Nedeľa, 14. August 2022, 16:48:24
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2019

 • Rok 2019, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 1, Opatrenia 1, 2

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 2/2017 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS OZ RADOŠINKA 1.1 Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“ Materiálno-technologické vybavenie vinárskej prevádzky 4 200,00 221,05 4 421,05
  2.1 Občianske združenie „LABUŤ“ Tvoríme priestor šťastia – priestor, kde sa môžu ľudia stretávať a zmysluplne tráviť voľný čas 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Občianske združenie Šuriančanka Akordeón pre Folklórny súbor Šuriančanka 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Regionálny spolok včelárov Slovenska Radošina Vybudovanie záhradného altánku pre potreby komunitných aktivít 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Obecný futbalový klub Krtovce Výmena druhej striedačky na ihrisku OFK Krtovce 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Poľovnícke združenie Vybudovanie skladových priestorov pre zefektívnenie činnosti organizácie 2 378,46 48,54 2 427,00
  1.1 Dušan Beláň BESAI Rekonštrukcia a modernizácia ubytovacích kapacít v Ranči pod Babicou 4 000,00 210,53 4 210,53
  2.1 Klub voľného času AvenTURA Zakúpenie ľudových krojov pre Klub voľného času AvenTURA 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 Rodinné centrum Pohoda Pódium na spoločenské akcie 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 HLAVINA Radošinské divadlo v stopách času 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Mikroregión Pod Marhátom Skvalitnenie prezentačných aktivít Mikroregiónu Pod Marhátom 2 300,00 46,94 2 346,94
  Mikroregión TRÍBEČSKO 2.1 KLUB KLÁRA Vytvorenie podmienok pre organizovanie podujatí v areály obecného Futbalového štadiónu Tatran 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 OFK TATRAN Topoľčianky o.z. Rekonštrukcia priestorov štadiónu Tatran využívaných OFK Tatran Topoľčianky 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 OZ KEMENEC Dedičstvo otcov zachovaj nám pane 1 107,40 22,60 1 130,00
  2.1 Alternatíva pre regióny Vytvorenie podmienok pre prealizáciu školení, besied a organizačné centrum spolupracujúcich združení 2 940,00 60,00 3 000,00
  1.1 HRADNÁ STRÁŽ s.r.o. Investícia do zavádzania úsporných opatrení s energiami - tepelné čerpadlo 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Asociácia subjektov cestovného ruchu, o.z. Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre záujemcov o regionálnu značku 2 783,20 56,80 2 840,00
  2.1 PARK TOPOĽČIANKY Nákup náradia pre brigádnicke aktivity v parku Topoľčianky 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 DHZ Topoľčianky o.z. Nákup dvoch veľkorozmerových stanov na organizovanie hasičských súťaží a podujatí 2 940,00 60,00 3 000,00
  Občianske združenie Tekov - Hont 2.1 Občianske združenie Radosť detí Dobudovanie detského ihriska 1 650,00 33,67 1 683,67
  2.1 Spevácky súbor ľudových piesní -Lipka Naučme sa počúvať 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Tehla Hrdo vpred po stopách predkov 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Žemberovce o.z. Vybavenie miestnosti DHZ 1 600,00 32,65 1 632,65
  2.1 Centrum pomoci Kalná n.o. Rozvoj sociálnych služieb v komunite 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Hroneko Podporujeme komunitné kompostovanie v Novom Tekove 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Drženice Výmena strešnej krytiny na budove hasičskej zbrojnice 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Športový klub Čajkov Rekonštrukcia priestorov na voľnočasové aktivity 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 OZ Naše Domadice Rekonštrukcia miestnosti pre voľnočasové aktivity 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Santovka pre mladých Nákup vybavenia do miestnosti voľnočasových aktivít 1 600,00 32,65 1 632,65
  2.1 Občianske združenie POHRONIE "Tu som sám sebou 2" 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie Hasičstvo v Pukanci 1 900,00 38,78 1 938,78
  2.1 FK OFK Družstevník Žemberovce Skultúrnenie prostredia pre návštevníkov centra voľného času v obci Žemberovce 1 200,00 24,49 1 224,49
  2.1 Vinohradnícke a vinárske združenie Brhlovce Objavte vína z Tekova / Discover Wine from Tekov 1 200,00 24,49 1 224,49
  2.1 Kozmálovčan „Modernizácia vybavenia miestnosti pre činnosť združenia“ 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Bátovčan o.z. Mobilné pódium pre Bátovce 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Pôtoň Projektový inkubátor - II. Fáza 2 240,00 45,71 2 285,71
  2.1 DETSKÁ FARMA A DIELNE - DAVIDOV A FILIPOV DVOR Bez bariér na jazdiareň 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 ŠK Bory Nákup vybavenia do miestnosti voľnočasových aktivít ŠK Bory 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Spoznávame svet a Slovensko ,,Ľudový dom v Rybníku“ 1 000,00 20,41 1 020,41
  Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 2.1 Folklórny súbor Rapkáčik Zabezpečenie materiálno technického vybavenia pre FS Rapkáčik 1 450,00 29,59 1 479,59
  1.1 Marta Kozárová Môstková vrecovacia váha 4 500,00 236,84 4 736,84
  2.1 Deťom Golianova o.z. Miesto pre detské aktivity v Golianove 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Poľovnícke združenie Klasov Výstavba poľovných posedov v k.ú. Klasov 2 300,00 46,94 2 346,94
  1.1 Michal Demo STOLÁRSTVO DEMO Suveníry, šperky, hračky a netypický nábytok z dreva 4 500,00 236,84 4 736,84
  2.1 Materské centrum Lapajko  Hráme sa s LAPAJKOM 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Malý Cetín  Doplnenie výbavy DHZ Malý Cetín 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Vinohradnícky spolok Čechynce Technické vybavenie pre Vinohradnícky spolok Čechynce 1 600,00 32,65 1 632,65
  2.1 TJ Družstevník Žitavce Nákup skladových priestorov (plechový sklad - garáž) 1 200,00 24,49 1 224,49
  2.1 Zolus Priestor pre všetkých 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Futbalový klub OcÚ Babindol Rekonštrukcia osvetlenia futbalového ihriska FK OcÚ Babindol 1 200,00 24,49 1 224,49
  2.1 Bodocký futbalový klub - Obecný úrad Dolné Obdokovce  Kuchynská linka 1 200,00 24,49 1 224,49
  2.1 Poľovnícka spoločnosť Chyndice  Zaobstaranie materiálno technického vybavenia Poľovnickej spoločnosti Chyndice 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Spolu sme Lúčnica Výtvarný workshop 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Chotáre Žitavy Zlepšenie podmienok na činnosť OZ Chotáre Žitavy 1 618,37 33,03 1 651,40
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1-4.ročník Vyškovce nad Ipľom Príprava podmienok pre budovanie zdravých stravovacích návykov 1 372,79 28,02 1 400,81
  2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola Vyškovce nad Ipľom Skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov MŠ - centrá aktivít 1 600,00 32,65 1 632,65
  2.1 Sv. Hurban, Horné Semerovce Propagácia a zviditeľňovanie vinohradníckej tradície v obci Horné Semerovce 1 036,84 21,16 1 058,00
  2.1 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok Postupné budovanie nádvoria pri Dome ľudovej kultúry vo Vyškovciach nad Ipľom 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Občianske združenie svätého Jána Nepomuckého Generálna oprava a obnova organu rímskokatolíckeho kostola v Slatine 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Občianske združenie "Všechsvätých" Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola v Horných Semerovciach – kostolná veža 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola s maďarskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda Ipeľský Sokolec 332 Rozvoj technických zručností – ďalšia etapa prípravy podmienok 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Futbal club Ipeľské Úľany Skvalitnenie podmienok na šport v obci Ipeľské Úľany 1 350,00 27,55 1 377,55
  2.1 1. OBČIANSKÝ KRUH V IP. SOKOLCI - 1. IPOLYSZAKÁLOSI POLGÁRI KOR Príprava podmienok pre využitie kuchynských priestorov Kultúrneho domu v Ipeľskom Sokolci 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Občianske združenie Jelšovka Zabezpečenie podmienok na voľnočasové aktivity pre cieľovú skupinu Občianskeho združenia Jelšovka 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Dignitas n.o. Skvalitnenie sociálnych služieb v Dignitas n.o. 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 Občianske združenie Charitas Saag Skvalitnenie podmienok na vykonávanie činnosti Občianskeho združenia Charitas Saag 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 SaagScouting Skvalitnenie podmienok na vykonávanie činnosti SaagScoutingu 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Futbalový klub Demandice Ďalšie skvalitňovanie podmienok na šport v spádovej oblasti Demandice 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Maďarský kultúrny a spoločenský zväz na Slovensku – ZO Csemadok Plášťovce Skvalitnenie podmienok na stravovanie v kuchynských priestoroch Kultúrneho domu v Plášťovciach 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Cirkevnej základnej  škole Pála Palástyho s vyučovacím jazykom maďarským Rozšírenie možností využitia priestorov jedálne pri Cirkevnej základnej škole v Plášťovciach 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Fitness klub Horné Semerovce Ďalšia etapa skvalitňovania podmienok na šport v Horných Semerovciach 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Poľovnícke združenie Tupý vrch Tupá Výmena drevených okien a dverí za plastové na poľovníckom dome 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 PERMEO Ďalšie skvalitnenie podmienok na stravovanie účastníkov podujatí v obci Plášťovce 1 000,00 20,41 1 020,41
  MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 1.1 Mgr. Attila Dolník - DoWin Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE - zvýšenie výrobnej kapacity vinárstva „Pivnica Dolník - Dolník Pince“ 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 Mgr. Daniel Szegi Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE – nové technológie na spracovanie hrozna a vína SZEGI 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 Ing. Ján Karkó - ATTRACT Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE – nové technológie na spracovanie hrozna a vína VINTOP KARKÓ 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 Ing. Bálint Pém H Level Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE – obchodík MAKOVÉHO KRÁĽOVSTVA 2 800,00 147,37 2 947,37
  1.1 Ing. Gejza Varga Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE - zvýšenie výrobnej kapacity JUŽNÝCH SADOV 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 Ing. Zoltán Matušek - A. Z. I. Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE - zvýšenie výrobnej kapacity vinárstva AMICIUS 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 Zoltán Németh Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE – podpora výroby medu v Iži, časť Bokroš 3 000,00 157,89 3 157,89
  1.1 F&K Pekáreň s.r.o. Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE - zvýšenie výrobnej kapacity pekárne F&K 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 Zalán Csizmadia - ZALIWAY Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE – nové technológie na spracovanie mäsa ZALIWAY 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 GEORGINA s.r.o. Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE – rozširovanie služieb GEORGINA FARMA 3 900,00 205,26 4 105,26
  MAS - Dvory a okolie 2.1 Priatelia školy v Semerove - Rodičovské združenie Pripomínajme si naše zvyky a tradície 2 938,10 59,96 2 998,06
  2.1 SRRZ - RZ pri Základnej škole Podporme súdžnosť našich rodín 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Stolnotenisový klub Strekov Zlepšenie technických podmienok Stolnotenisového klubu Strekov v účasti na okresných a krajských súťažiach 1 935,50 39,50 1 975,00
  2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Bešeňov Zlepšenie technického vybavenia Telovýchovnej jednoty Družstevník Bešeňov 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Nadácia Budúcnosť Svodína Zachovanie našich tradícií 2 928,24 59,76 2 988,00
  2.1 Občianske združenie pre budúcnosť vidieka, A Vidék Jovoéért Polgári Társulás Zachovanie miestnych a regionálnych tradícií 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Pribeta Dôstojné podmienky pre šport v našej obci 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Občianske združenie FYRMONYA FYRMONYA Polgári Társulás Zlepšenie podmienok pre voľnočasové aktivity 2 892,22 59,02 2 951,24
  2.1 Klub Nová žena Bruty – Barti Új Nő Klub Zachovanie tradícií regionálnej kuchyne 2 601,70 53,10 2 654,80
  2.1 Dvory a okolie – združenie obcí Zvýšenie informovanosti v prospech rozvoja mikroregiónu 1 364,16 27,84 1 392,00
  MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 2.1 KiKE – Kultúrne združenie Kráľovej nad Váhom Folklórne popoludnie v znamení ľudových tancov za účasti folklórnej skupiny Pósfa 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1   Futbalový club Kráľová nad Váhom Rozvoj a podpora mládežníckeho futbalu 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Csemadok – Základná organizácia Neded Nákup ozvučovacej techniky pre CSEMADOK – ZO NEDED 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 Fehér Fűz – Salix Alba Obnova lesného chodníka pri cintoríne v Žihárci 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor obce Vlčany Modernizácia vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Telovýchovná jednota PROGRES Rekonštrukcia tribúny 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 TÉGLÁS TEAM o.z. Rybník TÉGLÁS – miesto na každodenný oddych 1 919,20 39,17 1 958,37
  2.1 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor DIAKOVCE Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Deáki Egyházközség Publikácia o cirkevnom zbore 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 ZO CSEMADOK VLČANY Nákup stolov a stoličiek pre spoločenské akcie ZO Csemadok Vlčany 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Rozvojový fond pre maďarské deti – Magyar gyermekekért fejlesztési alap, n.f. Podpora Tvrdošovskej mládeže 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Občianske združenie PRO TURDESQUED Nákup materiálového vybavenia pre miestne spolky 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Občianske združenie CORTONA CRU Modernizácia vnútorných priestorov klubovej spoločenskej miestnosti združenia 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 ŠK Tešedíkovo Renovácia futbalového štadióna 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 OZ Matúšova Zem – Mátyusföld PT Publikácia o „Pohrebnej reči“ 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Občianske združenie Telektó – združenie rybárov a ochrancov prírody Výstavba altánku v areáli jazera Téglások 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Pro traditione Zsigárd Stavebné úpravy – Tájház Žihárec 1 960,00 40,00 2 000,00
  2.1 Priatelia vína, Dlhá nad Váhom – Borbartáok, Vághosszúfalu Oplotenie náučného vinohradu 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 VILLA REGIS Podpora činnosti združenia VILLA REGIS 1 960,00 40,00 2 000,00
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 2.1 Občianske združenie SIPKA Doplnenie profi techniky a prístreškov na skvalitnenie divadelných predstavení a kultúrno-spoločenských podujatí 2 700,00 55,10 2 755,10
  2.1 Obecný futbalový klub Ludanice Výmena plynových ohrievačov v kabínach 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Kolkársky klub Preseľany Modernizácia a materiálne vybavenie 4-dráhovej kolkárne v Preseľanoch 2 794,39 57,03 2 851,42
  2.1 OZ VETERAN CAR CLUB.APPONY-OPONICE Zvýšenie kvality prezentácie podujatí OZ VETERAN CAR CLUB.APPONY - OPONICE 1 952,78 39,85 1 992,63
  2.1 ZÁDVOR Revitalizácia rybníka Zádvor v Ludaniciach 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Obecný futbalový klub Nitrianska Streda Vybavenie do kabín OFK Nitrianska Streda 1 300,00 26,53 1 326,53
  1.1 UHEX s.r.o. Vybudovanie skladových kapacít na Ranči Y - regionálny produkt PONITRIE 5 225,00 275,00 5 500,00
  2.1 Obecný futbalový klub Kovarce Modernizácia šatní OFK Kovarce - Dobudovanie sociálnych zariadení 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Poľovnícke združenie PONITRAN Rekonštrukcia interiéru poľovníckeho domu 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Aquila Horné Ponitrie Technické zabezpečenie aktivít Aquila Horné Ponitrie 2 641,00 53,90 2 694,90
  2.1 Občianske združenie Obdokovčan Podpora realizácie kultúrnych podujatí - skvalitnenie služieb OZ Obdokovčan 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Obecný futbalový klub Solčany Údržba a úprava zelene v okolí detského ihriska a športovísk 2 347,10 47,90 2 395,00
  2.1 KOVAR Zariadenie spoločensko-diskusnej miestnosti a materiálové zabezpečenie 2 446,97 49,94 2 496,91
  MAS CEDRON - NITRAVA 2.1 Ranč Mohykán Podpora vzťahu ľudí k zvieratám 1 300,00 26,53 1 326,53
  1.1 Renáta Martišková REMATEX Modernizácia strojového vybavenia krajčírskej dielne 3 600,00 189,47 3 789,47
  2.1 Občianske združenie Hradocká Venuša Spoznajte a navštívte časť našej histórie - Hradocká Venuša 1 021,50 20,85 1 042,35
  2.1 Občianske združenie Včielka Úľanka Záhrada, ktorá učí úľanských žiakov 1 400,00 28,57 1 428,57
  1.1 Ing. Erika Mésarošová Zlepšenie materiálno-technologického vybavenia na uchovávanie mlieka 2 961,61 155,87 3 117,48
  2.1 Máme radi Rastislavice o.z. Pomôžme seniorom do sveta internetu! 1 200,00 24,49 1 224,49
  2.1 Športový klub stolného tenisu Poľný Kesov Nech sa naše deti hrajú a hýbu bezpečne 1 500,00 30,61 1 530,61
  1.1 Mária Porubská  Modernizácia rodinnej firmy - Vinárstvo AMPEJA 3 600,00 189,47 3 789,47
  2.1 Pre rozvoj mesta Šurany Zvýšenie informovanosti občanov mesta Šurany a obyvateľov Miestnej akčnej skupiny CEDRON - NITRAVA 1 300,00 26,53 1 326,53
  1.1 Vea group, s.r.o. Konvektomat Retigo Blue Vision B611i NEW 3 600,00 189,47 3 789,47
  1.1 František Švec Nerezový tank 2000l 2 400,00 126,32 2 526,32
  1.1 Ing. Peter Belan Uzatváračka na šroubové uzávery 3 600,00 189,47 3 789,47
  2.1 Poľovnícka spoločnosť "BREZA" Poľný Kesov Obnova višňovej aleje v katastri obce Poľný Kesov 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo - Černík Tvorba oddychových zón s lavičkami v ZŠ Mojzesovo - Černík 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Občania obci - obec občanom Cabaj - Čápor Svätý Urban - patrón vinohradníkov 1 800,00 36,73 1 836,73
  1.2 PhDr. Romana Píteková, Dipl. mt. I Modernizácia prevádzky 1 600,00 84,21 1 684,21
  2.1 Občianske združenie Na vŕšku Tradícia a krása ľudových remesiel v Šuranoch 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Občianske združenie ŠURIANSKI JAZDCI Modernizácia areálu 1 300,00 26,53 1 326,53
  „Mikroregión Hurbanovo“ 2.1 Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA n.o. Výmena vnútorných otvorových výplní I. 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 ZO Csemadok Nesvady Nesvadská svadba – Naszvadi lakodalmas 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Občianske združenie Sziget – Sziget Polgári Társulás Pivné sety a ich využitie na kultúrne a športové podujatia v obci 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 MARTOS, n.o. Prvky detského ihriska pre najmenších 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Miestny odbor Matice Slovenskej v Nesvadoch Podpora a rozvoj kultúrneho dedičstva 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Združenie priateľov Materskej školy Slniečko - Imeľ „Učíme sa v prírode o prírode s prírodou“ 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR IMEĽ „Zriadenie klubovne DHZ Imeľ“ 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 SOKOL TJ Imeľ „Rekonštrukcia klubovne TJ SOKOL Imeľ“ 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Telovýchovná jednota Dynamo Bajč Technika – neoddeliteľná súčasť športového a kultúrneho rozvoja obce Bajč 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň (LZ Zlatý jeleň) - Aranyszarvas Íjász Egyesület (Aranyszarvas ÍE) TRADICIONÁLNA A MODERNÁ LUKOSTREĽBA 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 ZO Csemadok Hurbanovo Makety historických objektov 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Poľovnícke združenie Svätý Peter Modernizácia a udržiavanie okolia poľovníckeho združenia Svätý Peter 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 Spolok vinárov Svätého Urbana vo Svätom Petre Prezentácia vín na akciách spolku vinárov Svätého Urbana vo Svätom Petre 2 700,00 55,10 2 755,10
  2.1 Klub dôchodcov nového storočia - Az Új Évszázad Nyugdíjasainak Klubja Materiálno - technické vybavenie Klubu dôchodcov Nového storočia 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Domov sociálnych služieb „Dúha“ Zlepšenie kvality života klientov zariadenia a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter Zvýšenie úrovne zásahovosti v prípade mimoriadnych situácií DHZ Svätý Peter 2 600,00 53,06 2 653,06
  Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 2.1 EKAS Malé Vozokany Zelená oáza v Malých Vozokanoch 2 200,00 44,90 2 244,90
  1.1 CERA MEL, s.r.o. Technické vybavenie na výrobu medovníkov 3 200,00 168,42 3 368,42
  2.1 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Volkovce Nákup hudobného nástroja - akordeónu 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Motoklub PIONIER Doplnenie potrieb pre činnosť Motoklubu PIONIER 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Vráble v Európe Revitalizácia areálu technickej pamiatky Zungov 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Telovýchovná jednota Lev Veľké Vozokany Technické vybavenie pre TJ Lev Veľké Vozokany 1 600,00 32,65 1 632,65
  2.1 Požitavie - Širočina, o.z. Lezecké ihrisko pre deti 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Slovenský skauting, 144. zbor Posolstva B. P. Vráble Rekonštrukcia kuchynky v skautskej klubovni 1 900,00 38,78 1 938,78
  1.1 Mgr. Juraj Koprda Výstavba schodiska a rekonštrukcia vstupu do penziónu 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 Ing. Juraj Vodný Závitovkový dopravník 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 H2G, s.r.o. Nákup uzatváracieho zariadenia na skrutkové uzávery fliaš na víno 4 000,00 210,53 4 210,53
  MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 2.1 Lesné spoločenstvo vlastníkov, pozem. spol. Solčianky Podpora činnosti Urbáru Solčianky 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Velušovce Podporme Dobrovoľný hasičský zbor Velušovce 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Topoľčiansky okrášľovací spolok Efektívna starostlivosť o trávnaté plochy v oddychových zónach a verejných priestranstvách obce 2 700,00 55,10 2 755,10
  2.1 Telovýchovná jednota Nemčice Kvalitná kosačka – pomocník nadovšetko 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 SRRZ - RZ pri Základnej škole Relaxačná zóna pre deti 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 Priatelia koní a jazdeckého športu S vlečkou je to rýchlejšie a ľahšie 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 TJ Družstevník Jacovce „70.výročie vzniku organizovaného stolného tenisu v Obci Jacovce“ – publikácia o vývoji a histórii stolného tenisu 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Vinohrady Poľovníci PZ Vinohrady konečne vo svojom rekonštruujú 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Združenie bývalých urbárnikov, komposesorátnikov a súkromných vlastníkov lesov obce Podhradie - pozemkové spoločenstvo Výpočtová technika modernizuje Podhradský Urbár 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Závada Aj Závadskí hasiči sa zariaďujú 2 100,00 42,86 2 142,86
  1.1 Jaroslav Božik Rezačka chleba – potrebný a užitočný pomocník 4 000,00 210,53 4 210,53
  2.1 Poľovnícke združenie Brezina Prašice PZ Brezina modernizuje 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Kynologický Klub Prašice Kynologický klub Prašice o krok vpred 2 300,00 46,94 2 346,94
  1.1 Ing. Viliam Uhlár VINO - UHLÁR Barikových sudov nie je nikdy dosť 4 000,00 210,53 4 210,53
  VITIS 1.1 Ing. Ľubomír Rybárik ALCEDO Technologické vybavenie prevádzky na výrobu vína 4 500,00 236,84 4 736,84
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie Materiálne vybavenie hasičskej zbrojnice 1 030,00 21,02 1 051,02
  2.1 DHZ Jarok Zabezpečenie vykurovania hasičskej zbrojnice 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 Futbalový klub FC 31  Skvalitnenie futbalového trávnika Futbalového klubu FC 31 Jarok 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11-17 Veľké Zálužie Materiálnotechnické zabezpečenie ZO SZZ 11-17 Veľké Zálužie 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 11-65 Lužianky  Vizuálne rozšírenie znalosti v záhradkárstve 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 Telovýchovná jednota Dynamo Trnovec nad Váhom Rozvoj a podpora stolného tenisu detí a mládeže inovatívnym spôsobom v obci Trnovec nad Váhom 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 TJ Družstevník Rišňovce  Vybavenie šatní TJ Družstevník Rišňovce 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11-12 Lehota Záhradkárska osada v Lehote - návrat k tradíciám 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 Vinohradnícky spolok Lehota Podpora vinárskej tradície medzi mladými vinohradníkmi v mikroregióne VITIS 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia 11-51 Hájske Materiálne vybavenie priestorov SZZ Hájske 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 Hájčatá Klubová miestnosť pre OZ Hájčatá 1 100,00 22,45 1 122,45
  2.1 Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 11-130 Rumanová Návrat k pestovaniu a ošetrovaniu pôvodných odrôd ovocných stromov 980,00 20,00 1 000,00
  2.1 Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia Skvalitnenie priestorov v rámci pumptrackovej dráhy vo Veľkom Záluží 1 050,00 21,43 1 071,43
  2.1 Poľovnícke združenie Báb Živá Ekoučebňa 1 600,00 32,65 1 632,65
  2.1 Športový klub Rumanová Rekonštrukcia kuchyne, toaliet a šatní – zázemia šatní ŠK Rumanová 1 900,00 38,78 1 938,78
  2.1 Klub leteckých modelárov Močenok – KLM Močenok  Chránime modely pod holým nebom 1 000,00 20,41 1 020,41
  2.1 roDKa Vzdelávacie centrum roDKa 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Futbalový klub KFC Horná Kráľová Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte na ihrisku FK KFC Horná Kráľová 1 300,00 26,53 1 326,53
  Občianske združenie ŽIBRICA 2.1 Živé Podzoborie – Élő Zoboralja  - Living Zobor region Vybudovanie detského ihriska v obci Kolíňany 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Horné Lefantovce Materiálne zabezpečenie aktivít TJ Horné Lefantovce 1 400,00 28,57 1 428,57
  2.1 Občianske združenie Hôrka - Bádice Zvonica na cintorín 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Futbalový klub FC Jelenec Podpora činnosti Futbalového klubu FC Jelenec 1 300,00 26,53 1 326,53
  2.1 Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Výčapy-Opatovce "Aktivity v prírode" - vybudovanie prístrešku 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 „Srdce, ruky, um pre obec a región“ Úprava verejného priestranstva v obci Dolné Lefantovce 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 „Krajšia budúcnosť pre Ľudovítovú“ Vyčistenie a revitalizácia Ľudovítovského lesíka 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Občianske združenie Podhoranček EKOUČEBŇA pre našich najmenších 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Občianske združenie Lefantovské slniečko Úprava triedy MŠ Horné Lefantovce 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Rodičovské združenie pri Základnej škole 1. - 4. ročník s VJS Školské prírodné EKO centrum 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 Združenie rodičov školy pri ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce Renovácia školskej dielne 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Občianske združenie VOX GUEZTE Zlepšenie technického vybavenia Občianskeho združenia VOX GUEZTE 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Rodičovské združenie pri Materskej škole Štitáre Chodník pre Materskú školu v Štitároch 2 700,00 55,10 2 755,10
  2.1 Telovýchovná jednota FC Dolné Štitáre Výstavba dopravného ihriska pre najmenších 1 900,00 38,78 1 938,78
  2.1 Telovýchovná jednota SLOVAN Čeľadice Spevnená plocha pri futbalovom ihrisku v obci Čeľadice 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Športový klub stolného tenisu Výčapy - Opatovce Zlepšenie športového vybavenia Športového klubu stolného tenisu Výčapy - Opatovce 1 581,00 32,27 1 613,27
  Spolu 477 742,53 13 420,47 491 163,00
 • Rok 2019, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 3/2016 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS Združenia Termál 1.1 Obec Vlkas Revitalizácia centra obce Vlkas 7 333,33 385,96 7 719,29
  1.1 Obec Maňa Rekonštrukcia autobusových zastávok 7 333,33 385,96 7 719,29
  1.1 Obec Dolný Ohaj Revitalizácia parku pred budovou obecného úradu 7 333,33 385,96 7 719,29
  1.1 Obec Dedinka Detské ihrisko 7 333,33 385,96 7 719,29
  1.1 Obec Veľké Lovce Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce - II. etapa 7 333,33 385,96 7 719,29
  1.1 Obec Podhájska Dostavba detského ihriska 7 333,33 385,96 7 719,29
  3.4 MAS Združenia Termál Podpora prevádzky MAS Združenia Termál 1 000,00 0,00 1 000,00
  Dolnohronské rozvojové partnerstvo 1.1 Mesto Želiezovce Rekreačno - športový park pri vodnom toku Vrbovec 6 000,00 315,79 6 315,79
  1.1 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - cirkevný zbor Tekovské Lužany Revitalizácia dvora reformovaného kostola v Tekovských Lužanoch 5 000,00 102,04 5 102,04
  1.1 Obec Čata Detské ihrisko 2 500,00 131,58 2 631,58
  1.1 Obec Farná Vnútorná rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Farná 3 500,00 184,21 3 684,21
  1.1 Obec Malá nad Hronom Rekonštrukcia a modernizácia externého javiska pri kultúrnom dome vrátane modernizácie oplotenia dvora kultúrneho domu 3 500,00 184,21 3 684,21
  1.2 Občianske združenie Pochopiteľný život Érthető élet Polgári Társulás Vzdelávajme vidiek! 4 949,00 101,00 5 050,00
  1.1 Obec Nýrovce Rekonštrukcia autobusovej zastávky 1 500,00 78,95 1 578,95
  1.3 Obec Plavé Vozokany Výstavba informačných tabúľ v obci Plavé Vozokany 2 000,00 105,26 2 105,26
  1.1 Obec Malé Ludince Výmena okien a dverí na dome smútku v obci Malé Ludince 2 300,00 121,05 2 421,05
  1.1 Obec Bajtava Výstavba parku a detského ihriska so živým plotom 3 000,00 157,89 3 157,89
  2.1 Military historical museum Materiálno - technické zabezpečenie ukážky bojov z 1. svetovej vojny 2 000,00 40,82 2 040,82
  1.1 Obec Šarovce Dobudovanie - rozšírenie verejného osvetlenia v obci Šarovce 3 000,00 157,89 3 157,89
  2.1 ČISTÝ PRAMEŇ - TISZTA FORRÁS, n.f. XI. Pohronská Verbovačka 1 751,00 35,73 1 786,73
  1.1 Obec Keť Rekonštrukcia chodníka v obci Keť 3 000,00 157,89 3 157,89
  3.1 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD – zabezpečenie kancelárskeho a spotrebného materiálu 100,00 0,00 100,00
  3.3 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD - prevádzka webovej stránky 300,00 0,00 300,00
  3.4 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Implementácia stratégie CLLD - externý manažment 600,00 0,00 600,00
  Spolu 89 999,98 4 190,12 94 190,10
 • Rok 2019, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenie 4

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 3/2016 Názov projektu Partner (štát) Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS Združenia Termál 4.1 Podpora regionálnych výrobcov a služieb formou digitálneho marketingu MAS - Dvory a okolie (SR) 4 750,00 250,00 5 000,00
    4.2 Inovačné propagačné materiály MAS Region Haná (ČR) 2 850,00 150,00 3 000,00
  Spolu       7 600,00 400,00 8 000,00