Pondelok, 15. Júl 2024, 09:30:23
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2010

 • Konečný prijímateľ (MAS) Názov projektu Konečný užívateľ Výška zúčtovanej dotácie (v EUR) Spolufin. (v EUR) Spolu (v EUR)
  Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. Poradenské a konzultačné služby k projektu Modernizácia parčíka s krížovou cestou – Veľký Lapáš Obec Veľký Lapáš 2 075,00 0,00 2 075,00
  Poradenské a konzultačné služby k projektu Rekonštrukcia obecného úradu v Golianove Obec Golianovo 2 074,50 0,00 2 074,50
  Poradenské a konzultačné služby k projektu Rekonštrukcia budovy ŠJ – nadstavba centra voľného času Obec Veľký Cetín 2 074,49 0,00 2 074,49
  Poradenské a konzultačné služby k projektu Rekonštrukcie centra voľného času a domu smútku v obci Paňa Obec Paňa 2 074,49 0,00 2 074,49
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ Architektonická štúdia Detské ihrisko Preseľany Obec Preseľany 1 100,00 0,00 1 100,00
  Štúdia Rekonštrukcia Domu smútku a prístrešok - Hrušovany Obec Hrušovany 1 025,00 0,00 1 025,00
  Architektonická štúdia na Multifunkčné ihrisko – Ludanice Obec Ludanice 1 100,00 0,00 1 100,00
  Architektonická štúdia Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Koniarovce Obec Koniarovce 520,00 0,00 520,00
  Architektonická štúdia Rekonštrukcia a modernizácia predajného miesta - tržnice Obec Čermany 653,48 0,00 653,48
  Architektonická štúdia Športový areál - Kamanová Obec Kamanová 1 100,00 0,00 1 100,00
  Rekonštrukcia Domu smútku a úprava okolia Obec Čeľadince 700,00 0,00 700,00
  Autobusový prístrešok a úprava okolia Obec Koniarovce 700,00 0,00 700,00
  Prestavba budovy požiarnej zbrojnice Krnča Obec Krnča 700,00 0,00 700,00
  Rekonštrukcia domu smútku s obradnou miestnosťou – Belince Obec Belince 700,00 0,00 700,00
  OZ Mikroregión RADOŠINKA Výstavba altánku a jeho okolia v obci Šurianky Obec Šurianky 4 149,24 414,89 4 564,13
  Nové detské atrakcie v Ekoparku Jelšovce Obec Jelšovce 4 149,24 414,92 4 564,16
  Požitavie – Širočina Zlepšenie životných podmienok v obci Červený Hrádok opravou autobusovej zastávky pri základnej škole Obec Červený Hrádok 1 632,71 0,00 1 632,71
  Oprava autobusovej zastávky v obci Veľké Vozokany Obec Veľké Vozokany 1 424,93 0,00 1 424,93
  Autobusová zastávka v obci Choča Obec Choča 1 250,00 0,00 1 250,00
  Oprava autobusovej zastávky v k. ú. Nevidzany Obec Nevidzany 1 382,35 0,00 1 382,35
  Oprava prístrešku autobusovej zastávky – na rázcestí Obec Vieska nad Žitavou 1 650,00 0,00 1 650,00
  Oprava detského ihriska Obec Malé Vozokany 465,00 0,00 465,00
  Oprava detského ihriska Obec Nemčiňany 485,00 0,00 485,00
  Spolu     33 185,43 829,81 34 015,24

  Altanok Surianky03
  Cerveny Hradok
  Choca
  Ekopark Jelaovce02
  Golianovo
  Male Vozokany
  Nemcinany
  Nevidzany
  Poradenske Celadince
  Poradenske Koniarovce
  Poradenske Pana
  Poradenske V Lapas
  V Cetin
  V Vozokany
  Vieska

 • Konečný prijímateľ (MAS) Názov projektu Konečný užívateľ (právna forma) Výška zúčtovanej dotácie (v EUR) Spolufin. (v EUR) Spolu (v EUR)
  Mikroregión okolo Cedronu "Obnova obce Cabaj-Čápor" obec 7 407,36 823,05 8 230,41
  "Vybudovanie prístupovej komunikácie a spevnenej plochy na zbernom mieste" (Štefanovičová) obec 3 645,16 405,02 4 050,18
  "Odstránenie čiernej skládky v obci Veľká Dolina" obec 1 035,00 115,00 1 150,00
  "Park Mojmírovce - záchrana vzácnej dreviny a revitalizácia parku I.etapa" (Mojmírovské kroky) o. z. 7 000,29 368,44 7 368,73
  "Rekonštrukcia verejného priestranstva pred Kultúrnym domom" (Združenie pre rozvoj obce Rastislavice) o. z. 3 048,62 160,45 3 209,07
  "Prestrešenie skladu rekreačných a rybárskych potrieb pri rybníku" (Rybársky spolok v P. Kesove) o. z. 5 015,98 264,00 5 279,98
  "Rozšírenie výchovno-vzdelávacích služieb pre deti v letných táboroch" (Ranč u Rapsu) SZČO 1 800,00 1 200,00 3 000,00
  "Obnova vianočných tradícií" (ATEA Slovakia) s.r.o. 1 200,00 800,00 2 000,00
  "Rekonštrukcia kruhovej jazdiarne - vytvorenie podmienok na pedagogicko-psychologické jazdenie pre deti s duševnou poruchou a mentálnym handicapom" (Equifarm ranč) o. z. 2 850,00 150,00 3 000,00
  Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov "Budovanie zelenej oddychovej zóny v centre obce Bodza" obec 3 974,00 441,60 4 415,60
  "Tvorba a osadenie informačných tabúľ v obci Čalovec" obec 5 940,00 660,00 6 600,00
  "Budovanie zelenej oddychovej zóny v centre obce Holiare" obec 3 974,00 441,60 4 415,60
  "Tvorba a osadenie informačných tabúľ v obci Kameničná" obec 4 455,00 495,00 4 950,00
  "Tvorba a osadenie informačných tabúľ v obci Okoličná na Ostrove" obec 2 970,00 330,00 3 300,00
  "Tvorba a osadenie informačných tabúľ v obci Sokolce" obec 4 455,00 495,00 4 950,00
  "Tvorba a osadenie informačných tabúľ v obci Tôň" obec 2 970,00 330,00 3 300,00
  "Tvorba a osadenie informačných tabúľ v obci Trávnik" obec 4 455,00 495,00 4 950,00
  Mikroregión TRÍBEČSKO "Detské ihrisko v obci Zlatno" obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Detské preliezkové ihrisko s lavičkou pre mladé rodiny" (Mankovce) obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Detské ihrisko v obci Žitavany" obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Detské ihrisko v obci Žikava" obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Zberné miesta na separovaný odpad v obci Topoľčianky" obec 6 390,00 639,00 7 029,00
  "Detské preliezkové ihrisko" (Velčice) obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Obecné preliezkové ihrisko s lavičkou pre mladé rodiny" (Jedľové Kostolany) obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Detská preliezka s lavičkou v obci Hosťovce" obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Detské preliezkové ihrisko s lavičkou" (Hostie) obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Detská preliezka s lavičkou v obci Martin nad Žitavou" obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Obecné preliezkové ihrisko s lavičkou pre deti do 9 rokov v obci Machulince" obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Preliezkové ihrisko s lavičkou pre deti do 9 rokov v obci Neverice" obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Preliezkové ihrisko pre deti do 9 rokov s lavičkou" (Sľažany) obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Detské preliezkové ihrisko s lavičkou" (Beladice) obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Detská preliezka s lavičkou pre mladé rodiny (Kostoľany pod Tribečom)" obec 1 700,00 170,00 1 870,00
  "Tríbečské vinárske slávnosti 2010" (Traditional Club) o. z. 3 000,00 150,00 3 150,00
  Via Romanum "Obecný mobiliár v Dlhej nad Váhom" obec 2 676,00 298,00 2 974,00
  "80. výročie založenia futbalového klubu" (FK DYNAMO Trnovec nad Váhom) o. z. 2 817,04 148,27 2 965,31
  "Nový informačný systém v obci Horná Kráľová" obec 7 479,00 833,00 8 312,00
  "Infotabule Via Romanum" (Mikroregión Via Romanum) záujmové združenie PO 4 620,58 243,19 4 863,77
  "Moderný informačný systém v obci Močenok" obec 7 497,00 833,00 8 330,00
  "Informačné stĺpiky so smerovými tabuľkami" (Selice) obec 3 859,20 428,80 4 288,00
  "Zvýšenie informovanosti obyvateľov obce" (Trnovec nad Váhom) obec 3 645,00 405,00 4 050,00
  Miestna akčná skupina SOTDUM "Vinobranie Tesáre 2010" (Občianska iniciatíva V. Uhlár, R. Uhlárová, J. Domanyova) občianska iniciatíva 3 000,00 150,00 3 150,00
  "Likvidácia čiernych skládok v obci Prašice - Duchonka, Okšov mlyn" obec 3 019,00 331,09 3 350,09
  "Úprava verejného priestranstva pred OcÚ Kuzmice" obec 3 019,00 311,00 3 330,00
  "Rekonštrukcia sochy Sv. Jána Nepomuckého“ (Občianska iniciatíva - sv. Ján Nepomucký) občianska iniciatíva 3 019,00 1 981,00 5 000,00
  "Likvidácia čiernych skládok v katastri obce Krušovce" obec 3 019,00 323,20 3 342,20
  "Úprava verejného priestranstva obce, vybudovanie oddychovej zóny" (Nemečky) obec 3 019,00 312,84 3 331,84
  "Likvidácia čiernych skládok v obci Tvrdomestice" obec 3 019,00 311,00 3 330,00
  "Informačné tabule a značenia v obci Podhradie" obec 3 019,00 313,51 3 332,51
  "Úprava verejného priestranstva ulica Školská v obci Nemčice" obec 3 019,00 311,03 3 330,03
  "Výsadba verejnej zelene a záhonová úprava v obci Závada" obec 3 019,00 329,63 3 348,63
  "Premena parku v centre obce na miesto života – stretnutí, dišpút, oddychu, relaxu...." (Velušovce) obec 3 019,00 481,00 3 500,00
  Spolu     165 169,23 19 487,72 184 656,95

  7 Obec Hosuovce
  ATEA Slovakia
  Cabaj Capor
  Calovec
  Equifarm Ranc2
  FK Trnovec
  Kamenicna
  Krusovce
  Kuzmice
  Machulince
  Nemecky
  OZ Equifarm Ranc
  OZ Mojmir Kroky 2
  OZ Mojmir Kroky 3
  OZ Mojmir Kroky
  Okolicna Na Ostrove
  Podhradie
  RS Polny Kesov
  Ranc U Rapsu
  Selice
  Sokolce
  Ton
  Topolcianky
  Travnik
  Velusovce
  Via Romanum
  Vinobranie Tesare
  Zavada
  Znacenie Podhradie