Štvrtok, 23. Máj 2024, 17:44:13
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Diskutovali sme o budúcnosti prístupu LEADER v Nitrianskom kraji

Diskutovali sme o budúcnosti prístupu LEADER v Nitrianskom kraji

Diskutovali sme o budúcnosti prístupu LEADER v Nitrianskom kraji

Dňa 1. októbra 2013 sa v Kaštieli Mojmírovce konal odborný seminár pod záštitou Doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Seminár s názvom „Budúcnosť prístupu LEADER v Nitrianskom kraji“ zorganizoval Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR. Účastníkmi seminára boli zástupcovia a členovia miestnych akčných skupín, verejno – súkromných partnerstiev, univerzít a odborníci na rozvoj vidieka.
Odborný seminár pozostával z odbornej časti, pracovnej časti, sprievodného programu v areáli kaštieľa a predaja remeselných regionálnych produktov z území miestnych akčných skupín prezentujúcich regionálnu značku PONITRIE.
Nosnou témou odbornej časti boli vstupy prednášajúcich zamerané na prípravu blížiaceho sa programového obdobia EÚ na roky 2014 – 2020 s dôrazom na integrovaný rozvoja vidieka a prístup LEADER. Na seminári vystúpili so svojimi príspevkami zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úradu vlády SR, Národnej siete rozvoja vidieka SR, Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a Miestnej akčnej skupiny OZ Mikroregión Radošinka. Záverom tejto časti bola slávnostne pokrstená a uvedená do života kniha s výstižným názvom „PONITRIE Tradične a netradične“, ktorá je výstupom dvojročného projektu spolupráce troch miestnych akčných skupín a troch verejno – súkromných partnerstiev. Projekt zo svojho rozpočtu v rokoch 2012 a 2013 finančne podporil aj Nitriansky samosprávny kraj, čím prispel k úspešnému zavedeniu regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku, a to budovaním kapacít, tvorbe regionálnej značky a systému kvality.
Popoludňajšiu pracovnú časť odborne viedla hlavná metodička pani J. Tvrdoňová. Pre účastníkov pripravila tému sieťovania verejno – súkromných partnerstiev a miestnych akčných skupín s ohľadom na prípravu nových stratégií typu LEADER pre programové obdobie 2014 – 2020.

Ing. arch. V. Juricová – Melušová
Ing. Š. Králik

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja
Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja