Pondelok, 15. Júl 2024, 09:27:30
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2018

 • Rok 2018, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 1, Opatrenia 1, 2

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa PM1 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  OZ RADOŠINKA 2.1 Poľovnícke združenie Zlepšenie vybavenosti poľovníckeho združenia 1 274,00 26,00 1 300,00
  2.1 Občianske združenie ČABANKA Zachovajme naše tradície 1 519,00 31,00 1 550,00
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie Slúžiť ľuďom ale bezpečne 2 411,00 49,21 2 460,21
  2.1 Základná organizácia Zväzu športovej kynológie Čakajovce Údržba tréningovej plochy 2 411,00 49,21 2 460,21
  2.1 Lukostrelecký klub Topoľ Podporíme našich strelcov zakúpením moderných terčov 2 411,00 49,21 2 460,21
  2.1 Naša škôlka - Bojná Hrou za poznaním 2 009,00 41,00 2 050,00
  2.1 Slovenský folklórny súbor RIPÍN Cimbalovka v RIPÍNE 2 362,00 48,21 2 410,21
  2.1 Klub slovenských turistov RADOŠINKA Zvýšenie komfortu pre návštevníkov rozhľadne RADOŠINKA 1 470,00 30,00 1 500,00
  2.1 Obecný futbalový klub Krtovce Výmena striedačiek na futbalovom ihrisku 2 411,00 49,21 2 460,21
  2.1 OZ Vrbina Materiálne zabezpečenie realizácie aktivít OZ Vrbina 2 411,00 49,21 2 460,21
  2.1 Telovýchovná jednota Slovan Bojná Materiálno - technické vybavenie TJ Slovan Bojná 2 362,00 48,21 2 410,21
  1.1 Poľnohospodárske družstvo “Radošinka“ Diverzifikácia a skvalitnenie vinárskych produktov 5 035,00 265,00 5 300,00
  Mikroregión TRÍBEČSKO 2.1 Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky Turistický sprievodca: Spoznaj Topoľčianky - Sprievodca po Topoľčiankach a okolí 2 940,00 60,00 3 000,00
  1.1 HRADNÁ STRÁŽ s.r.o. Nákup vybavenia recepcie - Recepčný pult so zázemím pre prácu recepčného a zastrešenie TIK 5 225,00 275,00 5 500,00
  1.1 BERAMED, s.r.o. Nákup fliaš na plnenie medovinou pre BERAMED, s.r.o. 5 224,26 274,97 5 499,23
  2.1 PARK TOPOĽČIANKY Nákup DHM na podporu aktivity združenia PARK TOPOĽČIANKY 2 940,00 60,00 3 000,00
  Občianske združenie Tekov - Hont 2.1 Santovka pre mladých Rekonštrukcia miestnosti voľnočasových aktivít 2 630,00 53,68 2 683,68
  2.1 Detská farma a dielne - Davidov a Filipov dvor Bez bariér k ďalším aktivitám 2 630,00 53,68 2 683,68
  2.1 Občianske združenie POHRONIE "Tu som sám sebou" 2 630,00 53,68 2 683,68
  2.1 Občianske združenie VERŐCE "Naša brána otvorená" 2 630,00 53,68 2 683,68
  2.1 Pôtoň Projektový inkubátor združenia - I. fáza 2 630,00 53,68 2 683,68
  2.1 Centrum pomoci Kalná n.o. Senior aktívny spoluobčan, aby bol život veselší ... 2 630,00 53,68 2 683,68
  2.1 Hroneko Trieďme odpad správne a všetci 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 Bátovčan, o.z. Propagačný materiál o "Moruši čiernej" 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Občianske združenie Radosť detí Byť vidiečanmi nás baví 2 630,00 53,68 2 683,68
  2.1 Futbalový klub OFK Družstevník Žemberovce Ozvučenie areálu pre voľnočasové aktivity v obci 2 630,00 53,68 2 683,68
  2.1 Občianske združenie Devičany Audiovizuálne dielo „Moruša čierna“ 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Vinohradnícke a vinárske združenie Brhlovce Skalné obydlia Brhlovce 1 500,00 30,62 1 530,62
  2.1 Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie Náučný chodník "Pukanské moruše čierne" 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Obecný futbalový klub Rybník Rekonštrukcia priestorov na voľnočasové aktivity 2 630,00 53,68 2 683,68
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dedina Rekonštrukcia vnútorného vybavenia požiarnej zbrojnice 2 630,00 53,68 2 683,68
  Regionálne združenie Dolná Nitra 1.1 Peter Šrank - REZBÁR S motorovou pílou bezpečne - nákup špeciálneho náradia, pracovných odevov a špeciálnych doplnkov 3 382,00 178,00 3 560,00
  2.1 Materské centrum Lapajko Hráme sa s LAPAJKOM 1 029,00 21,00 1 050,00
  2.1 TJ Družstevník Žitavce Vybudovanie automatického zavlažovania na futbalovom ihrisku v obci Žitavce 2 135,00 43,58 2 178,58
  2.1 Futbalový klub OcÚ Babindol Zlepšenie podmienok pre činnosť futbalového klubu 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš Nákup športovej výbavy 2 149,00 43,86 2 192,86
  2.1 Športový klub FC Paňa Oprava strechy športového areálu 2 089,00 42,64 2 131,64
  2.1 Zoulus Zoulus – združenie pre región 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Základná organizácia JDS Lúčnica nad Žitavou – spevácka skupina Studnička Elektroakustické zariadenia na ozvučenie kultúrnych a spoločenských akcií 0,00 0,00 0,00
  2.1 Futbalový klub Veľký Cetín Vynovený amfiteáter 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Futbalový klub FC Čechynce Futbal – hra, ktorá nás spája 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Bodocký futbalový klub – Obecný úrad Dolné Obdokovce   Futbalové ihrisko – priestor, ktorý spája všetky vekové kategórie 1 988,00 40,58 2 028,58
  2.1 Miestny futbalový klub Pohranice Fitnes park 2 149,00 43,86 2 192,86
  2.1 Poľovné združenie Klasov Výstavba poľovných posedov v k. ú. Klasov 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Poľovnícka spoločnosť Chyndice Zabezpečenie skladových priestorov a zakúpenie bubnovej kosačky 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Poľovnícke združenie „Lúky“ Malý Cetín Zakúpenie a osadenie poľovných zariadení – kazateľnicové posedy a kŕmne zariadenia 2 149,00 43,86 2 192,86
  2.1 Poľovnícke združenie Lieština Nákup materiálno technického zabezpečenia PZ Lieština 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Chotáre Žitavy Párty stan 1 320,00 26,94 1 346,94
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 2.1 Poľovnícke združenie Turovce Rekonštrukcia fasády poľovníckeho domu Poľovníckeho združenia Turovce 2 512,00 51,27 2 563,27
  2.1 Citarová skupina Pamätné CD z príležitosti 45. výročia založenia Citarovej skupiny v Sazdiciach 2 512,00 51,27 2 563,27
  2.1 Poľovnícke združenie Tupý vrch Tupá Poľovnícke združenie Tupý vrch Tupá 2 512,00 51,27 2 563,27
  2.1 Fitness Klub Horné Semerovce Skvalitnenie podmienok na šport v obci Horné Semerovce 2 512,00 51,27 2 563,27
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Demandice Ochrana zdravia, životov a majetku - DHZ Demandice 2 512,00 51,27 2 563,27
  2.1 Futbalový klub Demandice Rozvoj športu v spádovej oblasti Demandice 2 375,00 48,47 2 423,47
  2.1 Agátik Skvalitnenie možností pre propagáciu detského folklóru 2 375,00 48,47 2 423,47
  2.1 Občianske združenie Charitas Saag Skvalitnenie podmienok na vykonávanie činnosti Občianskeho združenia Charitas Saag 2 512,00 51,27 2 563,27
  2.1 Občianske združenie TERRA ZAZD Uchovávajme historické prvky v našej obci - Občianske združenie TERRA ZAZD 2 512,00 51,27 2 563,27
  2.1 Športový klub Ipeľský Sokolec Šport pre všetkých - ŠK Ipeľský Sokolec 2 512,00 51,27 2 563,27
  2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Horné Turovce Šport v obci Horné Turovce 2 512,00 51,27 2 563,27
  2.1 Telovýchovvná jednota Družstevník Veľké Turovce Zvýšenie bezpečnosti na športovisku vo Veľkých Turovciach 2 512,00 51,27 2 563,27
  2.1 Občianske zruženie Jelšovka Nové formy práce s klientmi zariadenia ZSS 950,00 50,00 1 000,00
  2.1 Združenie maďlarských rodičov na Sovensku - Základná škola a materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Rozvoj technických zručností 2 512,00 51,27 2 563,27
  2.1 Pastovskí remeselníci Propagácia tradičnej remeselnej kultúry 950,00 50,00 1 000,00
  2.1 SaagScouting Mimoškolská záujmová činnosť a skauting 950,00 50,00 1 000,00
  Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 1.1 Cera mel, s.r.o. Výroba medu a spracovania včelích produktov držiteľa značky kvality na včelej farme v obci Choča 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany Zlepšenie materiálno - technického vybavenia DHZ Tesárske Mlyňany 2 410,00 49,19 2 459,19
  2.1 FS Praslica Kroje a akordeón pre folklórnu skupinu Praslica 2 410,00 49,19 2 459,19
  2.1 Slovenský skauting, 144. zbor Posolstva B. P. Vráble Nákup táborového vybavenie pre Slovenský skauting v meste Vráble 2 410,00 49,19 2 459,19
  2.1 OZ Mládežnícky parlament Vráble Skrášlime si svoje mesto 2 410,00 49,19 2 459,19
  1.1 H2G s.r.o. Zlepšenie hygieny vo vínnej pivnici držiteľa regionálnej značky kvality rekonštrukciou priestorov 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Združenie novianskych vinohradníkov Inštalácia náučno - informačného označenia 2 410,00 49,19 2 459,19
  2.1 OZ Terroir Požitavie Bedeker Terroir Požitavie 2 410,00 49,19 2 459,19
  1.1 Ing. Juraj Vodný Rekonštrukcia prevádzky na výrobu tekvicového oleja držiteľa regionálnej značky kvality PONITRIE 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 OZ Požitavie - Širočina Outdoorové workoutové ihrisko pre všetky vekové kategórie 2 410,00 49,19 2 459,19
  VITIS 2.1 Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11-132 Báb, Nitra Bylinková záhrada a záhradkárska učebňa Báb 2 941,18 60,03 3 001,21
  2.1 Poľovnícke združenie Járč Hájske Zlepšenie podmienok pre činnosť PZ Járč Hájske 2 941,17 60,03 3 001,20
  2.1 Futbalový klub KFC Horná Kráľová Starostlivosť o kvalitu trávnika na futbalovom štadióne FK KFC Horná Kráľová 2 941,18 60,03 3 001,21
  2.1 Jednota dôchodcov Slovenska JAROK  Materiálne vybavenie priestorov Klubu dôchodcov v Jarku 1 470,59 30,02 1 500,61
  2.1 Poľovnícka spoločnosť Jarok Materiálne vybavenie priestorov PZ Jarok 1 470,59 30,02 1 500,61
  2.1 Miestny odbor Matice Slovenskej, Lehota Izba Matice Slovenskej v Lehote 2 941,18 60,03 3 001,21
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11- 65 Lužianky Návrat k tradíciám školského sadu 2 794,12 57,03 2 851,15
  2.1 Poľovnícke združenie Zálesie Močenok Dovybavenie poľovníckej chaty pre PZ Zálesie Močenok 2 480,39 50,62 2 531,01
  2.1 TJ Družstevník Rišňovce Nové osvetlenie vedľajšej hracej plochy na futbalovom štadióne v Rišňovciach 1 470,59 30,02 1 500,61
  2.1 Slovenský zväz chovateľov - ZO Rišňovce Zlepšenie práce miestnych chovateľov v Rišňovciach 1 470,59 30,02 1 500,61
  2.1 Športovo strelecký klub Rumanová Elektronizácia terčových zariadení športovej strelnice v Rumanovej 2 460,78 50,22 2 511,00
  2.1 Lukostrelecký klub Hubert Arrows Pestujeme športového ducha v Trnovci nad Váhom 2 941,18 60,03 3 001,21
  Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA 1.1 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE Skvalitnenie služieb Kaštieľa v Mojmírovciach pre návštevníkov Nitrianskeho regiónu 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1   Ing. Pavol Lehoťák Modernizácia medárne na stáčanie medu 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 PhDr. Romana Píteková Tvorivé ruky=Kreatívna myseľ=Osobnosť človeka 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 František Švec Vinifikátor 1400 l 4 000,00 210,53 4 210,53
  2.1 Občianske združenie INŠPIRÁCIA Po stopách histórie 1 500,00 30,62 1 530,62
  2.1 Ranč Mohykán Skvalitnenie podmienok činnosti združenia 1 882,00 38,41 1 920,41
  2.1 Rybárska spoločnosť Komjatice Vzdelávanie priamo v prírode pri jazere 1 882,00 38,41 1 920,41
  2.1 EQUIFARM RANČ Zlepšenie podmienok pre jazdecké terapeuticko-relaxačné aktivity 1 500,00 30,62 1 530,62
  2.1 Cedron Klub Úprava areálu Cedron volej pláže Svätoplukovo 1 382,00 28,21 1 410,21
  2.1 Združenie rodičov pri ZŠ Černík Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí v areáli ZŠ 1 382,00 28,21 1 410,21
  2.1 Občania obci - Obec občanom Cabaj-Čápor Susedský festival 1 882,00 38,41 1 920,41
  2.1 Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Šurany Podpora tradície rybárstva v regióne 1 882,00 38,41 1 920,41
  2.1 Michalský babinec Tvorivé dielne pre deti a mládež 1 600,00 32,66 1 632,66
  2.1 CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. Zvýšenie komfortu seniorov 1 500,00 30,62 1 530,62
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 1.1 Sladké dobroty s.r.o. Nákup technológie a vybavenia pre zabezpečenie výroby regionálneho produktu „Solčiansky skladaník“ 4 940,00 260,00 5 200,00
  2.1 Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Tríbeč Kovarce Rekonštrukcia poľovníckej miestnosti PZ Tríbeč Kovarce 2 377,00 48,51 2 425,51
  2.1 Poľovnícke združenie PONITRAN Vybudovanie drevených prístreškov v areáli Poľovníckeho združenia PONITRAN 2 622,00 53,51 2 675,51
  2.1 Aquila Horné Ponitrie Materiálne zabezpečenie aktivít Aquila Horné Ponitrie - ochrana prírody 1 685,00 34,39 1 719,39
  2.1 OZ VETERAN CAR CLUB APPONY - OPONICE Nákup vybavenia pre organizovanie podujatí OZ VETERAN CAR CLUB APPONY – OPONICE 2 450,00 50,00 2 500,00
  2.1 Poľovnícke združenie Vlčia Skala Oponice Zakúpenie chladiaceho boxu na uskladnenie zveriny 2 622,00 53,51 2 675,51
  2.1 Obecný futbalový klub CHRABRANY Údržba zelene v okolí detských ihrísk a športovísk v obci Chrabrany 1 099,50 22,44 1 121,94
  2.1 Telovýchovná jednota Oponice Úprava zelene v okolí športovísk TJ Oponice 2 620,00 53,47 2 673,47
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Kovarce Materiálne zabezpečenie aktivít DHZ Kovarce 2 420,50 49,40 2 469,90
  2.1 Obecný futbalový klub Nitrianska Streda Nákup rotačnej mulčovacej kosačky a krovinorezu  2 622,00 53,51 2 675,51
  2.1 Občianske združenie SIPKA Náhrada zastaralej techniky pre divadelné, kultúrne a spoločenské podujatia 2 622,00 53,51 2 675,51
  2.1 Občianske združenie Oponické slniečko Modernizácia didaktických prostriedkov – interaktívne technológie prezentované interaktívnou tabuľou 2 622,00 53,51 2 675,51
  2.1 Lidovec Solčiansky mužský kroj - spevácka skupina Lidovec 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Solčany Obnova klubových priestorov Jednoty dôchodcov Solčany 2 940,00 60,00 3 000,00
  Občianske združenie ŽIBRICA 2.1 Obecný futbalový klub Hosťová Zlepšenie technického vybavenia OFK Hosťová 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 Živé Podzoborie – Élő Zoboralja - Living Zobor region Rozvoj voľnočasovej infraštruktúry v obci Kolíňany 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 Vinársky spolok sv. Juraja Nitrianske Hrnčiarovce „Víno Nitrianske, bude vždy našou ozdobou a slávou stola“ Fedor Malík 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - ZO Podhorany Podhoranka - nositeľka tradícií 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 Csemadok - Základná organizácia Štitáre Posilnenie identity regiónu podporou zachovania miestnych zvyklostí Podzoboria 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 TJ Družstevník Horné Lefantovce Podpora TJ Družstevník Horné Lefantovce 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 26. zbor sv. Cyrila a Metoda Výčapy-Opatovce Obnova skautskej klubovne v obci Výčapy-Opatovce 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 HARMÓNIA - Žirany Rekonštrukcia a modernizácia priestorov OZ HARMÓNIA - Žirany 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 Obecný futbalový klub Hrušovany Podpora Obecného futbalového klubu Hrušovany 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Lefantovce Zlepšenie technického vybavenia TJ Družstevník Dolné Lefantovce 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 Jelenka Zachovanie tradícií prostredníctvom podpory občianskeho združenia Jelenka 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 Občianske združenie Lefantovské slniečko Revitalizácia detské ihriska pri MŠ 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Čeľadice Rekonštrukcia priestorov OZ - Jednoty dôchodcov v Čeladiciach 2 654,00 54,17 2 708,17
  2.1 Vinohradnícky spolok GESZETHE Zlepšenie technickej vybavenosti Vinohradníckeho spolku GESZTHE 0,00 0,00 0,00
  Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu 2.1 Obecný futbalový klub obce Prašice Radosť z pohybu a hry 2 442,00 49,84 2 491,84
  2.1 Telovýchovná jednota Nemčice Nie počítač, ale futbal 2 343,00 47,82 2 390,82
  2.1 Združenie bývalých urbárnikov, komposesorátnikov a súkromných vlastníkov
  lesov obce Podhradie - pozemkové spoločenstvo
  Postupné zveľaďovanie Podhradského urbáru 2 411,00 49,21 2 460,21
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Velušovce 93 rokov Dobrovoľného hasičského zboru stále inšpiruje 2 411,00 49,21 2 460,21
  2.1 Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí Kraj okolo Duchonky – Môj malý svet 2 411,00 49,21 2 460,21
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Kuzmice Dobrovoľní profesionáli Kuzmice - stále lepší 2 411,00 49,21 2 460,21
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Tesáre Tesárski hasiči sa zariaďujú 2 343,00 47,82 2 390,82
  2.1 Obecný futbalový klub Tovarníky Tovarnícke ihrisko vždy zelené 2 411,00 49,21 2 460,21
  2.1 Združenie mikroregiónu BEBRAVA Seminár "Regionálna značka PONITRIE - záruka kvality a originality" 1 960,00 40,00 2 000,00
  2.1 Obecný Športový Klub Závada Inovácia na ihrisku v Závade 2 411,00 49,21 2 460,21
  2.1 TJ Družstevník Jacovce Kosačka nad zlato 2 343,00 47,82 2 390,82
  2.1 ICM Kuzmice „MULTI – KULTI“ – odlišnosť nerozdeľuje, ale obohacuje 1 764,00 36,00 1 800,00
  1.1 Ing. Viliam Uhlár SHR - VÍNO - UHLÁR PIVNICA TESÁRE REAGUJE NA POŽIADAVKY DOBY 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Poľovnícke združenie BREZINA Prašice PZ BREZINA modernizuje 2 411,00 49,21 2 460,21
  Spolu 349 078,80 9 172,61 358 251,41

  Bylinkova Zahrada A Zahradkarska Ucebna Zahradkari Bab
  Dovybavenie Polovnickej Chaty Pre PZ Zalesie Mocenok
  Materialne Vybavenie Priestorov Klubu Dochodcov V Jarku
  Materialne Vybavenie Priestorov PZ Jarok
  Nakup DHM Na Podporu Aktivit Zdruzenia PARK TOPOLCIANKY
  Nakup Flias Na Plnenie Medovinou Pre BERAMED
  Navrat K Tradiciam Skolskeho Sadu Zahradkari Luzianky
  Nove Osvetlenie Vedlajsej Hracej Plochy Na Futbal Stadione Risnovce
  Obnova Skautskej Klubovne V Obci Vycapy  Opatovce
  Podpora Obecneho Futbaloveho Klubu Hrusovany
  Podpora Vybavenia TJ Druzstevnik H Lefantovce
  Rekonstrukcia A Moderniz Priestorov OZ HARMONIA Zirany
  Rekonstrukcia Priestorov Jednoty Dochodcov V Celadiciach
  Rozvoj Volnocasovej Infrastruktury V Obci Kolinany Zive Podzoborie
  Spoznaj Topolcianky  Sprievodca Po Topolciankach A Okoli ASCRT
  Starostlivost O Kvalitu Travnika Na Futbalovom Stadione FK KFC H Kralova
  Vinarsky Spolok Sv Juraja Nitrianske Hrnciarovce
  Vybavenie  Recepcny Pult So Zazemim Pre Pracu Recepcneho A Zastresenie TIK
  Zlepsenie Podmienok Pre Cinnost PZ Jarc Hajske
  Zlepsenie Technickeho Vybavenia OFK Hostova
  Zlepsenie Technickeho Vybavenia TJ Druzstevnik D Lefantovce

 • Rok 2018, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa Usmern. 2 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky pprojektu (v EUR)
  Miestna akčná skupina Združenia Termál 1.1 Obec Bardoňovo Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev, parkov a drobnej architektúry 5 567,00 293,00 5 860,00
  1.1 Obec Hul Chodník na Železničnú stanicu Hul 5 567,00 293,00 5 860,00
  1.1 Obec Radava Výstavba nového detského ihriska 5 567,00 293,00 5 860,00
  1.1 Obec Trávnica Modernizácia verejného priestranstva pre deti a dospelých v obci Trávnica 5 567,00 293,00 5 860,00
  1.1 Obec Kolta Revitalizácia parku 5 567,00 293,00 5 860,00
  1.1 Obec Pozba Modernizácia oddychovej zóny v Pozbe 5 567,00 293,00 5 860,00
  1.1 Obec Čechy Výstavba lávky cez potok pre chodcov v obci Čechy 5 567,00 293,00 5 860,00
  Spolu 38 969,00 2 051,00 41 020,00

   

  Chodnk Na Eleznin Stanicu Obec Hul
  Moderniz Verejneho Priestranstva Pre Deti A Dospelych Travnica
  Modernizacia Oddychovej Zony V Pozbe
  Rekonstrukcia A Modernizacia Verejnych Priestranstiev Bardonovo
  Revitalizacia Parku Obec Kolta
  Vstavba Novho Detskho Ihriska Radava
  Vystavba Lavky Cez Potok Pre Chodcov Obec Cechy

 • Rok 2018, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenie 4.

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita Usmern. 2 Názov projektu Partner (krajina) Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu(v EUR)
  Miestna akčná skupina Združenia Termál 4.1 Náučným chodníčkom za poznaním miestnej krajiny a jej kultúrnych, historických i prírodných zaujímavostí MAS - Dvory a okolie (SR) 7 600,00 400,00 8 000,00
  Spolu 7 600,00 400,00 8 000,00