Pondelok, 17. Jún 2024, 21:07:25
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2019

 • Rok 2019, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 1, Opatrenia 1, 2

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 2/2017 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS OZ RADOŠINKA 1.1 Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“ Materiálno-technologické vybavenie vinárskej prevádzky 4 200,00 221,05 4 421,05
  2.1 Občianske združenie „LABUŤ“ Tvoríme priestor šťastia – priestor, kde sa môžu ľudia stretávať a zmysluplne tráviť voľný čas 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Občianske združenie Šuriančanka Akordeón pre Folklórny súbor Šuriančanka 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Regionálny spolok včelárov Slovenska Radošina Vybudovanie záhradného altánku pre potreby komunitných aktivít 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Obecný futbalový klub Krtovce Výmena druhej striedačky na ihrisku OFK Krtovce 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Poľovnícke združenie Vybudovanie skladových priestorov pre zefektívnenie činnosti organizácie 2 378,46 48,54 2 427,00
  1.1 Dušan Beláň BESAI Rekonštrukcia a modernizácia ubytovacích kapacít v Ranči pod Babicou 4 000,00 210,53 4 210,53
  2.1 Klub voľného času AvenTURA Zakúpenie ľudových krojov pre Klub voľného času AvenTURA 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 Rodinné centrum Pohoda Pódium na spoločenské akcie 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 HLAVINA Radošinské divadlo v stopách času 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Mikroregión Pod Marhátom Skvalitnenie prezentačných aktivít Mikroregiónu Pod Marhátom 2 300,00 46,94 2 346,94
  Mikroregión TRÍBEČSKO 2.1 KLUB KLÁRA Vytvorenie podmienok pre organizovanie podujatí v areály obecného Futbalového štadiónu Tatran 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 OFK TATRAN Topoľčianky o.z. Rekonštrukcia priestorov štadiónu Tatran využívaných OFK Tatran Topoľčianky 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 OZ KEMENEC Dedičstvo otcov zachovaj nám pane 1 107,40 22,60 1 130,00
  2.1 Alternatíva pre regióny Vytvorenie podmienok pre prealizáciu školení, besied a organizačné centrum spolupracujúcich združení 2 940,00 60,00 3 000,00
  1.1 HRADNÁ STRÁŽ s.r.o. Investícia do zavádzania úsporných opatrení s energiami - tepelné čerpadlo 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Asociácia subjektov cestovného ruchu, o.z. Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre záujemcov o regionálnu značku 2 783,20 56,80 2 840,00
  2.1 PARK TOPOĽČIANKY Nákup náradia pre brigádnicke aktivity v parku Topoľčianky 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 DHZ Topoľčianky o.z. Nákup dvoch veľkorozmerových stanov na organizovanie hasičských súťaží a podujatí 2 940,00 60,00 3 000,00
  Občianske združenie Tekov - Hont 2.1 Občianske združenie Radosť detí Dobudovanie detského ihriska 1 650,00 33,67 1 683,67
  2.1 Spevácky súbor ľudových piesní -Lipka Naučme sa počúvať 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Tehla Hrdo vpred po stopách predkov 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Žemberovce o.z. Vybavenie miestnosti DHZ 1 600,00 32,65 1 632,65
  2.1 Centrum pomoci Kalná n.o. Rozvoj sociálnych služieb v komunite 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Hroneko Podporujeme komunitné kompostovanie v Novom Tekove 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Drženice Výmena strešnej krytiny na budove hasičskej zbrojnice 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Športový klub Čajkov Rekonštrukcia priestorov na voľnočasové aktivity 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 OZ Naše Domadice Rekonštrukcia miestnosti pre voľnočasové aktivity 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Santovka pre mladých Nákup vybavenia do miestnosti voľnočasových aktivít 1 600,00 32,65 1 632,65
  2.1 Občianske združenie POHRONIE "Tu som sám sebou 2" 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie Hasičstvo v Pukanci 1 900,00 38,78 1 938,78
  2.1 FK OFK Družstevník Žemberovce Skultúrnenie prostredia pre návštevníkov centra voľného času v obci Žemberovce 1 200,00 24,49 1 224,49
  2.1 Vinohradnícke a vinárske združenie Brhlovce Objavte vína z Tekova / Discover Wine from Tekov 1 200,00 24,49 1 224,49
  2.1 Kozmálovčan „Modernizácia vybavenia miestnosti pre činnosť združenia“ 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Bátovčan o.z. Mobilné pódium pre Bátovce 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Pôtoň Projektový inkubátor - II. Fáza 2 240,00 45,71 2 285,71
  2.1 DETSKÁ FARMA A DIELNE - DAVIDOV A FILIPOV DVOR Bez bariér na jazdiareň 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 ŠK Bory Nákup vybavenia do miestnosti voľnočasových aktivít ŠK Bory 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Spoznávame svet a Slovensko ,,Ľudový dom v Rybníku“ 1 000,00 20,41 1 020,41
  Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 2.1 Folklórny súbor Rapkáčik Zabezpečenie materiálno technického vybavenia pre FS Rapkáčik 1 450,00 29,59 1 479,59
  1.1 Marta Kozárová Môstková vrecovacia váha 4 500,00 236,84 4 736,84
  2.1 Deťom Golianova o.z. Miesto pre detské aktivity v Golianove 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Poľovnícke združenie Klasov Výstavba poľovných posedov v k.ú. Klasov 2 300,00 46,94 2 346,94
  1.1 Michal Demo STOLÁRSTVO DEMO Suveníry, šperky, hračky a netypický nábytok z dreva 4 500,00 236,84 4 736,84
  2.1 Materské centrum Lapajko  Hráme sa s LAPAJKOM 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Malý Cetín  Doplnenie výbavy DHZ Malý Cetín 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Vinohradnícky spolok Čechynce Technické vybavenie pre Vinohradnícky spolok Čechynce 1 600,00 32,65 1 632,65
  2.1 TJ Družstevník Žitavce Nákup skladových priestorov (plechový sklad - garáž) 1 200,00 24,49 1 224,49
  2.1 Zolus Priestor pre všetkých 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Futbalový klub OcÚ Babindol Rekonštrukcia osvetlenia futbalového ihriska FK OcÚ Babindol 1 200,00 24,49 1 224,49
  2.1 Bodocký futbalový klub - Obecný úrad Dolné Obdokovce  Kuchynská linka 1 200,00 24,49 1 224,49
  2.1 Poľovnícka spoločnosť Chyndice  Zaobstaranie materiálno technického vybavenia Poľovnickej spoločnosti Chyndice 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Spolu sme Lúčnica Výtvarný workshop 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Chotáre Žitavy Zlepšenie podmienok na činnosť OZ Chotáre Žitavy 1 618,37 33,03 1 651,40
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1-4.ročník Vyškovce nad Ipľom Príprava podmienok pre budovanie zdravých stravovacích návykov 1 372,79 28,02 1 400,81
  2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola Vyškovce nad Ipľom Skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov MŠ - centrá aktivít 1 600,00 32,65 1 632,65
  2.1 Sv. Hurban, Horné Semerovce Propagácia a zviditeľňovanie vinohradníckej tradície v obci Horné Semerovce 1 036,84 21,16 1 058,00
  2.1 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok Postupné budovanie nádvoria pri Dome ľudovej kultúry vo Vyškovciach nad Ipľom 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Občianske združenie svätého Jána Nepomuckého Generálna oprava a obnova organu rímskokatolíckeho kostola v Slatine 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Občianske združenie "Všechsvätých" Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola v Horných Semerovciach – kostolná veža 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola s maďarskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda Ipeľský Sokolec 332 Rozvoj technických zručností – ďalšia etapa prípravy podmienok 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Futbal club Ipeľské Úľany Skvalitnenie podmienok na šport v obci Ipeľské Úľany 1 350,00 27,55 1 377,55
  2.1 1. OBČIANSKÝ KRUH V IP. SOKOLCI - 1. IPOLYSZAKÁLOSI POLGÁRI KOR Príprava podmienok pre využitie kuchynských priestorov Kultúrneho domu v Ipeľskom Sokolci 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Občianske združenie Jelšovka Zabezpečenie podmienok na voľnočasové aktivity pre cieľovú skupinu Občianskeho združenia Jelšovka 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Dignitas n.o. Skvalitnenie sociálnych služieb v Dignitas n.o. 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 Občianske združenie Charitas Saag Skvalitnenie podmienok na vykonávanie činnosti Občianskeho združenia Charitas Saag 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 SaagScouting Skvalitnenie podmienok na vykonávanie činnosti SaagScoutingu 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Futbalový klub Demandice Ďalšie skvalitňovanie podmienok na šport v spádovej oblasti Demandice 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Maďarský kultúrny a spoločenský zväz na Slovensku – ZO Csemadok Plášťovce Skvalitnenie podmienok na stravovanie v kuchynských priestoroch Kultúrneho domu v Plášťovciach 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Cirkevnej základnej  škole Pála Palástyho s vyučovacím jazykom maďarským Rozšírenie možností využitia priestorov jedálne pri Cirkevnej základnej škole v Plášťovciach 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Fitness klub Horné Semerovce Ďalšia etapa skvalitňovania podmienok na šport v Horných Semerovciach 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Poľovnícke združenie Tupý vrch Tupá Výmena drevených okien a dverí za plastové na poľovníckom dome 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 PERMEO Ďalšie skvalitnenie podmienok na stravovanie účastníkov podujatí v obci Plášťovce 1 000,00 20,41 1 020,41
  MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 1.1 Mgr. Attila Dolník - DoWin Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE - zvýšenie výrobnej kapacity vinárstva „Pivnica Dolník - Dolník Pince“ 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 Mgr. Daniel Szegi Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE – nové technológie na spracovanie hrozna a vína SZEGI 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 Ing. Ján Karkó - ATTRACT Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE – nové technológie na spracovanie hrozna a vína VINTOP KARKÓ 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 Ing. Bálint Pém H Level Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE – obchodík MAKOVÉHO KRÁĽOVSTVA 2 800,00 147,37 2 947,37
  1.1 Ing. Gejza Varga Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE - zvýšenie výrobnej kapacity JUŽNÝCH SADOV 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 Ing. Zoltán Matušek - A. Z. I. Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE - zvýšenie výrobnej kapacity vinárstva AMICIUS 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 Zoltán Németh Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE – podpora výroby medu v Iži, časť Bokroš 3 000,00 157,89 3 157,89
  1.1 F&K Pekáreň s.r.o. Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE - zvýšenie výrobnej kapacity pekárne F&K 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 Zalán Csizmadia - ZALIWAY Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE – nové technológie na spracovanie mäsa ZALIWAY 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 GEORGINA s.r.o. Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE – rozširovanie služieb GEORGINA FARMA 3 900,00 205,26 4 105,26
  MAS - Dvory a okolie 2.1 Priatelia školy v Semerove - Rodičovské združenie Pripomínajme si naše zvyky a tradície 2 938,10 59,96 2 998,06
  2.1 SRRZ - RZ pri Základnej škole Podporme súdžnosť našich rodín 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Stolnotenisový klub Strekov Zlepšenie technických podmienok Stolnotenisového klubu Strekov v účasti na okresných a krajských súťažiach 1 935,50 39,50 1 975,00
  2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov Zlepšenie technického vybavenia Telovýchovnej jednoty Družstevník Bešeňov 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Nadácia Budúcnosť Svodína Zachovanie našich tradícií 2 928,24 59,76 2 988,00
  2.1 Občianske združenie pre budúcnosť vidieka, A Vidék Jovoéért Polgári Társulás Zachovanie miestnych a regionálnych tradícií 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Pribeta Dôstojné podmienky pre šport v našej obci 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Občianske združenie FYRMONYA FYRMONYA Polgári Társulás Zlepšenie podmienok pre voľnočasové aktivity 2 892,22 59,02 2 951,24
  2.1 Klub Nová žena Bruty – Barti Új Nő Klub Zachovanie tradícií regionálnej kuchyne 2 601,70 53,10 2 654,80
  2.1 Dvory a okolie – združenie obcí Zvýšenie informovanosti v prospech rozvoja mikroregiónu 1 364,16 27,84 1 392,00
  MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 2.1 KiKE – Kultúrne združenie Kráľovej nad Váhom Folklórne popoludnie v znamení ľudových tancov za účasti folklórnej skupiny Pósfa 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1   Futbalový club Kráľová nad Váhom Rozvoj a podpora mládežníckeho futbalu 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Csemadok – Základná organizácia Neded Nákup ozvučovacej techniky pre CSEMADOK – ZO NEDED 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 Fehér Fűz – Salix Alba Obnova lesného chodníka pri cintoríne v Žihárci 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor obce Vlčany Modernizácia vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Telovýchovná jednota PROGRES Rekonštrukcia tribúny 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 TÉGLÁS TEAM o.z. Rybník TÉGLÁS – miesto na každodenný oddych 1 919,20 39,17 1 958,37
  2.1 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor DIAKOVCE Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Deáki Egyházközség Publikácia o cirkevnom zbore 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 ZO CSEMADOK VLČANY Nákup stolov a stoličiek pre spoločenské akcie ZO Csemadok Vlčany 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Rozvojový fond pre maďarské deti – Magyar gyermekekért fejlesztési alap, n.f. Podpora Tvrdošovskej mládeže 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Občianske združenie PRO TURDESQUED Nákup materiálového vybavenia pre miestne spolky 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Občianske združenie CORTONA CRU Modernizácia vnútorných priestorov klubovej spoločenskej miestnosti združenia 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 ŠK Tešedíkovo Renovácia futbalového štadióna 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 OZ Matúšova Zem – Mátyusföld PT Publikácia o „Pohrebnej reči“ 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Občianske združenie Telektó – združenie rybárov a ochrancov prírody Výstavba altánku v areáli jazera Téglások 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Pro traditione Zsigárd Stavebné úpravy – Tájház Žihárec 1 960,00 40,00 2 000,00
  2.1 Priatelia vína, Dlhá nad Váhom – Borbartáok, Vághosszúfalu Oplotenie náučného vinohradu 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 VILLA REGIS Podpora činnosti združenia VILLA REGIS 1 960,00 40,00 2 000,00
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 2.1 Občianske združenie SIPKA Doplnenie profi techniky a prístreškov na skvalitnenie divadelných predstavení a kultúrno-spoločenských podujatí 2 700,00 55,10 2 755,10
  2.1 Obecný futbalový klub Ludanice Výmena plynových ohrievačov v kabínach 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Kolkársky klub Preseľany Modernizácia a materiálne vybavenie 4-dráhovej kolkárne v Preseľanoch 2 794,39 57,03 2 851,42
  2.1 OZ VETERAN CAR CLUB.APPONY-OPONICE Zvýšenie kvality prezentácie podujatí OZ VETERAN CAR CLUB.APPONY - OPONICE 1 952,78 39,85 1 992,63
  2.1 ZÁDVOR Revitalizácia rybníka Zádvor v Ludaniciach 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Obecný futbalový klub Nitrianska Streda Vybavenie do kabín OFK Nitrianska Streda 1 300,00 26,53 1 326,53
  1.1 UHEX s.r.o. Vybudovanie skladových kapacít na Ranči Y - regionálny produkt PONITRIE 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Obecný futbalový klub Kovarce Modernizácia šatní OFK Kovarce - Dobudovanie sociálnych zariadení 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Poľovnícke združenie PONITRAN Rekonštrukcia interiéru poľovníckeho domu 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Aquila Horné Ponitrie Technické zabezpečenie aktivít Aquila Horné Ponitrie 2 641,00 53,90 2 694,90
  2.1 Občianske združenie Obdokovčan Podpora realizácie kultúrnych podujatí - skvalitnenie služieb OZ Obdokovčan 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Obecný futbalový klub Solčany Údržba a úprava zelene v okolí detského ihriska a športovísk 2 347,10 47,90 2 395,00
  2.1 KOVAR Zariadenie spoločensko-diskusnej miestnosti a materiálové zabezpečenie 2 446,97 49,94 2 496,91
  MAS CEDRON - NITRAVA 2.1 Ranč Mohykán Podpora vzťahu ľudí k zvieratám 1 300,00 26,53 1 326,53
  1.1 Renáta Martišková REMATEX Modernizácia strojového vybavenia krajčírskej dielne 3 600,00 189,47 3 789,47
  2.1 Občianske združenie Hradocká Venuša Spoznajte a navštívte časť našej histórie - Hradocká Venuša 1 021,50 20,85 1 042,35
  2.1 Občianske združenie Včielka Úľanka Záhrada, ktorá učí úľanských žiakov 1 400,00 28,57 1 428,57
  1.1 Ing. Erika Mésarošová Zlepšenie materiálno-technologického vybavenia na uchovávanie mlieka 2 961,61 155,87 3 117,48
  2.1 Máme radi Rastislavice o.z. Pomôžme seniorom do sveta internetu! 1 200,00 24,49 1 224,49
  2.1 Športový klub stolného tenisu Poľný Kesov Nech sa naše deti hrajú a hýbu bezpečne 1 500,00 30,61 1 530,61
  1.1 Mária Porubská  Modernizácia rodinnej firmy - Vinárstvo AMPEJA 3 600,00 189,47 3 789,47
  2.1 Pre rozvoj mesta Šurany Zvýšenie informovanosti občanov mesta Šurany a obyvateľov Miestnej akčnej skupiny CEDRON - NITRAVA 1 300,00 26,53 1 326,53
  1.1 Vea group, s.r.o. Konvektomat Retigo Blue Vision B611i NEW 3 600,00 189,47 3 789,47
  1.1 František Švec Nerezový tank 2000l 2 400,00 126,32 2 526,32
  1.1 Ing. Peter Belan Uzatváračka na šroubové uzávery 3 600,00 189,47 3 789,47
  2.1 Poľovnícka spoločnosť "BREZA" Poľný Kesov Obnova višňovej aleje v katastri obce Poľný Kesov 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo - Černík Tvorba oddychových zón s lavičkami v ZŠ Mojzesovo - Černík 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Občania obci - obec občanom Cabaj - Čápor Svätý Urban - patrón vinohradníkov 1 800,00 36,73 1 836,73
  1.2 PhDr. Romana Píteková, Dipl. mt. I Modernizácia prevádzky 1 600,00 84,21 1 684,21
  2.1 Občianske združenie Na vŕšku Tradícia a krása ľudových remesiel v Šuranoch 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Občianske združenie ŠURIANSKI JAZDCI Modernizácia areálu 1 300,00 26,53 1 326,53
  „Mikroregión Hurbanovo“ 2.1 Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA n.o. Výmena vnútorných otvorových výplní I. 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 ZO Csemadok Nesvady Nesvadská svadba – Naszvadi lakodalmas 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Občianske združenie Sziget – Sziget Polgári Társulás Pivné sety a ich využitie na kultúrne a športové podujatia v obci 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 MARTOS, n.o. Prvky detského ihriska pre najmenších 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Miestny odbor Matice Slovenskej v Nesvadoch Podpora a rozvoj kultúrneho dedičstva 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Združenie priateľov Materskej školy Slniečko - Imeľ „Učíme sa v prírode o prírode s prírodou“ 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR IMEĽ „Zriadenie klubovne DHZ Imeľ“ 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 SOKOL TJ Imeľ „Rekonštrukcia klubovne TJ SOKOL Imeľ“ 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Telovýchovná jednota Dynamo Bajč Technika – neoddeliteľná súčasť športového a kultúrneho rozvoja obce Bajč 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň (LZ Zlatý jeleň) - Aranyszarvas Íjász Egyesület (Aranyszarvas ÍE) TRADICIONÁLNA A MODERNÁ LUKOSTREĽBA 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 ZO Csemadok Hurbanovo Makety historických objektov 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Poľovnícke združenie Svätý Peter Modernizácia a udržiavanie okolia poľovníckeho združenia Svätý Peter 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 Spolok vinárov Svätého Urbana vo Svätom Petre Prezentácia vín na akciách spolku vinárov Svätého Urbana vo Svätom Petre 2 700,00 55,10 2 755,10
  2.1 Klub dôchodcov nového storočia - Az Új Évszázad Nyugdíjasainak Klubja Materiálno - technické vybavenie Klubu dôchodcov Nového storočia 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Domov sociálnych služieb „Dúha“ Zlepšenie kvality života klientov zariadenia a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter Zvýšenie úrovne zásahovosti v prípade mimoriadnych situácií DHZ Svätý Peter 2 600,00 53,06 2 653,06
  Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 2.1 EKAS Malé Vozokany Zelená oáza v Malých Vozokanoch 2 200,00 44,90 2 244,90
  1.1 CERA MEL, s.r.o. Technické vybavenie na výrobu medovníkov 3 200,00 168,42 3 368,42
  2.1 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Volkovce Nákup hudobného nástroja - akordeónu 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Motoklub PIONIER Doplnenie potrieb pre činnosť Motoklubu PIONIER 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Vráble v Európe Revitalizácia areálu technickej pamiatky Zungov 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Telovýchovná jednota Lev Veľké Vozokany Technické vybavenie pre TJ Lev Veľké Vozokany 1 600,00 32,65 1 632,65
  2.1 Požitavie - Širočina, o.z. Lezecké ihrisko pre deti 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Slovenský skauting, 144. zbor Posolstva B. P. Vráble Rekonštrukcia kuchynky v skautskej klubovni 1 900,00 38,78 1 938,78
  1.1 Mgr. Juraj Koprda Výstavba schodiska a rekonštrukcia vstupu do penziónu 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 Ing. Juraj Vodný Závitovkový dopravník 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 H2G, s.r.o. Nákup uzatváracieho zariadenia na skrutkové uzávery fliaš na víno 4 000,00 210,53 4 210,53
  MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 2.1 Lesné spoločenstvo vlastníkov, pozem. spol. Solčianky Podpora činnosti Urbáru Solčianky 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Velušovce Podporme Dobrovoľný hasičský zbor Velušovce 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Topoľčiansky okrášľovací spolok Efektívna starostlivosť o trávnaté plochy v oddychových zónach a verejných priestranstvách obce 2 700,00 55,10 2 755,10
  2.1 Telovýchovná jednota Nemčice Kvalitná kosačka – pomocník nadovšetko 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 SRRZ - RZ pri Základnej škole Relaxačná zóna pre deti 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 Priatelia koní a jazdeckého športu S vlečkou je to rýchlejšie a ľahšie 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 TJ Družstevník Jacovce „70.výročie vzniku organizovaného stolného tenisu v Obci Jacovce“ – publikácia o vývoji a histórii stolného tenisu 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Vinohrady Poľovníci PZ Vinohrady konečne vo svojom rekonštruujú 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Združenie bývalých urbárnikov, komposesorátnikov a súkromných vlastníkov lesov obce Podhradie - pozemkové spoločenstvo Výpočtová technika modernizuje Podhradský Urbár 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Závada Aj Závadskí hasiči sa zariaďujú 2 100,00 42,86 2 142,86
  1.1 Jaroslav Božik Rezačka chleba – potrebný a užitočný pomocník 4 000,00 210,53 4 210,53
  2.1 Poľovnícke združenie Brezina Prašice PZ Brezina modernizuje 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Kynologický Klub Prašice Kynologický klub Prašice o krok vpred 2 300,00 46,94 2 346,94
  1.1 Ing. Viliam Uhlár VINO - UHLÁR Barikových sudov nie je nikdy dosť 4 000,00 210,53 4 210,53
  VITIS 1.1 Ing. Ľubomír Rybárik ALCEDO Technologické vybavenie prevádzky na výrobu vína 4 500,00 236,84 4 736,84
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie Materiálne vybavenie hasičskej zbrojnice 1 030,00 21,02 1 051,02
  2.1 DHZ Jarok Zabezpečenie vykurovania hasičskej zbrojnice 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 Futbalový klub FC 31  Skvalitnenie futbalového trávnika Futbalového klubu FC 31 Jarok 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11-17 Veľké Zálužie Materiálnotechnické zabezpečenie ZO SZZ 11-17 Veľké Zálužie 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 11-65 Lužianky  Vizuálne rozšírenie znalosti v záhradkárstve 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 Telovýchovná jednota Dynamo Trnovec nad Váhom Rozvoj a podpora stolného tenisu detí a mládeže inovatívnym spôsobom v obci Trnovec nad Váhom 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 TJ Družstevník Rišňovce  Vybavenie šatní TJ Družstevník Rišňovce 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11-12 Lehota Záhradkárska osada v Lehote - návrat k tradíciám 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 Vinohradnícky spolok Lehota Podpora vinárskej tradície medzi mladými vinohradníkmi v mikroregióne VITIS 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia 11-51 Hájske Materiálne vybavenie priestorov SZZ Hájske 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 Hájčatá Klubová miestnosť pre OZ Hájčatá 1 100,00 22,45 1 122,45
  2.1 Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 11-130 Rumanová Návrat k pestovaniu a ošetrovaniu pôvodných odrôd ovocných stromov 980,00 20,00 1 000,00
  2.1 Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia Skvalitnenie priestorov v rámci pumptrackovej dráhy vo Veľkom Záluží 1 050,00 21,43 1 071,43
  2.1 Poľovnícke združenie Báb Živá Ekoučebňa 1 600,00 32,65 1 632,65
  2.1 Športový klub Rumanová Rekonštrukcia kuchyne, toaliet a šatní – zázemia šatní ŠK Rumanová 1 900,00 38,78 1 938,78
  2.1 Klub leteckých modelárov Močenok – KLM Močenok  Chránime modely pod holým nebom 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 roDKa Vzdelávacie centrum roDKa 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Futbalový klub KFC Horná Kráľová Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte na ihrisku FK KFC Horná Kráľová 1 300,00 26,53 1 326,53
  Občianske združenie ŽIBRICA 2.1 Živé Podzoborie – Élő Zoboralja  - Living Zobor region Vybudovanie detského ihriska v obci Kolíňany 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Horné Lefantovce Materiálne zabezpečenie aktivít TJ Horné Lefantovce 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Občianske združenie Hôrka - Bádice Zvonica na cintorín 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Futbalový klub FC Jelenec Podpora činnosti Futbalového klubu FC Jelenec 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Výčapy-Opatovce "Aktivity v prírode" - vybudovanie prístrešku 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 „Srdce, ruky, um pre obec a región“ Úprava verejného priestranstva v obci Dolné Lefantovce 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 „Krajšia budúcnosť pre Ľudovítovú“ Vyčistenie a revitalizácia Ľudovítovského lesíka 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Občianske združenie Podhoranček EKOUČEBŇA pre našich najmenších 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Občianske združenie Lefantovské slniečko Úprava triedy MŠ Horné Lefantovce 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Rodičovské združenie pri Základnej škole 1. - 4. ročník s VJS Školské prírodné EKO centrum 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Združenie rodičov školy pri ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce Renovácia školskej dielne 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Občianske združenie VOX GUEZTE Zlepšenie technického vybavenia Občianskeho združenia VOX GUEZTE 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Rodičovské združenie pri Materskej škole Štitáre Chodník pre Materskú školu v Štitároch 2 700,00 55,10 2 755,10
  2.1 Telovýchovná jednota FC Dolné Štitáre Výstavba dopravného ihriska pre najmenších 1 900,00 38,78 1 938,78
  2.1 Telovýchovná jednota SLOVAN Čeľadice Spevnená plocha pri futbalovom ihrisku v obci Čeľadice 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Športový klub stolného tenisu Výčapy - Opatovce Zlepšenie športového vybavenia Športového klubu stolného tenisu Výčapy - Opatovce 1 581,00 32,27 1 613,27
  Spolu 477 742,53 13 420,47 491 163,00
  Altanok  Golianovo
  Budovanie Nadvoria Pri Dome Ludovej Kultury  Vyskovce Nad Iplom
  CSS Margareta No  Vymena Dveri
  Cera Mel Sro  Technologia Vyroby Medovnikov
  Csemadok Hurbanovo  Makety Historickych Budov
  DSS Duha  Zvysenie Kvality Zivota Klientov
  EKAS M Vozokany  Zelena Oaza
  JDS Volkovce  Nakup Hudobneho Nastroja
  Komposter  Hroneko
  MO Matica Slovenska Nesvady  Rozvoj Kult Dedicstva
  MS Slniecko Imel  Ucime Sa V Prirode
  Mostkova Vrecovacia Vaha  Marta Kozarova
  OFK Kovarce  Dobudovanie Socialnych Zariadeni
  OFK Ludanice  Vymena Plynovych Ohrievacov
  OFK Solcany  Udrzba A Uprava Zelene Na Ihriskach
  OZ Horka Badice  Zvonica Na Cintorine
  OZ Kovar  Zariadenie Spolocenskej Miestnosti
  OZ Lefantovske Slniecko  Uprava Triedy MS
  OZ Obdokovcan  Podpora Realizacie Podujati
  OZ Podhorancek  Ekoucebna Pre Najmensich
  OZ Pozitavie Sirocina  Lezecke Ihrisko
  OZ ZADVOR  Revitalizacia Rybnika Zadvor
  OZ Zive Podzoborie  Detske Ihrisko Kolinany
  Ozvucovacia Technika  Dubnyk
  PZ Ponitran  Rekonstrukcia Interieru
  Polovnicke Zdruzenie Vycapy  Opatovce  Pristresok
  Rodicovske Zdruzenie Pri MS Stitare  Chodnik Pre Deti
  Rodicovske Zdruzenie Pri ZS Nitr Hrnciarovce  Renovacia Skolskej Dielne
  Rozvoj Socialnych Sluzieb V Komunite  Kalna Nad Hronom
  Rozvoj Socialnych Sluzieb V Komunite  Kalna Nad Hronom 2
  Skauting Vrable  Rekonstrukcia Kuchyne V Klubovni
  Skolske Prirodne EKO Centrum ZS Zirany
  Sportovy Klub Stolneho Tenisu Vycapy  Opatovce
  TJ Dolne Stitare  Dopravne Ihrisko Pre Najmensich
  UHEX Sro  Skladove Kapacity Na Ranci Y
  Uprava Verejneho Priestranstva V Dolnych Lefantovciach
  Veteran Club Appony  Zvysenie Kvality Prezentacie
  Vybava Pre DHZ Maly Cetin
 • Rok 2019, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 3/2016 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS Združenia Termál 1.1 Obec Vlkas Revitalizácia centra obce Vlkas 7 333,33 385,96 7 719,29
  1.1 Obec Maňa Rekonštrukcia autobusových zastávok 7 333,33 385,96 7 719,29
  1.1 Obec Dolný Ohaj Revitalizácia parku pred budovou obecného úradu 7 333,33 385,96 7 719,29
  1.1 Obec Dedinka Detské ihrisko 7 333,33 385,96 7 719,29
  1.1 Obec Veľké Lovce Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce - II. etapa 7 333,33 385,96 7 719,29
  1.1 Obec Podhájska Dostavba detského ihriska 7 333,33 385,96 7 719,29
  3.4 MAS Združenia Termál Podpora prevádzky MAS Združenia Termál 1 000,00 0,00 1 000,00
  Dolnohronské rozvojové partnerstvo 1.1 Mesto Želiezovce Rekreačno - športový park pri vodnom toku Vrbovec 6 000,00 315,79 6 315,79
  1.1 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - cirkevný zbor Tekovské Lužany Revitalizácia dvora reformovaného kostola v Tekovských Lužanoch 5 000,00 102,04 5 102,04
  1.1 Obec Čata Detské ihrisko 2 500,00 131,58 2 631,58
  1.1 Obec Farná Vnútorná rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Farná 3 500,00 184,21 3 684,21
  1.1 Obec Malá nad Hronom Rekonštrukcia a modernizácia externého javiska pri kultúrnom dome vrátane modernizácie oplotenia dvora kultúrneho domu 3 500,00 184,21 3 684,21
  1.2 Občianske združenie Pochopiteľný život Érthető élet Polgári Társulás Vzdelávajme vidiek! 4 949,00 101,00 5 050,00
  1.1 Obec Nýrovce Rekonštrukcia autobusovej zastávky 1 500,00 78,95 1 578,95
  1.3 Obec Plavé Vozokany Výstavba informačných tabúľ v obci Plavé Vozokany 2 000,00 105,26 2 105,26
  1.1 Obec Malé Ludince Výmena okien a dverí na dome smútku v obci Malé Ludince 2 300,00 121,05 2 421,05
  1.1 Obec Bajtava Výstavba parku a detského ihriska so živým plotom 3 000,00 157,89 3 157,89
  2.1 Military historical museum Materiálno - technické zabezpečenie ukážky bojov z 1. svetovej vojny 2 000,00 40,82 2 040,82
  1.1 Obec Šarovce Dobudovanie - rozšírenie verejného osvetlenia v obci Šarovce 3 000,00 157,89 3 157,89
  2.1 ČISTÝ PRAMEŇ - TISZTA FORRÁS, n.f. XI. Pohronská Verbovačka 1 751,00 35,73 1 786,73
  1.1 Obec Keť Rekonštrukcia chodníka v obci Keť 3 000,00 157,89 3 157,89
  3.1 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD – zabezpečenie kancelárskeho a spotrebného materiálu 100,00 0,00 100,00
  3.3 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD - prevádzka webovej stránky 300,00 0,00 300,00
  3.4 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD - externý manažment 600,00 0,00 600,00
  Spolu 89 999,98 4 190,12 94 190,10
  Cisty Pramen Nf  XI Pohronska Verbovacka
  Dolny Ohaj  Revitalizacia Parku Pred Obecnym Uradom
  Farna  Vnutorna Rekonstrukcia Kulturneho Domu
  Mala Nad Hronom  Modernizacia Oplotenia Dvora KD
  Mana  Rekonstrukcia Autobusovych Zastavok
  Obec Dedinka  Detske Ihrisko
  Podhajska  Detske Ihrisko
  RKC Tekovske Luzany  Revitalizacia Dvora Kostola
  Rekonstrukcia Chodnika V Obci Ket
  Revitalizacia Centra Obce Vlkas
  Velke Lovce  Modernizacia Parku II Etapa
  Vymena Okien Dveri Na Dome Smutku Male Ludince
  Vystavba Info Tabul V Obci Plave Vozokany
  Zeliezovce  Rekreacno  Sportovy Park
 • Rok 2019, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenie 4

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 3/2016 Názov projektu Partner (štát) Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS Združenia Termál 4.1 Podpora regionálnych výrobcov a služieb formou digitálneho marketingu MAS - Dvory a okolie (SR) 4 750,00 250,00 5 000,00
    4.2 Inovačné propagačné materiály MAS Region Haná (ČR) 2 850,00 150,00 3 000,00
  Spolu       7 600,00 400,00 8 000,00