Bíro Inovácia a modernizácia vybavenia vinárstva 4 000,00 444,44 4 444,44
  3 2.1 Miestny odbor Matice slovenskej Lehota Zvyšovanie kultúrneho povedomia vo forme propagácie 1 500,00 30,61 1 530,61
  4 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Lehota Nákup záchranárskej techniky pre DHZ Lehota 1 861,02 37,98 1 899,00
  5 2.1 Futbalový klub Močenok Podpora rozvoja pohybových aktivít detí v obci Močenok 1 800,00 36,73 1 836,73
  6 2.1 Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ Výmena okien a dverí v objekte na ihrisku FK KFC Horná Kráľová 1 700,00 34,69 1 734,69
  7 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Hájske Materiálno technické vybavenie priestorov hasičskej zbrojnice obce Hájske II. 1 800,00 36,73 1 836,73
  8 2.1 Poľovnícka spoločnosť Jarok Zariadenie priestorov spoločenskej miestnosti PS Jarok 1 470,00 30,00 1 500,00
  9 2.1 Ruman Rekonštrukcia a reštaurovanie sochy sv. Kataríny v obci Rumanová 2 000,00 40,82 2 040,82
  10 2.1 Futbalový klub FC 31 Jarok Zabezpečenie skladových priestorov futbalového klubu 1 900,00 38,78 1 938,78
  11 2.1 Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia Vybudovanie nástupnej a oddychovej zóny k pumptrackovej dráhe 1 900,00 38,78 1 938,78
  12 2.1 Občianske združenie Život pod Tópartom, o.z. Náhradná výsadba stromov v areáli Základnej školy 2 388,22 48,74 2 436,96
  13 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Báb Nová brána na hasičskú zbrojnicu 2 000,00 40,82 2 040,82
    Sumár VITIS 27 950,20 1 262,56 29 212,76
  Občianske združenie ŽIBRICA 1 2.1 Via Naturalis Výsadba zelene a vybudovanie dopadových plôch na detskom ihrisku v Hrušovanoch 2 940,00 60,00 3 000,00
  2 2.1 OZ Rodičovské združenie pri ZŠ 1. - 4. roč. s VJS Zlepšenie technického vybavenia areálu ZŠ v Žiranoch 2 940,00 60,00 3 000,00
  3 2.1 Hôrka - Bádice Nová ohrada pre Kultúrny dom 2 940,00 60,00 3 000,00
  4 2.1 "Srdce, ruky, um pre obec a región" Vybudovanie chodníka v obci Dolné Lefantovce 2 940,00 60,00 3 000,00
  5 2.1 Občianske združenie VOX GUEZTE Výsadba ovocného sadu tradičných odrôd 2 940,00 60,00 3 000,00
  6 2.1 Rodičovské združenie pri materskej škole Štitáre Najmenším pre radosť 2 940,00 60,00 3 000,00
  7 2.1 "Krajšia budúcnosť pre Ľudovítovú" Vyčistenie a revitalizácia Ľudovítovského lesíka - 3. etapa 2 940,00 60,00 3 000,00
  8 2.1 Telovýchovná jednota Koniarovce Opatrenia na úsporu energie objektu pre voľno časové aktivity 2 940,00 60,00 3 000,00
  9 2.1 OZ Štitáre Nákup mobilných prvkov a minirampy Skateparku v obci Štitáre 1 470,00 30,00 1 500,00
    Sumár Občianske združenie ŽIBRICA 24 990,00 510,00 25 500,00
  Spolu 377 208,79 15 176,66 392 385,45
 • Rok 2021, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3

  Konečný prijímateľ (MAS) P. č. Podpor. aktivita podľa VZN 10/2020 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS Združenia Termál 1 1.1 Obec Bardoňovo Detské ihrisko Bardoňovo 4 650,00 244,74 4 894,74
  2 1.1 Obec Pozba Rekonštrukcia obecného chodníka - Pozba 4 650,00 244,74 4 894,74
  3 1.1 Obec Radava Nové detské ihrisko pri altánku 4 650,00 244,74 4 894,74
  4 1.1 Obec Vlkas NÁUČNÝM CHODNÍČKOM ZA POZNANÍM MIESTNEJ KRAJINY A JEJ KULTÚRNYCH, HISTORICKÝCH  I  PRÍRODNÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ - Potulky Mikroregiónom Termál - časť Vlkas 3 540,65 186,35 3 727,00
  5 1.1 Obec Hul Revitalizácia existujúceho parku v blízkosti kaštieľa 4 700,00 247,37 4 947,37
  6 1.1 Obec Kolta Výstavba altánku v rekreačno oddychovej zóne Pustý kostolík 4 700,00 247,37 4 947,37
  7 3.3, 3.4 Miestna akčná skupina Združenia Termál Podpora prevádzky a webovej stránky MAS Združenia Termál 1 000,00 0,00 1 000,00
    Sumár MAS Združenia Termál 27 890,65 1 415,30 29 305,95
  Dolnohronské rozvojové partnerstvo 1 1.2 Obec Pavlová Zavedenie domáceho kompostovania v Pavlovej 1 500,00 78,95 1 578,95
  2 1.1 Občianske združenie Ferenca Dudicha - Dudich Ferenc polgári társulás Obnova pamätníka padlým hrdinom v Hronovciach – časť Vozokany nad Hronom 2 500,00 51,02 2 551,02
  3 1.1 Obec Keť Úprava verejných priestranstiev v obci Keť 2 500,00 131,58 2 631,58
  4 1.1 Obec Malá nad Hronom Zeleň - ako ostrov života 1 500,00 78,95 1 578,95
  5 1.1 Obec Malé Ludince Bezpečné ihrisko pre naše deti 2 200,00 115,79 2 315,79
  6 1.1 Obec Šalov Úprava verejného priestranstva pred kultúrnym domom 4 000,00 210,53 4 210,53
  7 1.1 Občianske združenie Malianka Rekonštrukcia sakrálnej pamiatky 2 000,00 40,82 2 040,82
  8 1.1 Obec Farná Rekonštrukcia elektroinštalácie - Dom smútku Farná (havarijný stav) 2 300,00 121,05 2 421,05
  9 1.1 Csemadok ZO Želiezovce Rekonštrukcia tradičného oplotenia rodného domu Sacherovcov v Želiezovciach 4 000,00 81,63 4 081,63
  10 1.2 Občianske združenie Pochopiteľný život Érthető élet Polgári társulás Zelená oáza – zachovanie dedičstva (výsadba okrasných kríkov, živých plotov a ovocných stromov) 1 500,00 30,61 1 530,61
  11 3.3 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD – prevádzka webovej stránky 300,00 0,00 300,00
  12 3.4 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD – externý manažment 600,00 0,00 600,00
    Sumár Dolnohronské rozvojové partnerstvo 24 900,00 940,92 25 840,92
  Spolu 52 790,65 2 356,22 55 146,87