Pondelok, 15. Júl 2024, 10:04:47
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2020

 • Rok 2020, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 1, Opatrenia 1, 2

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 2/2017 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS OZ RADOŠINKA 2.1 JELŠOVSKÝ KLUB Digitalizácia Jelšovského klubu 2 815,71 57,46 2 873,17
  2.1 Občianske združenie "LABUŤ" Zelená má zelenú 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Mikroregión Pod Marhátom Zvýšenie kvality kultúrnej infraštruktúry obcí Mikroregiónu pod Marhátom obstaraním multifunkčného pódia 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Obecný futbalový klub Nitrianska Blatnica Podpora výstavby futbalovej infraštruktúry Obecného futbalového klubu Nitrianska Blatnica 2 798,88 57,12 2 856,00
  2.1 TJ Nové Sady Zlepšenie materiálno technických podmienok TJ Nové Sady 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Občianske združenie Lužančan Materiálne vybavenie Občianskeho združenia Lužančan 2 678,83 54,67 2 733,50
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie Pomoc za každého počasia 2 940,00 60,00 3 000,00
  1.1 Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“ Inovácia a modernizácia vybavenia vinárstva 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Združenie rodičov a priateľov školy pri Materskej škole v Čabe Keramika ako zdroj poznania minulosti pre rozvíjanie budúcnosti 2 022,98 41,29 2 064,27
  2.1 Čakajovské sovičky ZÁHRADNÝ DOMČEK SOVIČKA 2 654,43 54,17 2 708,60
  2.1 Poľovnícke združenie Zbehy Materiálne dovybavenie Poľovníckeho združenia Zbehy 2 269,24 46,31 2 315,55
  Mikroregión TRÍBEČSKO 2.1 OZ PARK TOPOĽČIANKY Vydanie knihy s pracovným názvom: 300 rokov uhorských aristokratických rodov na panstve Topoľčianky 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 OFK TATRAN Topoľčianky o.z. Rekonštrukcia priestorov štadiónu Tatran využívaných OFK Tatran Topoľčianky - nákup a umiestnenie vybavenia do šatní 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky Zriadenie predajného miesta regionálnych produktov PONITRIE - aktivita nadväzujúca na Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre záujemcov o regionálnu značku z roku 2019 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Obecný futbalový klub Sľažany Upravený trávnik = vizitka klubu 2 940,00 60,00 3 000,00
  1.1 HRADNÁ STRÁŽ s.r.o. Opatrenia na úsporu energie 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Športový klub Topoľčianky Materiálno - technické vybavenie tréningového procesu 2 065,33 42,15 2 107,48
  1.1 BERAMED s.r.o. Ekologický spôsob vykurovania prevádzky na výrobu medoviny - tepelné čerpadlo 5 225,00 275,00 5 500,00
  Občianske združenie Tekov - Hont 2.1 Občianske združenie Pečeničan Nákup ozvučenia pre hudobné telesá z Pečeníc 2 720,48 55,52 2 776,00
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Žemberovce Vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru Žemberovce o.z. 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 OZ Naše Domadice Rekonštrukcia sochy sv. Jána Nepomuckého 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Občianske združenie Pohronie ,,Tu som sám sebou 3" 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 Spoznávame svet a Slovensko Náučno-informačné tabule v obci Rybník 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 ,,Rodičia a priatelia ZŠ Čajkov" Zakúpenie ozvučenia pre detské folklórne súbory pôsobiace pri ZŠ Čajkov 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Rodičovské združenie pri materskej škole Veľké Kozmálovce Renovácia miestnosti spoločensko - voľnočasových aktivít 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Pôtoň, o.z. Projektový inkubátor 2020 - Úložné priestory občianskeho združenia 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Dolný Pial Zariadenie Hasičskej zbrojnice 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Futbalový klub OFK Družstevník Žemberovce Inovácia osvetlenia v Centre voľného času v obci Žemberovce 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Santovka pre mladých 2. vydanie publikácie Santovčania vo svetových vojnách 1 960,00 40,00 2 000,00
  2.1 OZ Relax Centrum Rozmarín ,,Poďme na to úsporne" 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Športový klub Bory Nákup zvukovej aparatúry 1 148,56 23,44 1 172,00
  2.1 Centrum pomoci Kalná n.o. Cvičíme pre seba a svoju motiváciu 1 873,17 38,23 1 911,40
  2.1 Hroneko Podporujeme kompostovanie bioodpadu v komunite v N. Tekove 2 744,00 56,00 2 800,00
  2.1 Rodičovské združenie pri MŠ, Záhradná 2, Pukanec Drevený záhradný domček v areáli Materskej školy, Záhradná 2, Pukanec 1 566,04 31,96 1 598,00
  Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 2.1 Občianske združenie Dvor u rezbára Spoznaj a preži atmosféru 1 500,00 30,61 1 530,61
  1.1 Peter Šrank - REZBÁR Nákup a dodanie technológií, vybavenia a náradia pre skvalitnenie a zefektívnenie výroby regionálnych produktov 2 559,85 134,73 2 694,58
  2.1 Folklórny súbor Rapkáčik Rekonštrukcia hudobnej miestnosti v KD Veľký Lapáš 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš Malí piráti 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Zoulus Priestor pre všetkých 2 2 000,00 40,82 2 040,82
  1.1 Michal Demo - STOLÁRSTVO DEMO Výrobky s vôňou dreva 4 781,37 251,65 5 033,02
  2.1 Deťom Golianova o.z. Vybavenie rodinného centra Golianko 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Občianske združenie KOPAS Malý Cetín Výsadba stromoradia 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Materské centrum Lapajko, občianske združenie Hýbeme, fotíme a vzdelávame sa s LAPAJKOM 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Miestny vinohradnícky a záhradkársky spolok Golianovo Vinárske potreby 2 200,00 44,90 2 244,90
  1.1 Marta Kozárová Dopravník 4 892,50 257,50 5 150,00
  2.1 SPOLU SME LÚČNICA Výtvarný workshop 2 580,26 52,66 2 632,92
  2.1 Poľovnícke združenie Klasov Výstavba poľovných posedov v k.ú. Klasov 2 940,00 60,00 3 000,00
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 2.1 Futbal club Ipeľské Úľany Ďalšie skvalitňovanie podmienok na propagáciu športu v obci Ipeľské Úľany 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Základná organizácia Sazdice Propagácia tradičných kultúrnych a folklórnych hodnôt v strednom Poiplí Hontu 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Základná organizácia Ipeľský Sokolec Výsadba verejného priestranstva v obci Ipeľský Sokolec 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Základná organizácia Vyškovce nad Ipľom Ďalšie skvalitnenie podmienok činnosti základnej organizácie Csemadok vo Vyškovciach nad Ipľom 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Zväz na sprostredkovanie kultúrnospoločenských hodnôt Közszolgálati értékközvetítö szövetség - K É SZ Iniciatíva občianskeho združenia na skvalitnenie podmienok svojej činnosti 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Poľovnícke združenie TUROVCE Rekonštrukcia fasády poľovníckeho domu - ďalšia etapa 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Poľovnícke združenie Tupý vrch Rekonštrukcia fasády poľovníckeho domu 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Roma Dolné Semerovce Vytvorenie zelenej oddychovej zóny v časti obce Dolné Semerovce 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Sv. Hurban Horné Semerovce Zachovávanie vinohradníckych tradícií v obci Horné Semerovce 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Občianske združenie sv. Jána Nepomuckého Iniciatíva občianskeho združenia na zveľadenie kostola sv. Jána Nepomuckého v Slatine 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Občianske združenie TERRA ZAZD Zachovávanie sakrálneho dedičstva Demandickej farnosti 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Veľké Turovce Príprava kvalitných podmienok na šport v areáli parku Somogyiovcov 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s VJM 1. - 4. ročník Vyškovce nad Ipľom Vybavenie pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 1-4 2 100,00 42,86 2 142,86
  1.1 Obec Horné Semerovce Skvalitovanie podmienok činnosti miestnych výrobcov, nositeľov regionálnej značky Hont v obci Horné Semerovce 3 500,00 184,21 3 684,21
  2.1 Občianske združenie Charitas Saag Zlepšenie podmienok na činnosť občianskeho združenia Charitas Saag 2 000,00 40,82 2 040,82
  MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 2.1 Poľovnícke združenie Andovce Environmentálna kampaň - Andovce, Komoča, Zemné 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Poľovnícke združenie Kameničná Environmentálna kampaň - Kameničná, Čalovec, Zlatná na Ostrove 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Kolozsnéma n.o. Environmentálna kampaň - Klížska Nemá, Sokolce, Bodzianske Lúky 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná Environmentálna kampaň - Tôň, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove  2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Poľovnícke združenie Veľké Kosihy Environmentálna kampaň - Veľké Kosihy, Dedina Mládeže, Holiare 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Trávnik Environmentálna kampaň - Číčov, Trávnik, Bodza 1 960,00 40,00 2 000,00
  2.1 Dôchodcovia Path Environmentálna kampaň - Patince, Lipové, Iža 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Občianske združenie Csokonai  Environmentálna kampaň - Moča, Virt, Búč 1 960,00 40,00 2 000,00
  2.1 Poľovnícke združenie Chotín Environmentálna kampaň - Modrany, Bátorove Kosihy, Chotín 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Občianske združenie GAZDA Environmentálna kampaň - Kravany nad Dunajom, Marcelová, Radvaň nad Dunajom 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Sociálne služby VRBA n.o. Environmentálna kampaň - Vrbová nad Váhom 980,00 20,00 1 000,00
  1.1 Zalán Csizmadia - ZALIWAY PODUNAJSKO – DUNAMENTE – nové technológie na spracovanie mäsa ZALIWAY 4 750,00 250,00 5 000,00
  MAS - Dvory a okolie 2.1 SRRZ - RZ pri Základnej škole Udržme folklór regionu živý a pútavý! 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Občianske združenie pre budúcnosť vidieka Outdoorové aktivity pre deti a mládež 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Szőgyén Ӧröksége Bohaté tradície - pestrý vidiek 2 930,20 59,80 2 990,00
  2.1 Poľovné združenie Bešeňov  Výsadba stromoradia - zelená pre zeleň 2 703,62 55,18 2 758,80
  2.1 Občianske združenie FYRMONYA FYRMONYA Polgári Társulás Zelená dedinka 2 763,99 56,41 2 820,40
  2.1 4U Dvory Zelená oáza 2 928,94 59,77 2 988,71
  2.1 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Základná organizácia Pribeta Pribetský almanach – Perbetei almanach 2 881,20 58,80 2 940,00
  2.1 Csemadok Základná organizácia Gbelce Výmena strešnej krytiny na Ľudovom dome 2 902,86 59,24 2 962,10
  2.1 Dvory a okolie - združenie obcí Znižovanie environmentálnej záťaže separovaním odpadu 2 940,00 60,00 3 000,00
  MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 2.1 KiKE – Kultúrne združenie Kráľovej nad Váhom Ladnejší krok v novom – nákup folklórnej obuvi pre detský folklórny súbor Muskátlis 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Občianske združenie CSÁNGÓ Nákup stanov a prenosného reproduktora pre podujatia organizované OZ Csángó 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Vlčany Vybudovanie oddychovej zóny 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Občianske združenie FORCAS Ozvučovacia technika 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 TÉGLÁS TEAM o.z. Revitalizácia vodného hospodárstva 1 944,32 39,68 1 984,00
  2.1 Telovýchovná jednota PROGRES Rekonštrukcia tribúny 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Miestny odbor Matice Slovenskej Neded Podpora činnosti, vzdelávania, kultúrnych a športových aktivít Miestneho odboru Matice Slovenskej v Nedede  1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 FC Neded  Modernizácia šatní a infraštruktúry futbalového štadióna FC Neded 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 ŠK Tešedíkovo Detské ihrisko na futbalovom štadióne 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Vida tó OZ  Starostlivosť revitalizovaného jazera 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 ZO Csemadok Diakovce Nákup pivných setov 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 Spoločne za Diakovce – Együtt Deákiért Prístrešok pre zvieratá na Diakovskú pastvinu 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Klub športových rybárov pri jazere Putnoki – Putnoki-tó mellett működő Sporthorgászok klubja Podpora činnosti klubu športových rybárov pri Jazere Putnoki 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Mŕtve rameno Váhu Boros-ér Tvoríme zelený priestor – zefektívnenie činnosti organizácie 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Neskrotní komedianti (I.E.T) – Féktelen komédiások Podpora činnosti združenia Neskrotí komedianti (I.E.T) – Féktelen komédiások 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Fehér Fűz – Salix Alba Revitalizácia zelených priestranstiev v Žihárci 2 009,00 41,00 2 050,00
  2.1 Priatelia vína Dlhá nad Váhom - Borbarátok, Vághosszúfalu Zhotovenie prístrešku v náučnom vinohrade v Dlhej nad Váhom 2 940,00 60,00 3 000,00
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 2.1 Poľovnícke združenie PONITRAN Zabezpečenie technického vybavenia pre aktívnu ochranu prírody 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Tríbeč Kovarce Modernizácia a materiálne vybavenie poľovníckej miestnosti 2 600,00 53,06 2 653,06
  1.1 Sladké dobroty s.r.o. Nové technológie a zariadenia pre efektívnu výrobu regionálneho produktu "Solčiansky skladaník" 3 238,08 170,43 3 408,51
  2.1 ZÁDVOR Vybudovanie zázemia pre informačno - vzdelávacie aktivity v environmentálnej oblasti 2 930,00 59,80 2 989,80
  2.1 Občianske združenie SIPKA Doplnenie zvukovej techniky 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 KOVAR Zriadenie exteriérového oddychového, krytého priestoru (altánku) pre verejnosť 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 OZ VETERAN CAR CLUB.APPONY - OPONICE Nákup vybavenia pre organizovanie podujatí OZ a na opravy veteránskych vozidiel 2 553,55 52,11 2 605,66
  2.1 FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE Úložisko športového oblečenia a náradia 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Telovýchovná jednota Oponice Zníženie energetickej náročnosti objektu pre voľno časové aktivity 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Kovarce Materiálne vybavenie nových spoločenských priestorov DHZ Kovarce 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Obecný futbalový klub Nitrianska Streda Zlepšenie prostredia pri voľnočasových aktivitách 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Občianske združenie Obdokovčan Modernizácia a zatraktívnenie podujatí OZ Obdokovčan 2 940,00 60,00 3 000,00
  MAS CEDRON - NITRAVA 1.1 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s. Skvalitnenie služieb návštevníkov kaštieľa v Mojmírovciach 3 135,00 165,00 3 300,00
  1.1 Renáta Martišková REMATEX Rekonštrukcia krajčírskej dielne - výmena okien 1 359,99 71,58 1 431,57
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Svätoplukovo Doplnenie výbavy DHZ Svätoplukovo na ošetrovanie stromov, kríkov, trávnikov a údržbu zelene 2 710,86 55,32 2 766,18
  1.1 Ing. Pavol Lehoťák Zefektívnenie spracovania medu v medárni 3 226,20 169,80 3 396,00
  1.1 František Švec Úprava a skrášlenie areálu vinárstva 1 900,00 100,00 2 000,00
  1.1 Vea group, s.r.o. Enviro technológia Viessman solar pre solárny ohrev vody 4 488,04 236,21 4 724,25
  1.1 PhDr. Romana Píteková, Dipl.mt.l. Modernizácia prevádzky 2 006,16 105,59 2 111,75
  1.1 Dana Meszarošová
  D-exkluzív
  Modernizácia cukrárskej prevádzky 3 788,00 199,37 3 987,37
  2.1 Ranč Mohykán Výsadba zelene v areáli Ranč Mohykán 2 450,00 50,00 2 500,00
  1.2 Ing. Peter Belan Kartónové balenie na víno s logom 2 057,70 108,30 2 166,00
  „Mikroregión Hurbanovo“ 2.1  Združenie priateľov materskej školy Slniečko - Imeľ ,,EKO vláčik - SEPARÁČIK" 2 068,06 42,21 2 110,27
  2.1  Centrum sociálnych služieb - MARGRÉTA n.o. Bajč Nákup klimatizačných jednotiek 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Klub dôchodcov Nesvady Zakúpenie stolov a stoličiek pre Klub dôchodcov Nesvady 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 OZ Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesület Kreatívne leto 2 937,55 59,95 2 997,50
  2.1 ZO Csemadok Hurbanovo Komplexná rekonštrukcia kúpeľne a čelnej strany sokla s materiálnymi nákladmi 2 891,00 59,00 2 950,00
  2.1 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Spevácky zbor ,,NEZÁBUDKA" - nákup spoločenského ošatenia Základnej organizácie JDS Hurbanovo - Zelený Háj 2 690,00 54,90 2 744,90
  2.1 MARTOS, n.o. ABY NÁS BOLO LEPŠIE POČUŤ 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Marthos o.z. Skrášľujeme našu obec 2 904,81 59,28 2 964,09
  2.1 Poľovnícke združenie Svätý Peter Thermo kamera a jej využitie pre poľovnícke združenie 2 646,00 54,00 2 700,00
  Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 2.1 Moysesove deti Outdoorové vyučovanie v Tesárskych Mlyňanoch 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Psíčkari Vráble Zelená pre psíčkarov a ich psov 1 827,68 37,30 1 864,98
  1.1 CERA MEL, s.r.o. Záhrada zmyslov CERA MEL 4 540,13 238,95 4 779,08
  2.1 Vráble v Európe Štrkový zelený trávnik v komunitnej zóne Zungov pri Žitave 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Kozárovce Prístrešok v hasičskom areáli "Brôdok" 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Folklórna skupina PRASLICA Zakúpenie akordeónu pre Folklórnu skupinu Praslica 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Združenie novianskych vinohradníkov Zdravá záhrada vo vinohradoch 2 366,11 48,29 2 414,40
  2.1 Terroir Požitavie OTHELLO požitavský festival vína 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Požitavie - Širočina, o.z. Veselá záhradka v našej škôlke 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Telovýchovná jednota LEV Veľké Vozokany Centrum zdravého životného štýlu I. 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Občianske združenie EKAS Malé Vozokany Zelená oáza II Malé Vozokany 2 400,00 48,98 2 448,98
  1.1 H2G, s.r.o. Laboratórna zostava na analýzu vína a biologicky rozložiteľné ochranné prostriedky 4 702,50 247,50 4 950,00
  MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 2.1 DOS Divallo Tesáre Modernizácia divadelnej techniky 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Obecný futbalový klub Tovarníky Rozšírenie strojového parku určeného na údržbu futbalového trávnika 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Obecný športový klub Závada Netradičná „mini tribúna“ na závadskom ihrisku 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Obecný futbalový klub Tesáre Pekne od podlahy 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Telovýchovná jednota Slovan Krušovce Obstaranie modernej kosačky 2 300,00 46,94 2 346,94
  1.1 Jaroslav Božik Modernizácia pekárenskej výroby 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Velušovce Velušovský cintorín miesto stíšenia a piety 2 936,94 59,94 2 996,88
  2.1 Telovýchovná jednota Nemčice Nemčický živý plot chráni a inšpiruje 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Kynologický Klub Prašice Kynologický klub Prašice „vstáva z popola“ 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Poľovnícke združenie Brezina Prašice PZ Brezina ide krok za krokom k svojmu "Poľovníckemu domu" 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Vinohrady Poľovníci PZ Vinohrady sa zariaďujú 2 300,00 46,94 2 346,94
  1.1 Ing. Viliam Uhlár VINO - UHLÁR Pivnica Tesáre stále modernizuje 5 225,00 275,00 5 500,00
  VITIS 2.1 DHZ Jarok Čerpadlo na odstraňovanie následkov povodní a lokálnych záplav 1 655,12 33,78 1 688,90
  2.1 Poľovnícka spoločnosť Jarok Materiálno technické zabezpečenie priestorov PS Jarok 1 460,20 29,80 1 490,00
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia 11-51 Hájske Spoločenské priestory SZZ ZO Hájske 2 061,57 42,07 2 103,64
  1.1 Ing. Ľubomír Rybárik ALCEDO Inovácia opornej konštrukcie vo vinici 4 354,04 229,16 4 583,20
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11-17 Veľké Zálužie Zariadenie klubovne ZO SZZ 11-17 Veľké Zálužie 996,75 20,34 1 017,09
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Hájske Materiálno technické vybavenie priestorov hasičskej zbrojnice obce Hájske 1 893,65 38,65 1 932,30
  2.1 Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia Oplotenie areálu pumptrackovej dráhy 1 388,85 28,34 1 417,19
  2.1 TJ Družstevník Rišňovce  Zariadenie zasadacej miestnosti a 2 šatní pre dorast a žiakov v kabínach TJ Družstevník Rišňovce 2 152,08 43,92 2 196,00
  2.1 Športový klub Báb Starostlivosť o kvalitu trávnika na futbalovom štadióne ŠK Báb 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Športový klub Veľké Zálužie Dodávka a montáž nového plynového kotla v budove Športového klubu Veľké Zálužie 1 399,44 28,56 1 428,00
  2.1 Kepežský štek Materiálne vybavenie občianskeho združenia Kepežský štek 1 773,09 36,19 1 809,28
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Lehota Výmena vstupnej brány, okien a dverí na Hasičskej zbrojnici v Lehote 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Športovo strelecký klub RUMANOVÁ Pestujeme športového ducha v obci Rumanová 1 321,73 26,97 1 348,70
  2.1 Základná organizácia chovateľov poštových holubov Močenok Podpora činnosti chovateľov poštových holubov 1 777,90 36,28 1 814,18
  2.1 roDKa Rozvoj potenciálu územia vo forme propagácie 1 406,85 28,71 1 435,56
  Občianske združenie ŽIBRICA 2.1 Výčapy-Opatovce - moja obec Úprava priekopového rigola v rámci vodozádržných opatrení 2 450,00 50,00 2 500,00
  2.1 Občianske združenie Hôrka - Bádice Spevnená plocha pri obecnom úrade 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany - Mechenice Stavba altánku a vybudovanie chodníka 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 Krajšia budúcnosť pre Ľudovítovú Vyčistenie a revitalizácia Ľudovítovského lesíka - 2. etapa 2 450,00 50,00 2 500,00
  2.1 Občianske združenie Lefantovské slniečko Obnova detského ihriska 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 Via Naturalis Materiálno technické vybavenie pre občianske združenie Via Naturalis 2 254,00 46,00 2 300,00
  2.1 Občianske združenie VOX GUEZTE Vytvorenie oddychovej zóny na verejnom priestranstve v obci Hosťová 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 Združenie rodičov školy pri ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce Revitalizácia časti školského dvora 2 254,00 46,00 2 300,00
  2.1 Futbalový klub FC Jelenec Deťom pre radosť 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 "Srdce, ruky, um pre obec a región" Pre našich najmenších 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 Živé Podzoborie – Élő Zoboralja  - Living Zobor region Detské ihrisko v obci Kolíňany 2 254,00 46,00 2 300,00
  2.1 Telovýchovná jednota Slovan Čeľadice Úprava verejného priestranstva v obci Čeľadice 2 548,00 52,00 2 600,00
  2.1 Rodičovské združenie pri Materskej škole Štitáre Úprava Výdajne stravy v materskej škole 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 Telovýchovná jednota Koniarovce Vždy zelené Koniarovce 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 OZ Rodičovské združenia pri ZŠ 1.-4. roč. s VJS Zdravý jedálniček 2 352,00 48,00 2 400,00
  Spolu 468 112,39 12 305,34 480 417,73
  Cyklotrial Team V Zaluzie  Oplotenie Pumptrack Drahy
  DHZ Jarok  Cerpadlo Proti Povodniam
  DHZ Kozarovce  Pristresok V Hasicskom Areali
  DHZ Lehota  Vymena Vstupnej Brany
  DHZ Svatoplukovo  Doplnenie Vybavy
  Frantisek Svec  Uprava Arealu Vinarstva
  H2G Sro  Laboratorna Zostava Na Analyzu Vina
  J Bozik  Modernizacia Pekarenskej Vyroby
  Kastiel Mojmirovce  Skvalitnenie Sluzieb
  Kynologicky Klub Prasice  Vstava Z Popola
  OFK Tovarniky  Rozsirenie Strojoveho Parku
  OZ Lefantovske Slniecko  Obnova Ihriska
  OZ Moysesove Deti  Outdoorove Vyucovanie V T Mlynanoch
  OZ VOX GUEZTE  Oddychova Zona V Hostovej
  OZ Vrable V Europe  Strkovy Zeleny Travnik V Zone Zungov
  Pavol Lehotak  Zefektivnenie Spracovania Medu
  Podpora Chovatelov Postovych Holubov Mocenok
  Polovnicke Zdruzenie Brezina  Vybavenie
  R Pitekova  Modernizacia Prevadzky
  Ranc Mohykan  Vysadba Zelene V Areali
  Revitalizacia Casti Skolskeho Dvora ZS N Hrnciarovce
  SK Velke Zaluzie  Novy Plynovy Kotol
  Spolocenske Priestory SZZ ZO Hajske
  Spolok Vinohradnikov Podhorany  Altanok A Chodnik
  TJ Koniarovce  Vzdy Zelene
  TJ Krusovce  Moderna Kosacka
  TJ Nemcice  Zivy Plot Chrani
  Terroir Pozitavie  OTHELLO Pozitavsky Festival Vina
  Vea Group Sro  Solarny Ohrev Vody
  Vino Uhlar  Pivnica Tesare Modernizuje
  Vycapy  Opatovce Moja Obec  Uprava Rigola
  Zakupenie Akordeonu Pre Folklornu Skupinu Praslica
  RoDKa  Rozvoj Potencialu Uzemia Propagaciou
 • Rok 2020, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 3/2016 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS Združenia Termál 1.1 Obec Trávnica NÁUČNÝM CHODNÍČKOM ZA POZNANÍM MIESTNEJ KRAJINY A JEJ KULTÚRNYCH, HISTORICKÝCH  I  PRÍRODNÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ - Potulky Mikroregiónom Termál - časť Trávnica 5 500,00 289,47 5 789,47
  1.1 Poľovnícka spoločnosť Čechy Vybudovanie oddychového altánku pri poľovníckej chate Poľovníckej spoločnosti Čechy 5 500,00 112,24 5 612,24
  1.1 Obec Maňa NÁUČNÝM CHODNÍČKOM ZA POZNANÍM MIESTNEJ KRAJINY A JEJ KULTÚRNYCH, HISTORICKÝCH  I  PRÍRODNÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ - Potulky Mikroregiónom Termál – časť Maňa 3 885,69 204,51 4 090,20
  1.1 Obec Podhájska NÁUČNÝM CHODNÍČKOM ZA POZNANÍM MIESTNEJ KRAJINY A JEJ KULTÚRNYCH, HISTORICKÝCH  I  PRÍRODNÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ - Potulky Mikroregiónom Termál - časť Podhájska 5 500,00 289,47 5 789,47
  1.3 Obec Dolný Ohaj Značenie turistických značkovaných trás a náučných chodníkov 5 500,00 289,47 5 789,47
  1.3 Združenie obcí - Termál Informačné panely turistických trás 9 310,00 190,00 9 500,00
  3.3, 3.4 MAS Združenia Termál Podpora prevádzky MAS Združenia Termál 1 000,00 0,00 1 000,00
  Dolnohronské rozvojové partnerstvo 1.1 Obec Čaka Požiarna zbrojnica Čaka - výmena strešnej krytiny 2 640,00 138,95 2 778,95
  1.1 Obec Kamenín Rekonštrukcia obecného rozhlasu 6 160,00 324,21 6 484,21
  1.1 Obec Zalaba Rekonštrukcia strechy a odkvapového systému vodného mlyna v Zalabe 2 640,00 138,95 2 778,95
  1.1 Obec Tekovské Lužany Zacvičme si v prírode 2 200,00 115,79 2 315,79
  1.1 Obec Chľaba Oprava a údržba verejných schodov 2 640,00 138,95 2 778,95
  1.1 Obec Malé Kosihy Detské ihrisko v obci Malé Kosihy 2 640,00 138,95 2 778,95
  2.2 OZ MILITARY HISTORICAL MUSEUM Materiálno - technické zabezpečenie OZ 1 320,00 26,94 1 346,94
  1.1 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Želiezovce  Rekonštrukcia oplotenia areálu reformovaného kostola a fary v Želiezovciach 3 500,00 71,43 3 571,43
  1.1 Obec Veľké Ludince Bylinková záhrada s hmyzími domčekmi 2 640,00 138,95 2 778,95
  1.1 OZ Naša škôlka Rekreačno – herná zóna na školskom dvore 2 640,00 53,88 2 693,88
  2.1 NF Čistý prameň - Tiszta Forrás Materiálne zabezpečenie podujatí 1 584,00 32,33 1 616,33
  1.1 Obec Šarovce Rozšírenie detského ihriska v Šarovciach – nový herný prvok 2 640,00 138,95 2 778,95
  2.2 Maďarský kultúrny a spoločenský zväz na Slovensku - Csemadok ZO Farná Materiálne zabezpečenie činnosti organizácie 1 056,00 21,55 1 077,55
  2.2 OZ Ipeľské kultúrne a turistické združenie – Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság Salka Trh miestnych špecialít v Pamätnom dome Salka 1 760,00 35,92 1 795,92
  3.1 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD – zabezpečenie kancelárskeho a spotrebného materiálu 100,00 0,00 100,00
  3.3 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD - prevádzka webovej stránky 300,00 0,00 300,00
  3.4 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD - externý manažment 600,00 0,00 600,00
  Spolu 73 255,69 2 890,90 76 146,59
  Obec Chlaba  Oprava Schodov
  Obec Dolny Ohaj  Znacenie Turistickych Tras
  Obec Kamenin  Rekonstrukcia Rozhlasu
  Obec Mana  Obnova Naucneho Chodnika
  Obec Podhajska  Obnova Naucneho Chodnika
  Obec Sarovce  Novy Herny Prvok Ihriska
  Obec V Ludince  Bylinkova Zahrada
  Obec Zalaba  Strecha Vodneho Mlynu
  Obec Male Kosihy  Detske Ihrisko
  Polovnicka Spolocnost Cechy  Altanok
  Poziarna Zbrojnica Caka  Vymena Stresnej Krytiny
  RKC Zeliezovce  Oplotenie Arealu Kostola A Fary
  Zdruzenie Obci Termal  Informacne Panely
 • Rok 2020, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenie 4

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 3/2016 Názov projektu Partner (štát) Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS Združenia Termál 4.1 Spolupráca pri rozvoji územia MAS Združenia Termál a MAS OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo Dolnohronské rozvojové partnerstvo (SR) 3 000,00 157,89 3 157,89
  4.2 Podpora cezhraničnej spolupráce MAS Združenia Termál a MAS Región Haná MAS Region Haná (ČR) 2 500,00 131,58 2 631,58
  Dolnohronské rozvojové partnerstvo 4.1 Spolupráca pri rozvoji územia MAS Združenie Termál a Občianskeho združenia Dolnohronského rozvojového partnerstva MAS Združenia Termál (SR) 3 000,00 157,89 3 157,89
  Spolu 8 500,00 447,37 8 947,37