Pondelok, 15. Júl 2024, 09:29:29
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2011

 • Konečný prijímateľ (MAS) Názov projektu Konečný užívateľ Výška zúčtovanej dotácie NSK (v EUR) Spolufin. (v EUR) Spolu (v EUR)
  Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. Rekonštrukcia poľovníckej chaty v obci Malý Cetín Malý Cetín 4 298,48 0,00 4 298,48
  Ihrisková zostava Pohranice 4 000,00 0,00 4 000,00
  Združenie mikroregiónu Svornosť Autobusová zastávka v obci Čermany Čermany 700,00 0,00 700,00
  Projektová dokumentácia „Doplnkové služby pri penzióne Romantik“ Mária Šišková SZČO 500,00 500,00 1 000,00
  Projektová dokumentácia „Prestavba časti rodinného domu v obci Oponice“ Nikoleta Marková SZČO 1 475,00 1 475,00 2 950,00
  OZ Mikroregión RADOŠINKA Ekopark s detskými atrakciami Hruboňovo Hruboňovo 4 149,24 414,92 4 564,16
  Ekopark s detskými atrakciami Zbehy Zbehy 4 149,24 414,92 4 564,16
  MAS Požitavie – Širočina Prepojenie parčíka za kostolom s cintorínom Volkovce 2 207,23 116,17 2 323,40
  Verejné priestranstvo pred DS – 1. Etapa Malé Vozokany 1 845,66 97,14 1 942,80
  Úprava verejného priestranstva pri bytovkách v obci Tekovské Nemce Tekovské Nemce 2 040,87 107,41 2 148,28
  Revitalizácia zelene popri ceste III/51118 Nová Ves nad Žitavou 2 184,83 114,99 2 299,82
  Dolnohronské rozvojové partnerstvo Bezdrôtový rozhlas pre obec Veľké Ludince - 1. Etapa Veľké Ludince 2 074,00 0,00 2 074,00
  Rekonštrukcia osvetlenia a udržiavacie práce prístupovej cesty k ihrisku v obci Šarovce Šarovce 1 783,33 0,00 1 783,33
  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľké Ludince II. Etapa Veľké Ludince 2 569,56 0,00 2 569,56
  Leader na regionálnom informačnom portáli Želiezovčan.sk BLUE ART o. z. 1 867,00 0,00 1 867,00
  Spolu     35 844,44 3 240,55 39 084,99

  DRP
  Hrubonovo
  Male Vozokany
  Maly Cetin Chata
  Malz Cetn Polovnicka
  Markova Oponice
  Nova Ves Nad Zitavou
  Penzion Romantik
  Pohranice
  Tekovske Nemce
  Volkovce
  Zbehy
  Zeliezovcan

 • Konečný prijímateľ (MAS) Názov projektu Konečný užívateľ Výška zúčtovanej dotácie (v EUR) Spolufin. (v EUR) Spolu (v EUR)
  Mikroregión okolo Cedronu Rekonštrukcia parkoviska - cintorín Cabaj Cabaj - Čápor 6 372,00 708,00 7 080,00
  Revitalizácia verejného priestranstva pri vstupe do obce Veľká Dolina 3 061,80 340,20 3 402,00
  Budovanie spevnených plôch na cintoríne Štefanovičová 2 700,00 300,00 3 000,00
  Obnova oddychových zón Svätoplukovo 2 970,00 330,00 3 300,00
  Vybudovanie plochy na usporiadanie kultúrnych a spoločenských podujatí, tanečného parketu na letné zábavy Futbalový klub Slovan Rastislavice 2 862,21 150,64 3 012,85
  PARK MOJMÍROVCE revitalizácia parku II. etapa Mojmírovské kroky o. z. 5 697,66 299,88 5 997,54
  Rekonštrukcia výpustného objektu nádrže s likvidáciou čiernej skládky Rybársky spolok v Poľnom Kesove 5 205,53 273,98 5 479,51
  Festival halušiek – Horkýže slíže, my varíme halušky! H+L LUŠŇÁK spol. s.r.o. 1 800,00 1 200,00 3 000,00
  Rekonštrukcia klubovne a sociálnych zariadení EQUIFARM RANČ o. z. 2 517,50 132,50 2 650,00
  MAS Združenie Dolný Žitný ostrov Úprava verejných priestranstiev v obci Bodzianske Lúky Bodzianske Lúky 5 580,00 620,00 6 200,00
  Úprava verejných priestranstiev v obci Brestovec Brestovec 7 920,00 880,00 8 800,00
  Úprava verejných priestranstiev v obci Dedina Mládeže Dedina Mládeže 7 200,00 800,00 8 000,00
  Úprava verejných priestranstiev v obci Klížská Nemá Klížská Nemá 2 100,00 234,00 2 334,00
  Úprava verejných priestranstiev v obci Komoča Komoča 7 200,00 800,00 8 000,00
  Mikroregión Tríbečsko Za krajšie centrum obce Žikava Žikava 1 010,00 112,00 1 122,00
  Vytvorenie zelenej oddychovej zóny v obci Žitavany Žitavany 1 315,00 146,10 1 461,10
  Odstránenie skládky odpadov Jedľové Kostolany 1 008,70 113,30 1 122,00
  Efektívnejšia informovanosť občanov Hostie 1 500,00 166,70 1 666,70
  Skrášlenie centra obce Mankovce Mankovce 1 020,00 113,30 1 133,30
  Lipy pre relax v obci Machulince Machulince 1 105,00 122,80 1 227,80
  Rozšírenie oddychovej zóny v centre obce Hosťovce Hosťovce 1 515,00 168,30 1 683,30
  Skrášľujeme centrum našej obce Obyce 1 030,00 114,40 1 144,40
  Zeleň pre krajšie Velčice Velčice 1 105,00 122,80 1 227,80
  Zberné miesta na separovaný odpad v obci Topoľčianky Topoľčianky 4 116,48 457,42 4 573,90
  Zeleň pre obec Neverice Neverice 1 006,20 112,20 1 118,40
  Budovanie oddychovej zóny v športovom areáli Sľažany 1 110,00 123,30 1 233,30
  Turistické odpočívadlo - Informačný bod Kostolany pod Tríbečom 1 000,00 111,10 1 111,10
  Oddychová zóna pre obec Martin nad Žitavou Martin nad Žitavou 1 015,00 112,80 1 127,80
  Ladický vinársky stánok Ladice 1 105,00 122,80 1 227,80
  „Naša jubilantka“ - publikácia k 50 - tému výročiu ZŠ v Žitavanoch BENÁT o. z. 1 000,00 52,60 1 052,60
  Turistický sprievodca Mikroregiónom TRÍBEČSKA Traditional Club, občianske združenie 3 000,00 157,90 3 157,90
  Obnova kaplnky Lurdskej Panny Márie Občianske združenie KEMENEC 798,63 42,10 840,73
  Slávnosti sv. Gorazda, 12. ročník Občianske združenie Kostoliansky svätý Juraj 1 000,00 52,60 1 052,60
  Predajno - prezentačný stánok produktov z TRÍBEČSKA SHR Ing. Marián Mokráň 1 000,00 666,70 1 666,70
  Via Romanum Vybudovanie oddychovej zóny a úprava verejného priestranstva Močenok 4 304,25 478,25 4 782,50
  Úprava verejných priestranstiev v obci Hájske Hájske 4 304,25 478,25 4 782,50
  Úprava verejného priestranstva centra obce Selice 3 150,00 350,00 3 500,00
  Revitalizácia parku v centre obce Dlhá nad Váhom Dlhá nad Váhom 2 700,00 300,00 3 000,00
  Priestor pre najmenších FK KFC TIBI Horná Kráľová 3 515,00 185,00 3 700,00
  Likvidácia a prevencia čiernych skládok Horná Kráľová 3 780,00 420,00 4 200,00
  Smerujeme k nulovému odpadu Trnovec nad Váhom 3 150,00 350,00 3 500,00
  Oddychová zóna s jazierkom Občianske združenie "TRNKY" 2 588,75 136,25 2 725,00
  MAS SOTDUM Úprava verejného priestranstva na cintoríne a v jeho okolí Podhradie 4 405,50 489,50 4 895,00
  Úprava verejného priestranstva v obci Tesáre Tesáre 4 405,50 489,50 4 895,00
  Úprava verejného priestranstva pred OcÚ Tvrdomestice 4 405,50 489,50 4 895,00
  Úprava verejného priestranstva pri kultúrnom dome, vybudovanie oddychovej zóny pre deti Nemečky 4 405,50 489,50 4 895,00
  Rekonštrukcia sochy „Sv. Jána Nepomuckého“ – II. etapa Občianska iniciatíva Sv. Ján Nepomucký 3 301,25 173,75 3 475,00
  Výstavba altánku na ihrisku Velušovce 4 405,50 489,50 4 895,00
  Obnova verejného priestranstva pred OcÚ Kuzmice Kuzmice 4 672,25 2 327,75 7 000,00
  MAS Združenia Termál Oddychová zóna Bardoňovo 4 769,87 529,99 5 299,86
  Úprava zelenej zóny s obnovou chodníčka v centre obce Pozba Pozba 4 814,75 534,97 5 349,72
  Oddychová zóna obce – detské ihrisko Dedinka 4 833,00 537,00 5 370,00
  Úprava verejných priestranstiev vytvorením oddychovej plochy pre deti v obci Podhájska Podhájska 4 833,00 2 667,59 7 500,59
  Sadovnícke úpravy verejného priestranstva v obci Hul Hul 4 833,00 537,00 5 370,00
  Modernizácia detského ihriska na park oddychu pre rodičov s deťmi v obci Čechy – I. etapa Čechy 4 909,00 545,45 5 454,45
  Spolu     176 432,58 23 259,17 199 691,75

  Bardonovo
  Bodzianske Luky
  Brestovec
  Cechy
  Dedina Mladeze
  Dedinka
  FK Slovan Rastislavice
  Festival Halusiek
  Hosuovce
  Iniciativa Jacovce
  KFC
  Klizska Nema
  Kostolany Pod Tribecom
  Ladice
  Mocenok
  Nemecky
  OZ Equifarm Ranc
  OZ Equifarm Ranc2
  OZ Kost Sv Juraj
  OZ Traditional Club
  OZ Trnky
  Podhajska
  Podhradie
  Salas Cabaj
  Stefanovicova
  Tesare
  Veluice
  Rybnik Poenz Kesov