Pondelok, 15. Júl 2024, 09:28:37
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2015

 • Rok 2015 - Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa Usmern. 2 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  Mikroregión TRÍBEČSKO 1.3 Obec Sľažany Rekonštrukcia a modernizácia verejného obecného rozhlasu v obci Sľažany 6 750,00 355,27 7 105,27
  1.1 Obec Mankovce Modernizácia obecného parku a výstavba altánku 3 100,00 163,17 3 263,17
  1.3 Obec Martin nad Žitavou Modernizácia a rozšírenie obecného rozhlasu 3 300,00 173,70 3 473,70
  1.3 Obec Topoľčianky Kombinovaný turistický a informačno-navigačný systém v obci Topoľčianky 7 850,00 413,16 8 263,16
  1.1 Obec Zlatno Moderné autobusové zastávky v obci Zlatno 3 000,00 157,90 3 157,90
  1.1 Obec Velčice Multifunkčné kultúrne centrum obce Velčice 5 450,00 286,85 5 736,85
  2.1 OZ RAKY Obecné slávnosti a oslavy výročia prvej písomnej zmienky obce Žikava 1 500,00 30,62 1 530,62
  2.2 Občianske združenie KEMENEC Rozvíjame gajdošské tradície 1 480,00 30,21 1 510,21
  2.2 INVENIO o. z. Sprievodca po zrúcanine hradu Hrušov 4 900,00 100,00 5 000,00
  2.2 OBČIANSKE ZDRUŽENIE BENÁT Aktívne TRIBEČSKO ! 1 000,00 20,41 1 020,41
  Mikroregión Hurbanovo 1.3 Obec Imeľ Vybudovanie obecných informačných systémov - obec Imeľ 4 660,00 245,27 4 905,27
  1.1 Obec Mudroňovo Rekonštrukcia obecnej zastávky, skrášlenie okolia zastávky a výmena starého dopravného značenia 4 900,00 257,90 5 157,90
  1.1 Obec Nesvady Rekonštrukcia chodníka v parku 6 250,00 328,95 6 578,95
  1.1 Obec Bajč Výmena okien na OÚ 4 700,00 247,37 4 947,37
  1.1 Obec Martovce Oprava strechy domu smútku 4 700,00 247,37 4 947,37
  1.1 Obec Svätý Peter Výmena otvorových konštrukcií na kultúrnom dome 2 850,00 150,00 3 000,00
  2.1 Csemadok Základná organizácia Hurbanovo Hurbanovské tradičné slávnosti 4 000,00 81,64 4 081,64
  2.1 Občianske združenie Lászlóa Basternáka Dni pri príležitosti V. výročia tragického úmrtia Lászlóa Basternáka 3 400,00 69,39 3 469,39
  2.1 Obecný športový klub Svätý Peter Obecné dni - Svätý Peter 1 960,00 40,00 2 000,00
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 1.1 Obec Plášťovce Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu v Plášťovciach. 5 000,00 263,16 5 263,16
  1.1 Mesto Šahy „Čarovný svet prírody“ – vybudovanie oddychových zón a náučných detských ihrísk v prímestských lokalitách vidieckeho charakteru 6 000,00 315,79 6 315,79
  1.2 Združenie obcí pre separovaný zber "Hont - Poiplie" Analýza nakladania s komunálnym odpadom v obciach združenia 2 000,00 40,82 2 040,82
  1.1 Obec Pastovce Príprava podmienok na rozvoj kultúrnych, spoločenských a remeselných aktivít v obci Pastovce 4 750,00 250,00 5 000,00
  1.1 Obec Vyškovce nad Ipľom Realizácia detského ihriska pri ZŠ v obci Vyškovce nad Ipľom 3 990,00 210,00 4 200,00
  1.1 Obec Lontov Výstavba autobusových zastávok v obci Lontov 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 Rímskokatolická cirkev – farnosť Plášťovce, filiálna obec Slatina Iniciatíva Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Plášťovce na vykonanie udržiavacích prác na Rímskokatolíckom kostole v Slatine za zachovanie kultúrneho dedičstva 4 420,00 90,21 4 510,21
  1.1 Obec Tupá Bezpečné sprístupnenie obecného múzea v Tupej 2 000,00 105,27 2 105,27
  1.1 Obec Dolné Semerovce Úprava verejného priestranstva v okolí autobusovej zastávky v obci 2 060,00 108,43 2 168,43
  1.1 Obec Horné Semerovce Dobudovanie infraštruktúry kultúrno-spoločenského centra obce 960,00 50,53 1 010,53
  2.1 FUTBALOVÝ KLUB Demandice Regionálny remeselný jarmok v Demandiciach 2 110,00 43,07 2 153,07
  2.1 Fitness Klub Horné Semerovce Hontianske dožinky v obci Horné Semerovce - folklórna prezentácia regiónu MAS 1 160,00 23,68 1 183,68
  3.1, 3.3 Občianske združenie Ipeľ - Hont Prevádzka a administratíva združenia 100,00 0,00 100,00
  MAS - Dvory a okolie 1.1, 1.3 Obec Branovo Vitajte v Branove! 3 300,00 173,69 3 473,69
  1.1 Obec Bruty Rekonštrukcia a modernizácia obecnej budovy 2 990,00 157,37 3 147,37
  1.1 Obec Dubník Modernizácia autobusovej zastávky II. 4 200,00 221,06 4 421,06
  1.1 Občianske združenie JASOVÁ Vytvorenie oddychovej zóny 4 100,00 83,68 4 183,68
  1.2 Obec Nová Vieska Stop čiernym skládkam 3 000,00 157,90 3 157,90
  1.1 Obec Pribeta Skultúrnime okolie kultúrneho domu 7 000,00 368,43 7 368,43
  1.1 Obec Rúbaň Pestrý kultúrno-spoločenský život obce Rúbaň 2 500,00 131,58 2 631,58
  1.1 Obec Strekov Výstavba autobusových zastávok v obci Strekov 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 Obec Svodín Zvýšenie bezpečnosti a komfortu parkovania v areáli školy 6 200,00 326,32 6 526,32
  1.3 Obec Šarkan Osadenie informačných tabúľ 1 400,00 73,69 1 473,69
  MAS Združenia Termál 1.1 Obec Podhájska Rekonštrukcia parku - s vybudovaním oddychovej zóny pre deti 3 230,00 170,00 3 400,00
  1.1 Obec Maňa Altánok na detskom ihrisku v oddychovej zóne 3 200,00 168,43 3 368,43
  1.1 Obec Bardoňovo Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 3 050,00 160,53 3 210,53
  1.1 Obec Čechy Rekonštrukcia oddychovej zóny pre lyžiarov v areáli lyžiarskeho vleku v obci Čechy 3 230,00 170,00 3 400,00
  1.1 Obec Dedinka Rekonštrukcia chodníka oddychovej zóny obce Dedinka 3 230,00 170,00 3 400,00
  1.3 Obec Hul Modernizácia a rozšírenie miestneho rozhlasu 3 230,00 170,00 3 400,00
  1.1, 1.3 Obec Vlkas Vybudovanie odpočívadla pre cyklistov v obci Vlkas ako súčasť siete odpočívadiel v Mikroregióne Termál 3 000,00 157,90 3 157,90
  1.1, 1.3 Obec Kolta Skvalitnenie cyklotrasy o prístrešok pre cyklistov v obci Kolta 3 000,00 157,90 3 157,90
  1.1 Obec Pozba Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok 3 100,00 163,16 3 263,16
  1.1 Obec Dolný Ohaj Sadovnícko – architektonické riešenie parku v obci Dolný Ohaj 3 230,00 170,00 3 400,00
  1.1 Obec Veľké Lovce Skrášlenie životného prostredia v obci Veľké Lovce 3 230,00 170,00 3 400,00
  1.1 Obec Radava Vybudovanie chodníkov pre peších v Radave 3 200,00 168,43 3 368,43
  3,1, 3.2, 3.3 MAS Združenia Termál Podpora prevádzky MAS 200,00 0,00 200,00
  Občianske združenie ŽIBRICA 1.1 Obec Kolíňany Modernizácia autobusových zastávok v obci Kolíňany 3 450,00 181,58 3 631,58
  1.1 Obec Ľudovítová Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Ľudovítová 3 440,00 181,06 3 621,06
  1.1 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Rozšírenie kapacít detského ihriska v obci Nitrianske Hrnčiarovce 3 450,00 181,58 3 631,58
  1.1 Obec Podhorany Detský raj a relax v obci Podhorany 3 450,00 181,58 3 631,58
  1.1 Obec Výčapy-Opatovce Obnova zelene a vytvorenie trhového miesta Výčapy - Opatovce 3 450,00 181,58 3 631,58
  1.1 Obec Žirany Vybudovanie autobusového výbočiska a chodníka v centre obce Žirany 3 440,00 181,06 3 621,06
  1.3 Obec Jelenec ArmyRace v MAS Žibrica – „Buď víťazom aj ty!“ 3 130,00 164,74 3 294,74
  2.2 Futbalový Klub FC Jelenec ArmyRace v MAS Žibrica – „Buď víťazom aj ty!“ 4 800,00 97,96 4 897,96
  2.2 Telovýchovná jednota FC Dolné Štitáre ArmyRace v MAS Žibrica – „Buď víťazom aj ty!“ 4 900,00 100,00 5 000,00
  2.2 Združenie obcí ZOBOR ArmyRace v MAS Žibrica – „Buď víťazom aj ty!“ 4 900,00 100,00 5 000,00
  3.1 Občianske združenie ŽIBRICA Prevádzka a administratívna činnosť MAS OZ ŽIBRICA 200,00 0,00 200,00
  Spolu       229 730,00 10 562,41 240 292,41

  Army Race Zibrica
  Jelenec
  Kolinany
  Nitrianske Hrnciarovce
  Podhorany
  ZO ZOBOR
  Ľudovítová
  Csemadok ZO Hurbanovo
  Mudroňovo
  Nesvady
  OZ Lászlóa Basternáka
  Čechy
  Hul
  Veľké Lovce
  Vlkas
  Sľažany
  Nová Vieska
  Svodín
  Plášťovce
  Vyškovce nad Ipľom
  Dolné Semerovce
  Horné Semerovce
  Futbalový klub Demandice
  Dolný Ohaj
  Svätý Peter
  Žirany
  Výčapy - Opatovce
  Bajč
  Imeľ
  Martovce
  OŠK Svätý Peter
  Bardoňovo
  Dedinka
  Kolta
  Maňa
  Podhájska
  Radava
  Branovo
  Dubník
  Bruty
  OZ Jasová
  Pribeta
  Rúbaň
  Strekov
  Mankovce
  Martin nad Žitavou
  Topoľčianky
  Zlatno
  Velčice
  OZ Raky
  OZ Kemenec
  OZ INVENIO
  OZ BENÁT
  Fitnes klub Horné Semerovce
  Šahy
  Lontov
  Pastovce
  Tupá
  Rímskokat. cirkev, filiálka Slatina
  Združenie obcí pre separ. zber Hont - Poiplie

 • Rok 2015 - Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenie 4

  Konečný prijímateľ (MAS) Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  Občianske združenie ŽIBRICA Vyhliadková veža Žibrica - spoločná príprava 7 600,00 400,00 8 000,00
  Mikroregión TRÍBEČSKO Kultúrne dedičstvo mikroregiónov 7 600,00 400,00 8 000,00
  Budovanie kapacít a výmena skúseností v prospech komunitného rozvoja mikroregiónov 2 500,00 131,58 2 631,58
  Miestna akčná skupina Združenia Termál Ochrana spoločného kultúrneho dedičstva formou spolupráce mikroregiónov Termál a Požitavie - Širočina 7 600,00 400,00 8 000,00
  Spolu   25 300,00 1 331,58 26 631,58

  Vyhliadková veža v MAS ŽIBRICA - spoločná príprava
  Budovanie kapacít a výmena skúseností (TRÍBEČSKO)
  Budovanie kapacít a výmena skúseností (TRÍBEČSKO)
  Ochrana spoločného kultúrneho dedičstva v mikroregióne Termál
  Ochrana kultúrneho dedičstva
  Kultúrne dedičstvo mikroregiónov (TRÍBEČSKO)
  TRÍBEČSKO - kultúrne dedičstvo mikroregiónov