Pondelok, 17. Jún 2024, 21:09:15
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2014

 • Konečný prijímateľ (MAS) Podporovaná aktivita podľa Usmernenia 2 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Zúčtovaná dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  Občianske združenie ŽIBRICA 1.1 Obec Dolné Lefantovce Rekonštrukcia autobusových zastávok v centrálnej zóne obce 3 925,00 206,58 4 131,58
  1.1 Obec Horné Lefantovce Chodník na cintoríne v Horných Lefantovciach 1 175,00 61,84 1 236,84
  1.1 Obec Bádice Úprava oddychovej zóny v centre obce Bádice 3 075,00 161,84 3 236,84
  1.1 Obec Jelenec Obnova časti chodníka v Jelenci 2 175,00 114,47 2 289,47
  1.1 Obec Hosťová Modernizácia verejného osvetlenia na cintoríne v obci Hosťová 1 175,00 61,84 1 236,84
  1.1 Obec Štitáre Revitalizácia centrálnej zóny Štitáre pri cyklotriálovej dráhe 2 675,00 140,79 2 815,79
  1.3 Občianske združenie JELENKA Turistické značenie Žibrica 3 475,00 182,90 3 657,90
  MAS Združenia Termál 1.1 Obec Maňa Oddychová zóna v obci Maňa ako súčasť siete odpočívadiel pre cyklistov na území Mikroregiónu Termál 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.1 Obec Radava Odpočívadlo pre cykloturistov v obci Radava 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.1 Obec Trávnica Odpočívadlo pre cyklistov, návštevníkov a občanov v obci Trávnica 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.1 Obec Dolný Ohaj Vybudovanie odpočívadla - prístrešku pre cyklistov v obci Dolný Ohaj, ako súčasť siete odpočívadiel pre cyklistov na území Mikroregiónu Termálu 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.1 Obec Čechy Odpočívadlo pre cyklistov v obci Čechy 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.1 Obec Pozba Oddychová zóna pre cyklistov v obci Pozba 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.1 Obec Veľké Lovce Odpočívadlo pre cyklistov v katastrálnom území obce Veľké Lovce ako súčasť siete odpočívadiel pre cyklistov na území Mikroregiónu Termál 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.1 Obec Bardoňovo Odpočívadlo v obci Bardoňovo ako súčasť siete odpočívadiel pre cyklistov na území Termálu 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.1 Obec Podhájska Oddychová zóna pre cyklistov v obci Podhájska 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.1 Obec Dedinka Oddychová zóna pre cyklistov v obci Dedinka 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.1 Obec Hul Odpočívadlo pre cyklistov v obci Hul 1 800,00 94,74 1 894,74
  3.1, 3.2, 3.3 MAS Združenia Termál Podpora prevádzky MAS 100,00 0,00 100,00
  MAS "Hídverő - Most priateľstva" 1.3 Obec Virt Rekonštrukcia verejného rozhlasu v obci Virt 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.3 Obec Radvaň nad Dunajom Informačné a propagačné tabule v Radvani nad Dunajom 2 175,00 114,47 2 289,47
  2.1 Karvai Have - Rock Club (občianske združenie) Organizovanie série kultúrnych podujatí v Kravanoch nad Dunajom 2 675,00 140,79 2 815,79
  2.1 Združenie vinohradníkov Z honu Sutyúvölgy (občianske združenie) Gastro - vínny festival v Modranoch 2 175,00 114,47 2 289,47
  2.1 Združenie "Izsa Falujáért" (občianske združenie) Obecný deň v Iži 2 175,00 114,47 2 289,47
  1.3 Obec Chotín Informačný systém v obci Chotín 1 975,00 103,95 2 078,95
  1.1 Obec Búč Rekonštrukcia a modernizácia múzea v obci Búč 2 075,00 109,21 2 184,21
  1.3 Obec Patince Rekonštrukcia rozhlasu v obci Patince 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.1 Obec Marcelová Detské ihrisko v Marcelovej 1 825,00 96,05 1 921,05
  2.1 Občianske združenie Csokonai - Csokonai Polgári Társulás Burčiakový festival v Moči 2 175,00 114,47 2 289,47
  MAS Združenie Dolný Žitný ostrov 1.1 Obec Klížska Nemá Úprava verejných priestranstiev MAS Združenie Dolný Žitný ostrov 5 775,00 303,95 6 078,95
  1.1 Obec Veľké Kosihy Značenia v MAS Združenie Dolný Žitný ostrov 4 175,00 219,74 4 394,74
  1.1 Združenie obcí Dolný Žitný ostrov Modernizácia detských ihrísk v MAS Združenie Dolný Žitný ostrov 6 075,00 319,74 6 394,74
  2.2 Občianske združenie Kóczán Mór Podpora a propagácia združenia - 1. fáza 2 675,00 140,79 2 815,79
  2.1 OZ Villa Fyuz Regionálna súťaž košíkarov v Trávniku 1 675,00 88,16 1 763,16
  MAS Csángó 1.3 Obec Diakovce Orientačné tabule v obci Diakovce 2 775,00 146,10 2 921,10
  1.1 Obec Tešedíkovo Výstavba chodníka v obci Tešedíkovo 2 975,00 156,58 3 131,58
  1.1 Obec Žihárec Výstavba chodníka a spevnenej plochy v obci Žihárec - III. Etapa 3 075,00 161,85 3 236,85
  1.1 Obec Vlčany Výstavba chodníka v obci Vlčany 2 975,00 156,58 3 131,58
  1.1 Obec Neded Výstavba chodníka v obci Neded 2 975,00 156,58 3 131,58
  3.1 3.2 3.3 MAS Csángó Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  MAS Mikroregión pod Marhátom 1.1 Obec Ardanovce Poznanie a zábava v obci Ardanovce 3 075,00 161,84 3 236,84
  1.1 Obec Biskupová Revitalizácia okolia symbolu obce - sochy sv. Trojice 2 675,00 140,79 2 815,79
  1.1 Obec Blesovce Rekonštrukcia kultúrneho domu a jeho okolia v obci Blesovce 2 575,00 135,53 2 710,53
  1.1 Obec Nitrianska Blatnica Pešia lávka Nitrianska Blatnica 3 275,00 172,37 3 447,37
  1.1 Obec Svrbice Rekonštrukcia obecnej budovy a verejného priestranstva v obci Svrbice 3 075,00 161,84 3 236,84
  1.1 Obec Vozokany Rekonštrukcia exteriéru kultúrnych pamiatok v obci Vozokany 3 175,00 167,10 3 342,10
  3.2, 3.3 MAS Mikroregión pod Marhátom Prevádzka a administratívna činnosť MAS Mikroregión pod Marhátom 100,00 0,00 100,00
  Via Romanum o. z. 1.1 Obec Dlhá nad Váhom Hráme sa bezpečne - vybudovanie detského ihriska 1 780,00 93,68 1 873,68
  1.1 Obec Hájske Autobusové zastávky 2.0 - cestujeme s úsmevom 1 900,38 100,02 2 000,40
  1.1 Obec Horná Kráľová Obnovme si tradičné trhy 2 000,00 105,26 2 105,26
  1.1 Obec Močenok Múzeum a galéria sv. Gorazda - úprava okolia a výsadba zelene 2 000,00 105,26 2 105,26
  1.1 Obec Selice Farebné Selice 1 975,00 103,95 2 078,95
  1.1 Občianske združenie Hornojatovčan Rekonštrukcia pamätnej miestnosti a jej zariadenie s dobovými predmetmi, fotografiami a spismi 2 000,00 105,26 2 105,26
  2.1 Mikroregión Via Romanum Podporme podujatia, oživme spoločnosť a mikroregión 4 075,00 214,47 4 289,47
  Mikroregión TRÍBEČSKO 1.1 Obec Obyce Obnovujeme prameň našej kultúry 2 075,00 109,21 2 184,21
  1.1 Obec Machulince Modernizácia detského ihriska v obci Machulince 2 175,00 114,47 2 289,47
  1.1 Obec Beladice Nový priestor pre knižnú kultúru v obci Beladice 2 125,00 111,84 2 236,84
  1.1 Obec Hostie Rekonštrukcia obecného múzea v obci Hostie - I. etapa 2 400,00 126,32 2 526,32
  1.1 Obec Ladice Obnovujeme tradičnú Ladickú tržnicu 2 400,00 126,32 2 526,32
  1.1 Obec Hosťovce Architektonické riešenie oddychovej zóny pri viacúčelovom ihrisku v miestnom parku 2 900,00 152,63 3 052,63
  2.2 OZ INVENIO (Občianske združenie) Kto, kam a kde v TRIBEČSKU - turistická mapa 2 575,00 135,53 2 710,53
  2.2 Hotel Národný dom, a.s. Registrujeme ubytovacie zariadenia na Tribečskom vidieku 500,00 333,33 833,33
  2.1 OZ KEMENEC (Občianske združenie) Aktívne TRIBEČSKO ! 775,00 40,79 815,79
  MAS Cergát - Váh 1.1 1.3 Obec Tvrdošovce Pohyb a kultúra v Tvrdošovciach 3 823,75 201,25 4 025,00
  2.1 Občianske združenie Naše deti Palárikova V. ročník Dajme iným kúsok šťastia 3 775,00 198,69 3 973,69
  1.1 Obec Palárikovo Zriadenie turisticko - informačnej kancelárie 3 875,00 203,95 4 078,95
  2.1 RANČ MOHYKÁN (občianske združenie) O pohár starostu obce Palárikovo 2 475,00 130,27 2 605,27
  2.1 Občianske združenie Živé tradície Tvrdošovské Živé tradície 2 675,00 140,79 2 815,79
  Mikroregión CEDRON 2.1 SPZ Poľovnícke združenie Štefanovičová (Občianske združenie) 200. výročie prvých konských dostihov v strednej Európe - Kone a poľovníctvo v regióne 4 750,00 250,00 5 000,00
  2.2 EQUIFARM Ranč (Občianske združenie) 200. výročie prvých konských dostihov v strednej Európe - Život na majeri 4 750,00 250,00 5 000,00
  2.2 Mojmírovské kroky (Občianske združenie) 200. výročie prvých konských dostihov v strednej Európe - Po stopách minulosti regiónu 4 750,00 250,00 5 000,00
  2.1 Kesovskí patrioti (Občianske združenie) 200. výročie prvých konských dostihov v strednej Európe - Návrat do histórie 4 750,00 250,00 5 000,00
  2.1 Združenie pre rozvoj obce Rastislavice (Občianske združenie) 200. výročie prvých konských dostihov v strednej Európe - Trhovníctvo v regióne 4 750,00 250,00 5 000,00
  2.2 CEDRON KLUB (Občianske združenie) Ukončenie výstavby ihriska pre plážový volejbal v obci Svätoplukovo - 3. etapa (úprava areálu, ďalšie technické vybavenie) 4 350,00 228,95 4 578,95
  3.2 3.3 Mikroregión CEDRON Výdavky na prevádzku a publicitu Mikroregiónu CEDRON 100,00 0,00 100,00
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 1.1 Obec Horné Turovce Revitalizácia centra obce 2 975,00 156,58 3 131,58
  1.1 Zväz na sprostredkovanie kultúrnospoločenských hodnôt - "KÉSZ" (Občianske združenie) Skrášlenie obce a vybudovanie parku s lavičkami 2 785,00 146,57 2 931,57
  1.1 "Pro Fedemus" (občianska iniciatíva) Rekonštrukcia parkovej časti v centre obce Ipeľské Úľany 1 875,00 98,68 1 973,68
  1.3. Obec Veľké Turovce Rekonštrukcia verejného informačného systému v obci Veľké Turovce 3 525,00 185,53 3 710,53
  1.1 Obec Hokovce Úprava okolia obecného úradu v Hokovciach 2 575,00 135,53 2 710,53
  1.1 Obec Lontov Budovanie centra obce - oplotenie parkoviska v obci Lontov 1 175,00 61,84 1 236,84
  1.1 "Semerovce" (občianska iniciatíva) Miesto pre trh a remeselnú kultúru 2 275,00 119,74 2 394,74
  3.1 Občianske združenie Ipeľ - Hont Podpora prevádzky a administratívnej činnosti MAS 100,00 0,00 100,00
  VITIS o. z. 1.1 Poľovnícke združenie Báb (Občianske združenie) Ekoučebňa - deti bližšie k prírode 3 025,00 159,21 3 184,21
  1.1 Poľovnícka spoločnosť Jarok (Občianske združenie) Revitalizácia zelene v oddychovej zóne pri Jarockom potoku 3 075,00 161,84 3 236,84
  1.1 Obec Jarok Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva na Cabajskej ulici 1 775,00 93,42 1 868,42
  1.1 Obec Lehota Obnova okolia kaplnky a budovanie zelených a oddychových zón obce Lehota 3 075,00 161,84 3 236,84
  1.1 Obec Lužianky Modernizácia a rekonštrukcia zavlažovania zelene v oddychovej zóne CENTRUM I., Etapa č. 2 1 574,11 82,00 1 656,11
  1.1 Obec Veľké Zálužie Rekonštrukcia a výstavba chodníkov na Hlavnej ulici 2 275,00 119,75 2 394,75
  1.1 Obec Rumanová Rekonštrukcia autobusových zastávok v Rumanovej 3 074,98 161,84 3 236,82
  1.1 Obec Rišňovce Revitalizácia zelene na hornorišňovskom verejnom priestranstve 3 075,00 161,84 3 236,84
  3.1 VITIS o. z. Zabezpečenie prevádzky kancelárie MAS VITIS 100,00 0,00 100,00
  MAS - Dvory a okolie 1.1 Obec Dvory nad Žitavou Zastrešenie pódia - I. etapa 5 075,00 267,11 5 342,11
  1.1 Obec Bešeňov Vytvorme deťom priestor pre spoločné trávenie voľného času 4 075,00 214,48 4 289,48
  1.1 Obec Gbelce Výstavba detského ihriska pri novostavbe nájomných bytov 2 975,00 156,58 3 131,58
  1.1 Obec Bíňa Zvýšenie komfortu cestovania verejnou dopravou 2 975,00 156,58 3 131,58
  1.1 Občianske združenie rodičov pri ZŠ slovenskej Dvory nad Žitavou Spojme naše národnosti 2 475,00 130,27 2 605,27
  Občianske združenie Pod Slovenskou bránou 1.1 Obec Bohunice Prestrešenie prírodného javiska so studničkou 1 875,00 98,68 1 973,68
  1.1 Obec Bory "Pamätajme" - Rekonštrukcia pamätníka a úprava okolia pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny 1 300,00 68,42 1 368,42
  1.1 Obec Brhlovce Rekonštrukcia a modernizácia chodníka v Šurde 1 675,00 88,16 1 763,16
  1.1 Obec Čajkov Rekonštrukcia a modernizácia drobnej architektúry "Na priedomí" 2 275,00 119,74 2 394,74
  1.1 Obec Devičany Rekonštrukcia verejného parku 1 400,00 73,68 1 473,68
  1.1 Obec Domadice Rekonštrukcia a modernizácia obecnej zastávky 1 375,00 72,37 1 447,37
  1.1 Obec Drženice Spravme deťom radosť - Modernizácia detského ihriska 1 175,00 61,84 1 236,84
  1.1 Obec Hontianske Trsťany Rekonštrukcia oplotenia cintorína - II. Etapa 775,00 40,80 815,80
  1.1 Obec Krškany "Fitnes v prírode" - modernizácia oddychovej zóny 1 925,00 101,32 2 026,32
  1.1 Obec Nová Dedina Rekonštrukcia autobusovej zastávky 1 775,00 93,42 1 868,42
  1.1 Obec Podlužany Výstavba detského ihriska SLNIEČKO - II. Etapa 1 175,00 61,84 1 236,84
  1.1 Obec Pukanec Rekonštrukcia a modernizácia oddychovej zóny 1 525,00 80,26 1 605,26
  1.1 Obecný futbalový klub Rybník Vybudovanie dobrodružného sveta pre naše deti z obce Rybník 1 175,00 61,84 1 236,84
  1.1 Občianske združenie "Do školy" Santovka Potešme sa s deťmi - výstavba detského ihriska 833,60 61,84 895,44
  1.1 SRRZ-RZ pri Základnej škole s Materskou školou Žemberovce (občianske združenia) II. etapa MÁČIK - detské ihrisko Žemberovce 1 375,00 72,37 1 447,37
  3.1 Občianske združenie Pod Slovenskou bránou Zvýšenie kvality riadenia a administrácie projektov 100,00 0,00 100,00
  MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu 1.1 Obec Kuzmice Obnova verejného priestranstva v centre obce Kuzmice 2 075,00 109,21 2 184,21
  1.1 Obec Velušovce Materiál na chodník vedľa cesty III/499041 v obci Velušovce 1 725,00 90,78 1 815,78
  1.1 Obec Závada Výstavba detského ihriska v obci Závada 2 475,00 130,27 2 605,27
  1.1 Obec Jacovce Výstavba detského ihriska v obci Jacovce 2 475,00 130,26 2 605,26
  2.2 Dobrovoľný hasičský zbor Tesáre Medzinárodná hasičské súťaž - SOTDUM v plameňoch 2014 800,00 42,10 842,10
  1.1 Obec Nemečky Úprava verejného priestranstva v obci, vybudovanie oddychovej zóny a vysadenie brehových porastov na spevnenie svahov 1 975,00 103,95 2 078,95
  1.1 Obec Podhradie Úprava verejného priestranstva v obci Podhradie "na Kaplni" 2 175,00 114,49 2 289,49
  1.1 Obec Tesáre Šach na pódiu - Zelené námestie I. časť 3 475,00 182,89 3 657,89
  2.1 Spoločenstvo obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu (združenie obcí) Netradičné plavidlá na Duchonke - seminár MAS z NSK (prvé stretnutie) 1 775,00 93,41 1 868,41
          286 696,82 15 376,71 302 073,53

  Bádice
  Bardoňovo
  Bešeňov
  Bíňa
  Bohunice
  Čajkov
  Cedron 2
  DHZ Tesáre
  Dedinka
  Dlhá nad Váhom
  Dvory nad Žitavou
  Horná Kráľová
  Horné Túrovce
  Krškany
  Lontov
  Marcelová
  Nitrianska Blatnica
  Iniciatíva Semerovce
  OZ Equifarm Ranč 2
  OZ Hornojatovčan
  OZ Jelenka
  OZ KÉSZ Ipeľský Sokolec
  OZ Kesovskí Patrioti 2
  OZ Mojmirovské kroky
  OZ Naše deti Palárikova
  OZ Ranč Mohykán
  Poľovnícke združenie Báb
  PZ Štefanovičová
  Poľovnícke združenie Štefanovičová
  Podlužany
  Iniciatíva Pro Fedemus
  Radava
  Rišňovce
  Rumanová
  SOTDUM - netradičné plavidlá
  Svrbice
  Tesáre
  Virt
  Združenie Rastislavice
  Žihárec

 • Konečný prijímateľ (MAS) Názov projektu Zúčtovaná dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  Občianske združenie ŽIBRICA Tlač a vydanie cudzojazyčných prezentačných publikácií 1 200,00 63,16 1 263,16
  MAS Csángó Rozvoj európskej identity - kultúrne stretnutie 1 200,00 63,16 1 263,16
  MAS Združenie Dolný Žitný ostrov Tlač a vydanie cudzojazyčných prezentačných publikácií 1 200,00 63,16 1 263,16
  MAS Hídverő - Most priateľstva Tlač a vydanie cudzojazyčných prezentačných publikácií 1 200,00 63,16 1 263,16
  MAS Združenia Termál Podpora medzinárodnej spolupráce 1 200,00 63,16 1 263,16
  Spolu   6 000,00 315,80 6 315,80

  Rozvoj európskej identity - CSÁNGÓ
  Kultúrne stretnutie MAS CSÁNGÓ
  Cudzojazyčné prezentačné publikácie 1
  Cudzojazyčné prezentačné publikácie 2