Pondelok, 15. Apríl 2024, 10:39:10
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2012

 • Konečný prijímateľ (MAS) Konečný užívateľ Názov projektu Výška zúčtovanej dotácie (v EUR) Spolufin. (v EUR) Spolu (v EUR)
  OZ pre rozvoj mikroregiónu POŽITAVIE - ŠIROČINA Obec Tajná Rekonštrukcia verejného priestranstva – cintorín v obci Tajná 2 178,66 114,67 2 293,33
  Obec Choča Revitalizácia spoločenskej zóny obce Choča 960,53 50,55 1 011,08
  Obec Nemčiňany Úprava okolia pamätníka padlých v I. a II. svetovej vojne v obci Nemčiňany 1 723,58 90,71 1 814,29
  Obec Červený Hrádok Doplnenie výsadby pred obecným úradom, kultúrnym domom, výsadba záhonu ruží na hlavnej ulici pri kostole 585,83 30,84 616,67
  Obec Vieska nad Žitavou Spevnená plocha pred slovenským dvojkrížom 596,60 31,40 628,00
  Obec Tesárske Mlyňany Rekonštrukcia obecného parku Tesárske Mlyňany 2012 – Etapa 1 2 253,28 129,34 2 382,62
  OZ Mikroregión RADOŠINKA Obec Kapince Modernizácia verejných priestranstiev - oprava chodníkov na miestnom cintoríne 4 149,24 414,92 4 564,16
  Obec Čab Rekonštrukcia javiska kultúrneho domu v Čabe 4 149,24 414,92 4 564,16
  Regionálne združenie Dolná Nitra, o.z. Obec Vinodol Úprava verejného priestranstva pri OcÚ 4 098,55 0,00 4 098,55
  Obec Dolné Obdokovce Úprava verejných priestranstiev obce Dolné Obdokovce 4 000,00 0,00 4 000,00
  OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo Mesto Želiezovce Relaxačný priestor v Mikulskom parku 1 970,48 0,00 1 970,48
  Obec Hontianska Vrbica Novostavba chodníka 1 970,48 0,00 1 970,48
  Mikroregión Laurentius Základy cestovného ruchu v Mikroregióne Laurentius 2 075,00 0,00 2 075,00
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ Obec
  Nitrianska Streda
  Architektonická štúdia „Verejné priestranstvo pri kultúrnom dome – Nitrianska Streda“ 1 075,00 0,00 1 075,00
  Obec Ludanice Architektonická štúdia Tržnica – Ludanice 996,00 0,00 996,00
  Obec Ludanice Architektonická štúdia „Verejné priestranstvo – Areál archeologických vykopávok – Ludanice“ 1 075,00 0,00 1 075,00
  Obec Solčany Architektonická štúdia – Detské ihrisko v obci Solčany 1 000,00 0,00 1 000,00
  Obec Súlovce Architektonická štúdia „Autobusová zastávka v obci Súlovce“ 1 000,00 0,00 1 000,00
  Obec Súlovce Architektonická štúdia „Obnova centra obce Súlovce“ 1 075,00 0,00 1 075,00
  Obec Krnča Architektonická štúdia „Autobusové zastávky v Krnči“ 1 004,00 0,00 1 004,00
  Obec Oponice Architektonická štúdia „Verejné priestranstvá pred Obecným úradom v Oponiciach“ 1 073,48 0,00 1 073,48
  Spolu     39 009,95 1 277,35 40 287,30

  Cab
  Choua
  Dolne Obdokovce
  Laurentius
  Nemany
  Nitrianska Streda
  Sulovce
  Tesarske Mlynany
  Vieska Nad Zitavou
  Vinodol
  Zeliezovce

 • Opatrenia 1,2,3

  Konečný prijímateľ (MAS) Konečný užívateľ Názov projektu Výška zúčtovanej dotácie (v EUR) Spolufin. (v EUR) Spolu (v EUR)
  Občianske združenie ŽIBRICA Obec Bádice Výstavba rekreačnej a oddychovej zóny a zriadenie detského kútika 3 132,00 164,84 3 296,84
  Obec Čeľadice Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku 3 132,00 164,84 3 296,84
  Obec Hosťová Omlaďme park, ozdravme mládež 3 123,65 164,40 3 288,05
  Obec Nitrianske Hrnčiarovce Rekonštrukcia obecnej tržnice 2 932,00 154,32 3 086,32
  Obec Podhorany Úprava verejných priestranstiev 3 882,00 204,32 4 086,32
  Obec Štitáre Modernizácia autobusovej zastávky a s tým spojená úprava verejného priestranstva s oddychovou zónou 3 882,00 204,32 4 086,32
  Združenie obcí Zobor Poznávaj svoj región 376,20 19,80 396,00
  Občianske združenie ŽIBRICA Prevádzka a administratívna činnosť MAS 99,97 0,00 99,97
  MAS Združenia TERMÁL Obec Dolný Ohaj Vybudovanie verejného informačného systému a rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Dolný Ohaj 4 199,00 221,00 4 420,00
  Obec Veľké Lovce Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk v obci Veľké Lovce 4 199,00 221,00 4 420,00
  Obec Trávnica Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva pre deti a dospelých v obci Trávnica 4 699,00 247,40 4 946,40
  Obec Radava Netradičná autobusová zastávka s využitím prvkov ľudovej architektúry 4 199,00 221,00 4 420,00
  MAS Združenia TERMÁL Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  Obec Maňa Oddychová zóna časti obce Malá Maňa 4 959,00 261,00 5 220,00
  MAS Hídverő - Most priateľstva Obec Modrany In Vino Veritas 3 099,00 163,15 3 262,15
  Obec Chotín Zriadenie oddychovej zóny a detského ihriska v obci Chotín 2 349,00 123,65 2 472,65
  Obec Kravany nad Dunajom Obnova dopravného značenia a doplnenie informačných tabúľ v obci Kravany nad Dunajom 2 099,00 110,50 2 209,50
  Obec Marcelová Výstavba oddychovej zóny s detským ihriskom v obci Marcelová 1 599,00 84,20 1 683,20
  Obec Radvaň nad Dunajom Obnova dopravného značenia a doplnenie informačných tabúľ v obci Radvaň nad Dunajom 1 599,00 84,20 1 683,20
  Igarová Terézia Propagácia mikroregiónu Hídverő - Most priateľstva 480,00 320,00 800,00
  Obec Patince Modernizácia autobusových zastávok v obci Patince 3 099,00 163,15 3 262,15
  Združenie obcí Most priateľstva - Hídverő Társulás Dni Mostu priateľstva - XVI. Ročník 799,00 42,10 841,10
  MAS Hídverő - Most priateľstva Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  OZ Csokonai- Csokonai Polgári Társulás Modernizácia tržnice 1 599,00 84,20 1 683,20
  MAS Združenie Dolný Žitný ostrov Obec Sokolce Modernizácia autobusovej zastávky vrátane úpravy okolia 2 899,00 152,60 3 051,60
  Obec Bodzianske Lúky Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu v obci Bodzianske Lúky 2 099,00 110,50 2 209,50
  Obec Kameničná Skatepark a in-line dráha v Kameničnej 2 699,00 142,10 2 841,10
  Obec Tôň Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu v obci Tôň 2 099,00 110,50 2 209,50
  Obec Okoličná na Ostrove Modernizácia autobusovej zastávky vrátane úpravy okolia 2 099,00 110,50 2 209,50
  Zoltán Jenei A+Z Minimarket Podpora propagácie MAS Dolný Žitný ostrov 480,00 320,00 800,00
  Združenie obcí Dolný Žitný ostrov Propagácia MAS Dolný Žitný ostrov 1 299,00 68,40 1 367,40
  Obec Holiare Vybudovanie protipovodňovej plochy pri Obecnom úrade 3 099,00 163,11 3 262,11
  MAS Združenie Dolný Žitný ostrov Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  Obec Trávnik Úprava verejných priestranstiev v obci Trávnik 2 899,00 152,60 3 051,60
  MAS Csángó Obec Tešedíkovo Výstavba prístrešku, detského ihriska a prvkov drobnej architektúry v obci Tešedíkovo 3 199,00 168,37 3 367,37
  Obec Žihárec Výstavba chodníka a spevnenej plochy v obci Žihárec - I. etapa 3 199,00 170,48 3 369,48
  Obec Vlčany Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Vlčany 3 199,00 168,37 3 367,37
  MAS Csángó Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  Obec Neded Výstavba prístrešku v obci Neded 3 199,00 200,53 3 399,53
  MAS Mikroregión pod Marhátom Obec Veľké Ripňany Revitalizácia detského ihriska Materskej školy vo Veľkých Ripňanoch 2 612,50 137,50 2 750,00
  Obec Lipovník Rekonštrukcia a modernizácia miestneho pohrebiska a pietneho miesta v obci Lipovník 2 109,00 111,00 2 220,00
  Obec Lužany Oddychovo - športová časť obce Lužany 2 612,50 137,50 2 750,00
  Obec Šalgovce Modernizácia miestneho chodníka v obci Šalgovce 2 612,49 137,50 2 749,99
  Obec Orešany Modernizácia autobusových zastávok v obci Orešany 2 612,50 137,50 2 750,00
  Obec Horné Štitáre Rekonštrukcia symbolu obce - Božského Srdca Ježišovho a jeho okolia 2 612,50 137,50 2 750,00
  MAS Mikroregión pod Marhátom Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  Obec Hajná Nová Ves Rekonštrukcia domu smútku v obci Hajná Nová Ves 2 109,00 111,00 2 220,00
  Via Romanum Poľovnícke združenie Járč Hájske Odstránenie čiernej skládky "Hlinníky" 5 357,92 282,00 5 639,92
  Obec Trnovec nad Váhom Zmeny v dopravnom značení - trvalé dopravné značenie v obci Trnovec nad Váhom 2 898,00 152,53 3 050,53
  Mikroregión Via Romanum Vydanie propagačnej publikácie - kalendár pre rok 2013 1 398,00 73,58 1 471,58
  Občianske združenie V dlani Hrona Obec Žemliare Revitalizácia parčíka v obci Žemliare 2 088,00 110,14 2 198,14
  OZ Magic Team Zasaď si svoj strom 987,60 52,00 1 039,60
  Obec Mýtne Ludany Prístrešok k domu smútku v obci Mýtne Ludany 2 088,00 109,89 2 197,89
  Obec Dolná Seč Drevené detské ihrisko v obci Dolná Seč 1 970,81 103,73 2 074,54
  Obec Jesenské Úprava priestoru pred obecným úradom v obci Jesenské 1 588,00 83,58 1 671,58
  Obec Iňa Výstavba autobusovej zastávky 2 088,00 109,89 2 197,89
  Obec Tehla Výstavba altánku k viacúčelovému objektu "Klubu mládeže a klubu dôchodcov obce Tehla" 2 588,00 136,21 2 724,21
  OZ Tekovan Návrat k ľudovým speváckym tradíciám v Tekove 588,00 30,95 618,95
  Obec Starý Hrádok Zhotovenie lavičiek k prírodnému javisku v Starom Hrádku 2 588,00 136,21 2 724,21
  Občianske združenie V dlani Hrona Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  Obec Veľké Kozmálovce Obnova zelene a drobná architektúra vo Veľkých Kozmálovciach 3 288,00 177,74 3 465,74
  Mikroregión TRÍBEČSKO Obec Kostolany pod Tribečom Obnovujeme najstarší kulturák v Nitrianskom kraji 2 088,00 109,90 2 197,90
  Obec Topoľčianky Moderné verejné osvetlenie pre centrum obce Topoľčianky 3 088,00 162,53 3 250,53
  Obec Sľažany Kvalitný verejný rozhlas pre obec Sľažany 2 188,00 115,16 2 303,16
  Obec Mankovce Autobusová zastávka, ktorá modernizuje našu obec 1 888,00 99,37 1 987,37
  Obec Hosťovce Rekonštrukcia a modernizácia oddychovej zóny v centre obce Hosťovce 2 488,00 130,95 2 618,95
  Obec Martin nad Žitavou Za kultúrou bezpečne a pohodlne 1 588,00 83,58 1 671,58
  OZ Benát Benát - horizont pre žiakov z Tribečska 1 888,00 99,37 1 987,37
  Mikroregión TRÍBEČSKO Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  Ivan Klučiar SZČO Ornament a vôňa našich medovníkov spríjemnia chuť Tribečským návštevníkom 1 588,00 1 058,67 2 646,67
  MAS Cergát - Váh Klub priateľov historických vozidiel Výstava a spanilá jazda historických vozidiel v obci Palárikovo 599,00 31,53 630,53
  Obec Tvrdošovce Za krajšie Tvrdošovce 3 599,00 189,42 3 788,42
  Csemadok základná organizácia Tvrdošovce Dajme o sebe vedieť 419,00 22,05 441,05
  Poľovnícke združenie Bažant Palárikovo Starostlivosť o životné prostredie, výsadba stromov v katastri obce Palárikovo 419,00 22,05 441,05
  Obec Palárikovo Skvalitnenie kultúry cestovania hromadnou autobusovou dopravou a zlepšenie informačného systému v obci Palárikovo 3 599,00 189,42 3 788,42
  Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Palárikovo Uchovávanie ľudových tradícií v obci Palárikovo 417,95 22,00 439,95
  Poľovnícke združenie Tvrdošovce Chránim svoju prírodu - myslím na budúcnosť 419,00 22,05 441,05
  MAS Cergát - Váh Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  Obec Jatov Výstavba detských ihrísk v obci Jatov 3 599,00 189,42 3 788,42
  Mikroregión CEDRON Obec Veľká Dolina Modernizácia detského ihriska 2 138,00 112,53 2 250,53
  Obec Poľný Kesov Budovanie spevnených plôch - centrálneho chodníka na cintoríne I. etapa 1 888,00 99,37 1 987,37
  Obec Štefanovičová Výstavba dopravného značenia a rozšírenie rozhlasového vedenia v obci 1 888,00 99,37 1 987,37
  Obec Svätoplukovo Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej zastávky 1 888,00 99,37 1 987,37
  Mojmírovské kroky Park Mojmírovce - revitalizácia parku III. etapa 1 900,00 100,00 2 000,00
  Základná škola s MŠ Svätoplukovo Amfiteáter 1 897,15 99,85 1 997,00
  OZ Cedron klub Výstavba ihriska pre plážový volejbal v obci Svätoplukovo - 1. etapa 1 088,00 57,26 1 145,26
  Equifarm ranč OZ Relaxačný domček - bezbariérový 1 900,00 100,00 2 000,00
  Mikroregión CEDRON Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  Kaštieľ Mojmírovce s.r.o. Workshop na zriadenie európskej miestnosti ikon 588,00 392,00 980,00
  Občianske združenie Ipeľ - Hont Obec Bielovce Terénne úpravy okolia obecného úradu v Bielovciach 2 404,00 127,00 2 531,00
  Obec Horné Turovce Kreácia oddychovej zóny 2 375,00 125,00 2 500,00
  Obec Hrkovce Platforma na organizačné zabezpečenie formálnych a neformálnych iniciatív občanov v obci Hrkovce 1 979,16 104,17 2 083,33
  Obec Ipeľské Úľany Živá voda z prameňov obce 2 375,00 125,00 2 500,00
  Obec Kubáňovo Kubáňovská zelená oddychová zóna 2 600,00 137,00 2 737,00
  OZ sv. Jána Nepomuckého - Slatina Iniciatíva OZ sv. Jána Nepomuckého - Slatinaza zachovanie sakrálneho kultúrneho dedičstva obce 4 997,00 263,00 5 260,00
  Občianske združenie Ipeľ - Hont Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  Telovýchovná jednota Družstevník Veľké Turovce Rozšírenie rekreačných možností v obci a zverejnenie pravidiel využívania verejných priestranstiev formou informačných tabúľ 2 375,00 125,00 2 500,00
  Spolu     203 956,90 12 642,79 216 599,69

   

  Opatrenie 4

           
  Konečný prijímateľ (MAS) Názov projektu Výška zúčtovanej dotácie (v EUR) Spolufin. (v EUR) Spolu (v EUR)
  Občianske združenie ŽIBRICA Účasť na cezhraničnej konferencii "LEADER skúsenosti" v území Vértes - Gerecse 1 500,00 78,95 1 578,95
  Mikroregión CEDRON "Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - budovanie kapacít" - 1. fáza 7 999,98 0,00 7 999,98
  "Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - tvorba regionálnej značky a systému kvality" - 2. fáza 3 974,80 0,00 3 974,80
  Budovanie kapacít a výmena skúseností 1 491,00 78,45 1 569,45
  MAS SOTDUM "Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - budovanie kapacít" - 1. fáza 8 000,00 0,00 8 000,00
  "Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - tvorba regionálnej značky a systému kvality" - 2. fáza 3 974,78 0,00 3 974,78
  Festival na Podhradí 1 500,00 79,00 1 579,00
  Mikroregión TRÍBEČSKO "Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - budovanie kapacít" - 1. fáza 7 999,98 0,00 7 999,98
  "Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - tvorba regionálnej značky a systému kvality" - 2. fáza 3 949,80 0,00 3 949,80
  MAS Združenie Dolný Žitný ostrov Účasť na cezhraničnej konferencii "LEADER skúsenosti" v území Vértes - Gerecse 1 500,00 79,00 1 579,00
  MAS "Hídverő - Most priateľstva" Účasť na cezhraničnej konferencii "LEADER skúsenosti" v území Vértes - Gerecse 1 500,00 79,00 1 579,00
  MAS Združenia Termál Podpora spolupráce Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál a Miestnej akčnej skupiny Region Haná, o.s. 1 500,00 78,95 1 578,95
  Spolu   44 890,34 473,35 45 363,69

  Dni Mostu Priatelstva
  Horne Stitare
  Hostova
  Hostovce
  Hrkovce
  Ina
  Ipelske Ulany
  Kamenicna
  Mana
  Mankovce
  Marcelova
  Modrany
  Neded
  OZ Cedron Club
  OZ Csokonai
  OZ Equifarm Ranc
  OZ Magic Team
  OZ Mojmirovske Kroky
  Okolicna
  PZ Bazant Palarikovo
  Palarikovo
  Patince
  Ponitrie
  Produkt Ponitrie
  RZ Ponitrie
  Sokolce
  Svatoplukovo
  Tehla
  Travnica
  Tvrdosovce
  Velka Dolina
  Velke Kozmalovce
  Velke Lovce
  Velke Ripnany
  Velke Turovce
  ZO ZOBOR
  Zastavka Radava