Pondelok, 15. Apríl 2024, 10:36:41
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2016

 • Rok 2016, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa Usmern. 2 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  Mikroregión TRÍBEČSKO 1.1 Obec Kostoľany pod Tribečom Moderná autobusová zastávka v obci Kostoľany pod Tribečom 2 500,00 131,58 2 631,58
  1.1 Obec Žikava Moderné detské ihrisko v Žikave 2 900,00 152,64 3 052,64
  1.1 Obec Jedľové Kostoľany Rekonštrukcia kotolne 1 900,00 100,00 2 000,00
  1.1 Obec Hosťovce Rekonštrukcia chodníka od autobusovej zastávky Hosťovce, rázc. I 3 000,00 157,90 3 157,90
  1.3 Obec Topoľčianky Kombinovaný turisticský a informačno - navigačný systém v obci Topoľčianky (TI-NS) - 2. etapa 6 800,00 357,90 7 157,90
  2.2 OZ RAKY Žikava Potulky Tríbečskom - turistická mapa 2 000,00 40,82 2 040,82
  Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov 1.1 Obec Bátorove Kosihy Modernizácia a zatraktívnenie verejných priestranstiev  3 600,00 189,48 3 789,48
  1.1 Obec Veľké Kosihy Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok 2 900,00 152,64 3 052,64
  1.3 Obec Sokolce Modernizácia obecných verejných rozhlasov 2 100,00 110,53 2 210,53
  1.2 Združenie obcí Dolný Žitný ostrov Protipovodňové opatrenia v severných obciach ZDŽO 4 800,00 97,96 4 897,96
  1.2 Kolozsnéma n.o. Protipovodňové opatrenia v južných obciach ZDŽO 4 800,00 97,96 4 897,96
  1.3 Obec Iža Verejné informačné systémy v obciach 3 100,00 163,16 3 263,16
  1.1 Obec Radvaň nad Dunajom Modernizácia verejných priestranstiev obcí  7 000,00 368,43 7 368,43
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 1.1. Obec Bielovce Výstavba novej autobusovej zastávky 2 300,00 121,06 2 421,06
   1.1.   Obec Horné Turovce   Postupné budovanie oddychovej zóny pri detskom ihrisku  1 800,00 94,74 1 894,74
  2.2 Dignitas n.o. Propagácia služieb starostlivosti o odkázaných občanov 1 100,00 22,45 1 122,45
   1.1.   Obec Horné Semerovce   Uchovanie ľudovej architektúry v stavbe – ľudový altánok  2 000,00 105,27 2 105,27
   1.1.   Obec Ipeľské Úľany   Výstavba autobusovej zastávky v obci Ipeľské Úľany  2 500,00 131,58 2 631,58
   1.1.   Obec Pastovce   Vybudovanie chodníka, ako základ úpravy verejného priestranstva  2 900,00 152,64 3 052,64
   1.1.   Obec Veľké Turovce   Viacúčelové detské ihrisko  4 000,00 210,53 4 210,53
   1.1.   Obec Hokovce   Energetické zhodnotenie budovy obecného úradu v Hokovciach  4 300,00 226,32 4 526,32
   1.1.   Obec Sazdice   Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Sazdice č. 99  3 000,00 157,90 3 157,90
   1.1.   Obec Tupá   Materská škola v prírode  3 400,00 178,95 3 578,95
   3.1.   Občianske združenie Ipeľ - Hont   Zabezpečenie prevádzky kancelárie MAS  100,00 0,00 100,00
  MAS Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 1.1 Obec Diakovce Skrášlenie obce – vybudovanie verejného parku v obci Diakovce 2 090,00 110,00 2 200,00
  1.1 Obec Tešedíkovo Výstavba chodníka v obci Tešedíkovo – II. etapa 3 000,00 157,90 3 157,90
  1.1 Obec Žihárec Zvýšenie bezpečnosti chodcov – rekonštrukcia a modernizácia chodníka v obci Žihárec 3 000,00 157,90 3 157,90
  1.1 Obec Vlčany Výstavba spevnenej plochy v obci Vlčany 2 900,00 152,64 3 052,64
  1.1 Obec Neded Výstavba autobusových zastávok v obci Neded 3 000,00 157,90 3 157,90
  1.1 Obec Selice Rekonštrukcia verejného priestranstva – obnova parkovacích plôch v obci Selice 2 600,00 136,85 2 736,85
  1.1 Obec Kráľová nad Váhom Výstavba chodníka a spevnenej plochy v obci Kráľová nad Váhom  2 700,00 142,11 2 842,11
  2.2 Priatelia vína, Dlhá nad Váhom 3. Oberačkový sprievod – 3. Szüreti felvonulás 1 600,00 32,66 1 632,66
  1.1 Obec Tvrdošovce Fitness park pre seniorov 2 700,00 142,11 2 842,11
  3.1, 3.2, 3.3 MAS Dolné Považie Prevádzka a administratívna činnosť MAS Dolné Považie 100,00 0,00 100,00
  Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. 1.1 Obec Lúčnica nad Žitavou Modernizácia  2 autobusových zastávok v obci 3 500,00 184,22 3 684,22
  1.1 Obec Malé Chyndice Úprava a výstavba verejného priestranstva a spevnených plôch v obci Malé Chyndice 3 500,00 184,22 3 684,22
  1.1 Obec Malý Lapáš Spojenie občana s obcou 3 700,00 194,74 3 894,74
  1.1 Obec Melek Rekonštrukcia Domu smútku a prístupovej cesty 2 900,00 152,64 3 052,64
  1.1 Obec Žitavce Technické zhodnotenie verejnej budovy s nadväznosťou zavádzania úsporných opatrení s energiami 3 900,00 205,27 4 105,27
  3.1 RZ Dolná Nitra Zabezpečenie prevádzky MAS Dolná Nitra 100,00 0,00 100,00
  Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo 1.1 Obec Bajtava Zastávka autobusu 1 350,00 71,06 1 421,06
  1.1 Obec Keť Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok 3 000,00 157,90 3 157,90
  1.1 Občianske združenie Mikulčan Modernizácia detského ihriska Mikula 900,00 18,37 918,37
  1.1 Občianske združenie Bimbula Zemček 2 700,00 55,11 2 755,11
  1.1 Občianske združenie Malianka Oddychová zóna v centre obce 2 600,00 53,07 2 653,07
  1.1 Obec Chľaba Humanizácia priestorov pred obecným úradom 2 500,00 131,58 2 631,58
  1.1 Obec Ľubá Rekonštrukcia autobusových zastávok 2 000,00 105,27 2 105,27
  1.1 Obec Malá nad Hronom Výstavba, rekonštrukcia  a modernizácia autobusových zastávok 2 500,00 131,58 2 631,58
  1.3 Obec Tekovské Lužany Rekonštrukcia rozvodov miestneho rozhlasu v obci Tekovské Lužany 3 900,00 205,27 4 105,27
  2.2 Občianske združenie FOLK-ART Tekovské Lužany - Nagysalló Vydanie publikácie Monografia obce Tekovské Lužany 1 500,00 30,62 1 530,62
  1.1 Obec Veľké Ludince Výstavba detského ihriska 1 800,00 94,74 1 894,74
  2.2 Občianske združenie Ferenca Dudicha - Dudich Ferenc polgári társulás Levanduľová záhrada a domček 1 280,00 26,13 1 306,13
  3.1 Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo Chod a administratíva MAS 100,00 0,00 100,00
  1.1 Obec Plavé Vozokany Obradné miesto - vizitka kultúrnej úrovne obyvateľov 1 600,00 84,22 1 684,22
  Mikroregión CEDRON - NITRAVA 1.3 Obec Bánov Informačné tabule a orientačné mapy 1 300,00 68,43 1 368,43
  1.3 Obec Cabaj - Čápor  Informačné tabule a orientačné mapy 1 300,00 68,43 1 368,43
  1.3 Obec Černík  Informačné tabule a orientačné mapy 1 200,00 63,16 1 263,16
  1.3 Obec Jatov  Informačné tabule a orientačné mapy 1 200,00 63,16 1 263,16
  1.3 Obec Kmeťovo  Informačné tabule a orientačné mapy  800,00 42,11 842,11
  1.3 Obec Komjatice  Informačné tabule a orientačné mapy 1 300,00 68,43 1 368,43
  1.3 Obec Lipová Informačné tabule a orientačné mapy 1 000,00 52,64 1 052,64
  1.3 Obec Mojmírovce  Informačné tabule a orientačné mapy 1 300,00 68,43 1 368,43
  1.3 Obec Mojzesovo  Informačné tabule a orientačné mapy 1 200,00 63,16 1 263,16
  1.3 Obec Michal nad Žitavou Informačné tabule a orientačné mapy 800,00 42,11 842,11
  1.3 Obec Palárikovo Informačné tabule a orientačné mapy 1 200,00 63,16 1 263,16
  1.3 Obec Poľný Kesov  Informačné tabule a orientačné mapy 800,00 42,11 842,11
  1.3 Obec Rastislavice  Informačné tabule a orientačné mapy 1 200,00 63,16 1 263,16
  1.3 Obec Svätoplukovo Informačné tabule a orientačné mapy 800,00 42,11 842,11
  1.3 Obec Štefanovičová Informačné tabule a orientačné mapy 1 200,00 63,16 1 263,16
  1.3 Mesto Šurany  Informačné tabule a orientačné mapy 2 100,00 110,53 2 210,53
  1.3 Obec Úľany nad Žitavou Informačné tabule a orientačné mapy 1 300,00 68,43 1 368,43
  1.3 Obec Veľká Dolina  Informačné tabule a orientačné mapy 800,00 42,11 842,11
  1.3 Obec Veľký Kýr Informačné tabule a orientačné mapy 900,00 47,37 947,37
  2.2 Kesovskí patrioti Obnova tradícií trhov a jarmokov  v MR CEDRON - NITRAVA 1 800,00 36,74 1 836,74
  2.2 Mojmírovské kroky Obnova tradícií trhov a jarmokov v  MR CEDRON - NITRAVA 1 800,00 36,74 1 836,74
  2.2 Občianske združenie INŠPIRÁCIA Obnova tradícií trhov a jarmokov v  MR CEDRON - NITRAVA 1 800,00 36,74 1 836,74
  2.2 Obecný športový klub Lipová Obnova tradícií trhov a jarmokov v MR CEDRON - NITRAVA 1 800,00 36,74 1 836,74
  2.2 Združenie za rozvoj obce Rastislavice Obnova tradícií trhov a jarmokov v  MR CEDRON - NITRAVA 1 800,00 36,74 1 836,74
  3.3 Mikroregión CEDRON - NITRAVA Prevádzka web stránky MAS 100,00 0,00 100,00
  "Mikroregión Hurbanovo" 1.1 Obec Svätý Peter Výmena strechy na Kultúrnom dome v obci Svätý Peter 7 300,00 384,22 7 684,22
  1.1 Mesto Hurbanovo "Výmena výplní otvorov" na objekte Klubu dôchodcov Hurbanovo 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.1 Obec Bajč Revitalizácia obecného parku 3 200,00 168,43 3 368,43
  1.1 Obec Imeľ Oprava strechy budovy TJ Imeľ 4 100,00 215,79 4 315,79
  1.1 Obec Nesvady Obecný park - externé FITNES CENTRUM - Nesvady 4 000,00 210,53 4 210,53
  1.3 Obec Martovce Rekonštrukcia verejného rozhlasu 3 160,00 166,32 3 326,32
  1.1 Obec Mudroňovo Rekonštrukcia Domu smútku 2 500,00 131,58 2 631,58
  Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonskeho mikroregiónu 1.1 Obec  Horné Chlebany II. etapa rekonštrukcie budovy športového areálu 3 900,00 205,27 4 105,27
  1.1 Obec Norovce Výstavba detského ihriska v Norovciach 4 400,00 231,58 4 631,58
  1.1 Obec Rajčany Realizácia detského ihriska pri kultúrnom dome 4 500,00 236,85 4 736,85
  1.1 Obec Solčianky Výstavba detského ihriska 4 400,00 231,58 4 631,58
  1.1 Obec Závada Detské ihrisko pri MŠ Závada 4 400,00 231,58 4 631,58
  3.1, 3.2, 3.3 MAS SOTDUM Prevádzka a administratívna činnosť MAS SOTDUM 100,00 0,00 100,00
  Spolu 224 580,00 10 748,68 235 328,68
  Revitalizácia obecného parku (Bajč)
  Informačné tabule a orientačné mapy (Černík)
  Výmena výplní otvorov na objekte Klubu dôchodcov Hurbanovo
  Oprava strechy budovy TJ Imeľ
  Informačné tabule a orientačné mapy (Jatov)
  Informačné tabule a orientačné mapy (Kmeťovo)
  Informačné tabule a orientačné mapy (Komjatice)
  Informačné tabule a orientačné mapy (Lipová)
  Rekonštrukcia verejného rozhlasu (Martovce)
  Informačné tabule a orientačné mapy (Michal Nad Žitavou)
  Informačné tabule a orientačné mapy (Mojzesovo)
  Rekonštrukcia Domu smútku, Mudroňovo
  Obecný park - externé FITNES CENTRUM (Nesvady)
  Výstavba detského ihriska (Norovce)
  Informačné tabule a orientačné mapy (Poľný Kesov)
  Realizácia detského ihriska pri kultúrnom dome (Rajčany)
  Informačné tabule a orientačné mapy (Rastislavice)
  Výstavba detského ihriska (Solčianky)
  Informačné tabule a orientačné mapy (Štefanovićová)
  Výmena strechy na Kultúrnom dome (Svätý Peter)
  Informačné tabule a orientačné mapy (Úľany nad Žitavou)
  Informačné tabule a orientačné mapy (Veľký Kýr)
  Detské ihrisko pri MŠ (Závada)
  Energetické zhodnotenie budovy obecného úradu v Hokovciach
  Postupné budovanie oddychovej zóny (Horné Turovce)
  Uchovanie ľudovej architektúry v stavbe - ľudový altánok (H. Semerovce)
  Rekonštrukcia chodníka od autobusovej zastávky (Hosťovce)
  Protipovodňové opatrenia v južných obciach ZODŽO (Kolosznéma)
  Protipovodňové opatrenia v južných obciach ZODŽO (Kolosznéma) 2
  Moderná autobusová zastávka (Kostoľany pod Tribečom)
  Výstavba chodníka a spevnenej plochy v obci Kráľová nad Váhom
  Modernizácia 2 autobusových zastávok (Lúčnica nad Žitavou)
  Spojenie občana s obcou (Malý Lapáš)
  Rekonštrukcia Domu smútku a prístupovej cesty (Melek)
  Výstavba autobusových zastávok (Neded)
  Potulky Tríbečskom - turistická mapa (OZ Raky)
  Vybudovanie chodníka ako základ úpravy verejn. priestranstva (Pastovce)
  Modernizácia verejných priestranstiev v obci (Radvaň nad Dunajom)
  Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ (Sazdice)
  Rekonštrukcia verejného priestranstva (Selice)
  Modernizácia obecných verejných rozhlasov (Sokolce)
  Kombinovaný turistický a informačno-navigačný systém (Topoľčianky)
  Materská škola v prírode (Tupá)
  Fitness park pre seniorov (Tvrdošovce)
  Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok (Veľké Kosihy)
  Výstavba a rekonštr. autobus. zastávok (Veľké Kosihy) 2
  Viacúčelové detské ihrisko (Veľké Turovce)
  Výstavba spevnenej plochy (Vlčany)
  Protipovodňové opatrenia v severných obciach ZODŽO 1
  Protipovodňové opatrenia v severných obciach ZODŽO 2
  Protipovodňové opatrenia v severných obciach ZODŽO 3
  Protipovodňové opatrenia v severných obciach ZODŽO 4
  Protipovodňové opatrenia v severných obciach ZODŽO 5
  Zvýšenie bezpečnosti chodcov (Žihárec)
  Moderné detské ihrisko v Žikave
  Technické zhodnotenie ver. budovy a zavádzanie úsporných opatr. s energiami (Žitavce)
 • Rok 2016, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenie 4

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa Usmern. 2 Názov projektu Partner (krajina) Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  Mikroregión CEDRON - NITRAVA 4.1 Zavedenie regionálneho značenia produktov a služieb pre vidiecke územie Nitrianskeho samosprávneho kraja - tvorba regionálnej značky a systému kvality Občianske združenie Zlatá cesta (SR) 4 500,00 236,85 4 736,85
  4.2 Príklady dobrej praxe - spoločný workshop a vydanie dvojjazyčného informačného materiálu Místní akční skupina Dolní Morava (ČR) 2 000,00 105,27 2 105,27
  Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov  4.1 Remeselný trh 2016 Miestna akčná skupina Podunajsko o.z. (SR) 4 700,00 247,37 4 947,37
  Spolu 11 200,00 589,49 11 789,49
  Príklady dobrej praxe s MAS Dolní Morava 2
  Príklady dobrej praxe s MAS Dolní Morava 3
  Príklady dobrej praxe s MAS Dolní Morava 4
  Príklady dobrej praxe s MAS Dolní Morava 5
  Príklady dobrej praxe s MAS Dolní Morava 6
  Príklady dobrej praxe s MAS Dolní Morava 1
  Tvorba regionálnej značky v Mikroregione Cedron - Nitrava 2
  Tvorba regionálnej značky v Mikroregione Cedron - Nitrava 3
  Tvorba regionálnej značky v Mikroregione Cedron - Nitrava 4
  Tvorba regionálnej značky v Mikroregione Cedron - Nitrava 5
  Tvorba regionálnej značky v Mikroregione Cedron - Nitrava 1