Nedeľa, 14. August 2022, 17:24:56
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2020

 • Rok 2020, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 1, Opatrenia 1, 2

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 2/2017 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS OZ RADOŠINKA 2.1 JELŠOVSKÝ KLUB Digitalizácia Jelšovského klubu 2 815,71 57,46 2 873,17
  2.1 Občianske združenie "LABUŤ" Zelená má zelenú 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Mikroregión Pod Marhátom Zvýšenie kvality kultúrnej infraštruktúry obcí Mikroregiónu pod Marhátom obstaraním multifunkčného pódia 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Obecný futbalový klub Nitrianska Blatnica Podpora výstavby futbalovej infraštruktúry Obecného futbalového klubu Nitrianska Blatnica 2 798,88 57,12 2 856,00
  2.1 TJ Nové Sady Zlepšenie materiálno technických podmienok TJ Nové Sady 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Občianske združenie Lužančan Materiálne vybavenie Občianskeho združenia Lužančan 2 678,83 54,67 2 733,50
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie Pomoc za každého počasia 2 940,00 60,00 3 000,00
  1.1 Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“ Inovácia a modernizácia vybavenia vinárstva 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Združenie rodičov a priateľov školy pri Materskej škole v Čabe Keramika ako zdroj poznania minulosti pre rozvíjanie budúcnosti 2 022,98 41,29 2 064,27
  2.1 Čakajovské sovičky ZÁHRADNÝ DOMČEK SOVIČKA 2 654,43 54,17 2 708,60
  2.1 Poľovnícke združenie Zbehy Materiálne dovybavenie Poľovníckeho združenia Zbehy 2 269,24 46,31 2 315,55
  Mikroregión TRÍBEČSKO 2.1 OZ PARK TOPOĽČIANKY Vydanie knihy s pracovným názvom: 300 rokov uhorských aristokratických rodov na panstve Topoľčianky 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 OFK TATRAN Topoľčianky o.z. Rekonštrukcia priestorov štadiónu Tatran využívaných OFK Tatran Topoľčianky - nákup a umiestnenie vybavenia do šatní 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky Zriadenie predajného miesta regionálnych produktov PONITRIE - aktivita nadväzujúca na Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre záujemcov o regionálnu značku z roku 2019 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Obecný futbalový klub Sľažany Upravený trávnik = vizitka klubu 2 940,00 60,00 3 000,00
  1.1 HRADNÁ STRÁŽ s.r.o. Opatrenia na úsporu energie 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Športový klub Topoľčianky Materiálno - technické vybavenie tréningového procesu 2 065,33 42,15 2 107,48
  1.1 BERAMED s.r.o. Ekologický spôsob vykurovania prevádzky na výrobu medoviny - tepelné čerpadlo 5 225,00 275,00 5 500,00
  Občianske združenie Tekov - Hont 2.1 Občianske združenie Pečeničan Nákup ozvučenia pre hudobné telesá z Pečeníc 2 720,48 55,52 2 776,00
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Žemberovce Vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru Žemberovce o.z. 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 OZ Naše Domadice Rekonštrukcia sochy sv. Jána Nepomuckého 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Občianske združenie Pohronie ,,Tu som sám sebou 3" 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 Spoznávame svet a Slovensko Náučno-informačné tabule v obci Rybník 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 ,,Rodičia a priatelia ZŠ Čajkov" Zakúpenie ozvučenia pre detské folklórne súbory pôsobiace pri ZŠ Čajkov 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Rodičovské združenie pri materskej škole Veľké Kozmálovce Renovácia miestnosti spoločensko - voľnočasových aktivít 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Pôtoň, o.z. Projektový inkubátor 2020 - Úložné priestory občianskeho združenia 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Dolný Pial Zariadenie Hasičskej zbrojnice 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Futbalový klub OFK Družstevník Žemberovce Inovácia osvetlenia v Centre voľného času v obci Žemberovce 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Santovka pre mladých 2. vydanie publikácie Santovčania vo svetových vojnách 1 960,00 40,00 2 000,00
  2.1 OZ Relax Centrum Rozmarín ,,Poďme na to úsporne" 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Športový klub Bory Nákup zvukovej aparatúry 1 148,56 23,44 1 172,00
  2.1 Centrum pomoci Kalná n.o. Cvičíme pre seba a svoju motiváciu 1 873,17 38,23 1 911,40
  2.1 Hroneko Podporujeme kompostovanie bioodpadu v komunite v N. Tekove 2 744,00 56,00 2 800,00
  2.1 Rodičovské združenie pri MŠ, Záhradná 2, Pukanec Drevený záhradný domček v areáli Materskej školy, Záhradná 2, Pukanec 1 566,04 31,96 1 598,00
  Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 2.1 Občianske združenie Dvor u rezbára Spoznaj a preži atmosféru 1 500,00 30,61 1 530,61
  1.1 Peter Šrank - REZBÁR Nákup a dodanie technológií, vybavenia a náradia pre skvalitnenie a zefektívnenie výroby regionálnych produktov 2 559,85 134,73 2 694,58
  2.1 Folklórny súbor Rapkáčik Rekonštrukcia hudobnej miestnosti v KD Veľký Lapáš 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš Malí piráti 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Zoulus Priestor pre všetkých 2 2 000,00 40,82 2 040,82
  1.1 Michal Demo - STOLÁRSTVO DEMO Výrobky s vôňou dreva 4 781,37 251,65 5 033,02
  2.1 Deťom Golianova o.z. Vybavenie rodinného centra Golianko 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Občianske združenie KOPAS Malý Cetín Výsadba stromoradia 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Materské centrum Lapajko, občianske združenie Hýbeme, fotíme a vzdelávame sa s LAPAJKOM 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Miestny vinohradnícky a záhradkársky spolok Golianovo Vinárske potreby 2 200,00 44,90 2 244,90
  1.1 Marta Kozárová Dopravník 4 892,50 257,50 5 150,00
  2.1 SPOLU SME LÚČNICA Výtvarný workshop 2 580,26 52,66 2 632,92
  2.1 Poľovnícke združenie Klasov Výstavba poľovných posedov v k.ú. Klasov 2 940,00 60,00 3 000,00
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 2.1 Futbal club Ipeľské Úľany Ďalšie skvalitňovanie podmienok na propagáciu športu v obci Ipeľské Úľany 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Základná organizácia Sazdice Propagácia tradičných kultúrnych a folklórnych hodnôt v strednom Poiplí Hontu 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Základná organizácia Ipeľský Sokolec Výsadba verejného priestranstva v obci Ipeľský Sokolec 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Základná organizácia Vyškovce nad Ipľom Ďalšie skvalitnenie podmienok činnosti základnej organizácie Csemadok vo Vyškovciach nad Ipľom 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Zväz na sprostredkovanie kultúrnospoločenských hodnôt Közszolgálati értékközvetítö szövetség - K É SZ Iniciatíva občianskeho združenia na skvalitnenie podmienok svojej činnosti 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Poľovnícke združenie TUROVCE Rekonštrukcia fasády poľovníckeho domu - ďalšia etapa 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Poľovnícke združenie Tupý vrch Rekonštrukcia fasády poľovníckeho domu 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Roma Dolné Semerovce Vytvorenie zelenej oddychovej zóny v časti obce Dolné Semerovce 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Sv. Hurban Horné Semerovce Zachovávanie vinohradníckych tradícií v obci Horné Semerovce 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Občianske združenie sv. Jána Nepomuckého Iniciatíva občianskeho združenia na zveľadenie kostola sv. Jána Nepomuckého v Slatine 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Občianske združenie TERRA ZAZD Zachovávanie sakrálneho dedičstva Demandickej farnosti 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Veľké Turovce Príprava kvalitných podmienok na šport v areáli parku Somogyiovcov 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s VJM 1. - 4. ročník Vyškovce nad Ipľom Vybavenie pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 1-4 2 100,00 42,86 2 142,86
  1.1 Obec Horné Semerovce Skvalitovanie podmienok činnosti miestnych výrobcov, nositeľov regionálnej značky Hont v obci Horné Semerovce 3 500,00 184,21 3 684,21
  2.1 Občianske združenie Charitas Saag Zlepšenie podmienok na činnosť občianskeho združenia Charitas Saag 2 000,00 40,82 2 040,82
  MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 2.1 Poľovnícke združenie Andovce Environmentálna kampaň - Andovce, Komoča, Zemné 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Poľovnícke združenie Kameničná Environmentálna kampaň - Kameničná, Čalovec, Zlatná na Ostrove 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Kolozsnéma n.o. Environmentálna kampaň - Klížska Nemá, Sokolce, Bodzianske Lúky 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná Environmentálna kampaň - Tôň, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove  2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Poľovnícke združenie Veľké Kosihy Environmentálna kampaň - Veľké Kosihy, Dedina Mládeže, Holiare 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Trávnik Environmentálna kampaň - Číčov, Trávnik, Bodza 1 960,00 40,00 2 000,00
  2.1 Dôchodcovia Path Environmentálna kampaň - Patince, Lipové, Iža 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Občianske združenie Csokonai  Environmentálna kampaň - Moča, Virt, Búč 1 960,00 40,00 2 000,00
  2.1 Poľovnícke združenie Chotín Environmentálna kampaň - Modrany, Bátorove Kosihy, Chotín 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Občianske združenie GAZDA Environmentálna kampaň - Kravany nad Dunajom, Marcelová, Radvaň nad Dunajom 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Sociálne služby VRBA n.o. Environmentálna kampaň - Vrbová nad Váhom 980,00 20,00 1 000,00
  1.1 Zalán Csizmadia - ZALIWAY PODUNAJSKO – DUNAMENTE – nové technológie na spracovanie mäsa ZALIWAY 4 750,00 250,00 5 000,00
  MAS - Dvory a okolie 2.1 SRRZ - RZ pri Základnej škole Udržme folklór regionu živý a pútavý! 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Občianske združenie pre budúcnosť vidieka Outdoorové aktivity pre deti a mládež 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Szőgyén Ӧröksége Bohaté tradície - pestrý vidiek 2 930,20 59,80 2 990,00
  2.1 Poľovné združenie Bešeňov  Výsadba stromoradia - zelená pre zeleň 2 703,62 55,18 2 758,80
  2.1 Občianske združenie FYRMONYA FYRMONYA Polgári Társulás Zelená dedinka 2 763,99 56,41 2 820,40
  2.1 4U Dvory Zelená oáza 2 928,94 59,77 2 988,71
  2.1 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Základná organizácia Pribeta Pribetský almanach – Perbetei almanach 2 881,20 58,80 2 940,00
  2.1 Csemadok Základná organizácia Gbelce Výmena strešnej krytiny na Ľudovom dome 2 902,86 59,24 2 962,10
  2.1 Dvory a okolie - združenie obcí Znižovanie environmentálnej záťaže separovaním odpadu 2 940,00 60,00 3 000,00
  MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 2.1 KiKE – Kultúrne združenie Kráľovej nad Váhom Ladnejší krok v novom – nákup folklórnej obuvi pre detský folklórny súbor Muskátlis 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Občianske združenie CSÁNGÓ Nákup stanov a prenosného reproduktora pre podujatia organizované OZ Csángó 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Vlčany Vybudovanie oddychovej zóny 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Občianske združenie FORCAS Ozvučovacia technika 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 TÉGLÁS TEAM o.z. Revitalizácia vodného hospodárstva 1 944,32 39,68 1 984,00
  2.1 Telovýchovná jednota PROGRES Rekonštrukcia tribúny 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Miestny odbor Matice Slovenskej Neded Podpora činnosti, vzdelávania, kultúrnych a športových aktivít Miestneho odboru Matice Slovenskej v Nedede  1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 FC Neded  Modernizácia šatní a infraštruktúry futbalového štadióna FC Neded 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 ŠK Tešedíkovo Detské ihrisko na futbalovom štadióne 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Vida tó OZ  Starostlivosť revitalizovaného jazera 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 ZO Csemadok Diakovce Nákup pivných setov 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 Spoločne za Diakovce – Együtt Deákiért Prístrešok pre zvieratá na Diakovskú pastvinu 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Klub športových rybárov pri jazere Putnoki – Putnoki-tó mellett működő Sporthorgászok klubja Podpora činnosti klubu športových rybárov pri Jazere Putnoki 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Mŕtve rameno Váhu Boros-ér Tvoríme zelený priestor – zefektívnenie činnosti organizácie 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Neskrotní komedianti (I.E.T) – Féktelen komédiások Podpora činnosti združenia Neskrotí komedianti (I.E.T) – Féktelen komédiások 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Fehér Fűz – Salix Alba Revitalizácia zelených priestranstiev v Žihárci 2 009,00 41,00 2 050,00
  2.1 Priatelia vína Dlhá nad Váhom - Borbarátok, Vághosszúfalu Zhotovenie prístrešku v náučnom vinohrade v Dlhej nad Váhom 2 940,00 60,00 3 000,00
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 2.1 Poľovnícke združenie PONITRAN Zabezpečenie technického vybavenia pre aktívnu ochranu prírody 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Tríbeč Kovarce Modernizácia a materiálne vybavenie poľovníckej miestnosti 2 600,00 53,06 2 653,06
  1.1 Sladké dobroty s.r.o. Nové technológie a zariadenia pre efektívnu výrobu regionálneho produktu "Solčiansky skladaník" 3 238,08 170,43 3 408,51
  2.1 ZÁDVOR Vybudovanie zázemia pre informačno - vzdelávacie aktivity v environmentálnej oblasti 2 930,00 59,80 2 989,80
  2.1 Občianske združenie SIPKA Doplnenie zvukovej techniky 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 KOVAR Zriadenie exteriérového oddychového, krytého priestoru (altánku) pre verejnosť 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 OZ VETERAN CAR CLUB.APPONY - OPONICE Nákup vybavenia pre organizovanie podujatí OZ a na opravy veteránskych vozidiel 2 553,55 52,11 2 605,66
  2.1 FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE Úložisko športového oblečenia a náradia 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Telovýchovná jednota Oponice Zníženie energetickej náročnosti objektu pre voľno časové aktivity 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Kovarce Materiálne vybavenie nových spoločenských priestorov DHZ Kovarce 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Obecný futbalový klub Nitrianska Streda Zlepšenie prostredia pri voľnočasových aktivitách 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Občianske združenie Obdokovčan Modernizácia a zatraktívnenie podujatí OZ Obdokovčan 2 940,00 60,00 3 000,00
  MAS CEDRON - NITRAVA 1.1 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s. Skvalitnenie služieb návštevníkov kaštieľa v Mojmírovciach 3 135,00 165,00 3 300,00
  1.1 Renáta Martišková REMATEX Rekonštrukcia krajčírskej dielne - výmena okien 1 359,99 71,58 1 431,57
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Svätoplukovo Doplnenie výbavy DHZ Svätoplukovo na ošetrovanie stromov, kríkov, trávnikov a údržbu zelene 2 710,86 55,32 2 766,18
  1.1 Ing. Pavol Lehoťák Zefektívnenie spracovania medu v medárni 3 226,20 169,80 3 396,00
  1.1 František Švec Úprava a skrášlenie areálu vinárstva 1 900,00 100,00 2 000,00
  1.1 Vea group, s.r.o. Enviro technológia Viessman solar pre solárny ohrev vody 4 488,04 236,21 4 724,25
  1.1 PhDr. Romana Píteková, Dipl.mt.l. Modernizácia prevádzky 2 006,16 105,59 2 111,75
  1.1 Dana Meszarošová
  D-exkluzív
  Modernizácia cukrárskej prevádzky 3 788,00 199,37 3 987,37
  2.1 Ranč Mohykán Výsadba zelene v areáli Ranč Mohykán 2 450,00 50,00 2 500,00
  1.2 Ing. Peter Belan Kartónové balenie na víno s logom 2 057,70 108,30 2 166,00
  „Mikroregión Hurbanovo“ 2.1  Združenie priateľov materskej školy Slniečko - Imeľ ,,EKO vláčik - SEPARÁČIK" 2 068,06 42,21 2 110,27
  2.1  Centrum sociálnych služieb - MARGRÉTA n.o. Bajč Nákup klimatizačných jednotiek 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Klub dôchodcov Nesvady Zakúpenie stolov a stoličiek pre Klub dôchodcov Nesvady 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 OZ Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesület Kreatívne leto 2 937,55 59,95 2 997,50
  2.1 ZO Csemadok Hurbanovo Komplexná rekonštrukcia kúpeľne a čelnej strany sokla s materiálnymi nákladmi 2 891,00 59,00 2 950,00
  2.1 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Spevácky zbor ,,NEZÁBUDKA" - nákup spoločenského ošatenia Základnej organizácie JDS Hurbanovo - Zelený Háj 2 690,00 54,90 2 744,90
  2.1 MARTOS, n.o. ABY NÁS BOLO LEPŠIE POČUŤ 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Marthos o.z. Skrášľujeme našu obec 2 904,81 59,28 2 964,09
  2.1 Poľovnícke združenie Svätý Peter Thermo kamera a jej využitie pre poľovnícke združenie 2 646,00 54,00 2 700,00
  Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 2.1 Moysesove deti Outdoorové vyučovanie v Tesárskych Mlyňanoch 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Psíčkari Vráble Zelená pre psíčkarov a ich psov 1 827,68 37,30 1 864,98
  1.1 CERA MEL, s.r.o. Záhrada zmyslov CERA MEL 4 540,13 238,95 4 779,08
  2.1 Vráble v Európe Štrkový zelený trávnik v komunitnej zóne Zungov pri Žitave 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Kozárovce Prístrešok v hasičskom areáli "Brôdok" 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Folklórna skupina PRASLICA Zakúpenie akordeónu pre Folklórnu skupinu Praslica 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Združenie novianskych vinohradníkov Zdravá záhrada vo vinohradoch 2 366,11 48,29 2 414,40
  2.1 Terroir Požitavie OTHELLO požitavský festival vína 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Požitavie - Širočina, o.z. Veselá záhradka v našej škôlke 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Telovýchovná jednota LEV Veľké Vozokany Centrum zdravého životného štýlu I. 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Občianske združenie EKAS Malé Vozokany Zelená oáza II Malé Vozokany 2 400,00 48,98 2 448,98
  1.1 H2G, s.r.o. Laboratórna zostava na analýzu vína a biologicky rozložiteľné ochranné prostriedky 4 702,50 247,50 4 950,00
  MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 2.1 DOS Divallo Tesáre Modernizácia divadelnej techniky 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Obecný futbalový klub Tovarníky Rozšírenie strojového parku určeného na údržbu futbalového trávnika 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Obecný športový klub Závada Netradičná „mini tribúna“ na závadskom ihrisku 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Obecný futbalový klub Tesáre Pekne od podlahy 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Telovýchovná jednota Slovan Krušovce Obstaranie modernej kosačky 2 300,00 46,94 2 346,94
  1.1 Jaroslav Božik Modernizácia pekárenskej výroby 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Velušovce Velušovský cintorín miesto stíšenia a piety 2 936,94 59,94 2 996,88
  2.1 Telovýchovná jednota Nemčice Nemčický živý plot chráni a inšpiruje 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Kynologický Klub Prašice Kynologický klub Prašice „vstáva z popola“ 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Poľovnícke združenie Brezina Prašice PZ Brezina ide krok za krokom k svojmu "Poľovníckemu domu" 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Vinohrady Poľovníci PZ Vinohrady sa zariaďujú 2 300,00 46,94 2 346,94
  1.1 Ing. Viliam Uhlár VINO - UHLÁR Pivnica Tesáre stále modernizuje 5 225,00 275,00 5 500,00
  VITIS 2.1 DHZ Jarok Čerpadlo na odstraňovanie následkov povodní a lokálnych záplav 1 655,12 33,78 1 688,90
  2.1 Poľovnícka spoločnosť Jarok Materiálno technické zabezpečenie priestorov PS Jarok 1 460,20 29,80 1 490,00
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia 11-51 Hájske Spoločenské priestory SZZ ZO Hájske 2 061,57 42,07 2 103,64
  1.1 Ing. Ľubomír Rybárik ALCEDO Inovácia opornej konštrukcie vo vinici 4 354,04 229,16 4 583,20
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11-17 Veľké Zálužie Zariadenie klubovne ZO SZZ 11-17 Veľké Zálužie 996,75 20,34 1 017,09
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Hájske Materiálno technické vybavenie priestorov hasičskej zbrojnice obce Hájske 1 893,65 38,65 1 932,30
  2.1 Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia Oplotenie areálu pumptrackovej dráhy 1 388,85 28,34 1 417,19
  2.1 TJ Družstevník Rišňovce  Zariadenie zasadacej miestnosti a 2 šatní pre dorast a žiakov v kabínach TJ Družstevník Rišňovce 2 152,08 43,92 2 196,00
  2.1 Športový klub Báb Starostlivosť o kvalitu trávnika na futbalovom štadióne ŠK Báb 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Športový klub Veľké Zálužie Dodávka a montáž nového plynového kotla v budove Športového klubu Veľké Zálužie 1 399,44 28,56 1 428,00
  2.1 Kepežský štek Materiálne vybavenie občianskeho združenia Kepežský štek 1 773,09 36,19 1 809,28
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Lehota Výmena vstupnej brány, okien a dverí na Hasičskej zbrojnici v Lehote 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Športovo strelecký klub RUMANOVÁ Pestujeme športového ducha v obci Rumanová 1 321,73 26,97 1 348,70
  2.1 Základná organizácia chovateľov poštových holubov Močenok Podpora činnosti chovateľov poštových holubov 1 777,90 36,28 1 814,18
  2.1 roDKa Rozvoj potenciálu územia vo forme propagácie 1 406,85 28,71 1 435,56
  Občianske združenie ŽIBRICA 2.1 Výčapy-Opatovce - moja obec Úprava priekopového rigola v rámci vodozádržných opatrení 2 450,00 50,00 2 500,00
  2.1 Občianske združenie Hôrka - Bádice Spevnená plocha pri obecnom úrade 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany - Mechenice Stavba altánku a vybudovanie chodníka 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 Krajšia budúcnosť pre Ľudovítovú Vyčistenie a revitalizácia Ľudovítovského lesíka - 2. etapa 2 450,00 50,00 2 500,00
  2.1 Občianske združenie Lefantovské slniečko Obnova detského ihriska 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 Via Naturalis Materiálno technické vybavenie pre občianske združenie Via Naturalis 2 254,00 46,00 2 300,00
  2.1 Občianske združenie VOX GUEZTE Vytvorenie oddychovej zóny na verejnom priestranstve v obci Hosťová 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 Združenie rodičov školy pri ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce Revitalizácia časti školského dvora 2 254,00 46,00 2 300,00
  2.1 Futbalový klub FC Jelenec Deťom pre radosť 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 "Srdce, ruky, um pre obec a región" Pre našich najmenších 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 Živé Podzoborie – Élő Zoboralja  - Living Zobor region Detské ihrisko v obci Kolíňany 2 254,00 46,00 2 300,00
  2.1 Telovýchovná jednota Slovan Čeľadice Úprava verejného priestranstva v obci Čeľadice 2 548,00 52,00 2 600,00
  2.1 Rodičovské združenie pri Materskej škole Štitáre Úprava Výdajne stravy v materskej škole 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 Telovýchovná jednota Koniarovce Vždy zelené Koniarovce 2 352,00 48,00 2 400,00
  2.1 OZ Rodičovské združenia pri ZŠ 1.-4. roč. s VJS Zdravý jedálniček 2 352,00 48,00 2 400,00
  Spolu 468 112,39 12 305,34 480 417,73
 • Rok 2020, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 3/2016 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS Združenia Termál 1.1 Obec Trávnica NÁUČNÝM CHODNÍČKOM ZA POZNANÍM MIESTNEJ KRAJINY A JEJ KULTÚRNYCH, HISTORICKÝCH  I  PRÍRODNÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ - Potulky Mikroregiónom Termál - časť Trávnica 5 500,00 289,47 5 789,47
  1.1 Poľovnícka spoločnosť Čechy Vybudovanie oddychového altánku pri poľovníckej chate Poľovníckej spoločnosti Čechy 5 500,00 112,24 5 612,24
  1.1 Obec Maňa NÁUČNÝM CHODNÍČKOM ZA POZNANÍM MIESTNEJ KRAJINY A JEJ KULTÚRNYCH, HISTORICKÝCH  I  PRÍRODNÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ - Potulky Mikroregiónom Termál – časť Maňa 3 885,69 204,51 4 090,20
  1.1 Obec Podhájska NÁUČNÝM CHODNÍČKOM ZA POZNANÍM MIESTNEJ KRAJINY A JEJ KULTÚRNYCH, HISTORICKÝCH  I  PRÍRODNÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ - Potulky Mikroregiónom Termál - časť Podhájska 5 500,00 289,47 5 789,47
  1.3 Obec Dolný Ohaj Značenie turistických značkovaných trás a náučných chodníkov 5 500,00 289,47 5 789,47
  1.3 Združenie obcí - Termál Informačné panely turistických trás 9 310,00 190,00 9 500,00
  3.3, 3.4 MAS Združenia Termál Podpora prevádzky MAS Združenia Termál 1 000,00 0,00 1 000,00
  Dolnohronské rozvojové partnerstvo 1.1 Obec Čaka Požiarna zbrojnica Čaka - výmena strešnej krytiny 2 640,00 138,95 2 778,95
  1.1 Obec Kamenín Rekonštrukcia obecného rozhlasu 6 160,00 324,21 6 484,21
  1.1 Obec Zalaba Rekonštrukcia strechy a odkvapového systému vodného mlyna v Zalabe 2 640,00 138,95 2 778,95
  1.1 Obec Tekovské Lužany Zacvičme si v prírode 2 200,00 115,79 2 315,79
  1.1 Obec Chľaba Oprava a údržba verejných schodov 2 640,00 138,95 2 778,95
  1.1 Obec Malé Kosihy Detské ihrisko v obci Malé Kosihy 2 640,00 138,95 2 778,95
  2.2 OZ MILITARY HISTORICAL MUSEUM Materiálno - technické zabezpečenie OZ 1 320,00 26,94 1 346,94
  1.1 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Želiezovce  Rekonštrukcia oplotenia areálu reformovaného kostola a fary v Želiezovciach 3 500,00 71,43 3 571,43
  1.1 Obec Veľké Ludince Bylinková záhrada s hmyzími domčekmi 2 640,00 138,95 2 778,95
  1.1 OZ Naša škôlka Rekreačno – herná zóna na školskom dvore 2 640,00 53,88 2 693,88
  2.1 NF Čistý prameň - Tiszta Forrás Materiálne zabezpečenie podujatí 1 584,00 32,33 1 616,33
  1.1 Obec Šarovce Rozšírenie detského ihriska v Šarovciach – nový herný prvok 2 640,00 138,95 2 778,95
  2.2 Maďarský kultúrny a spoločenský zväz na Slovensku - Csemadok ZO Farná Materiálne zabezpečenie činnosti organizácie 1 056,00 21,55 1 077,55
  2.2 OZ Ipeľské kultúrne a turistické združenie – Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság Salka Trh miestnych špecialít v Pamätnom dome Salka 1 760,00 35,92 1 795,92
  3.1 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD – zabezpečenie kancelárskeho a spotrebného materiálu 100,00 0,00 100,00
  3.3 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD - prevádzka webovej stránky 300,00 0,00 300,00
  3.4 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD - externý manažment 600,00 0,00 600,00
  Spolu 73 255,69 2 890,90 76 146,59
 • Rok 2020, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenie 4

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 3/2016 Názov projektu Partner (štát) Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS Združenia Termál 4.1 Spolupráca pri rozvoji územia MAS Združenia Termál a MAS OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo Dolnohronské rozvojové partnerstvo (SR) 3 000,00 157,89 3 157,89
  4.2 Podpora cezhraničnej spolupráce MAS Združenia Termál a MAS Región Haná MAS Region Haná (ČR) 2 500,00 131,58 2 631,58
  Dolnohronské rozvojové partnerstvo 4.1 Spolupráca pri rozvoji územia MAS Združenie Termál a Občianskeho združenia Dolnohronského rozvojového partnerstva MAS Združenia Termál (SR) 3 000,00 157,89 3 157,89
  Spolu 8 500,00 447,37 8 947,37