Pondelok, 17. Jún 2024, 21:10:12
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2013

 • Konečný prijímateľ (MAS) Konečný užívateľ Názov projektu Výška zúčtovanej dotácie (v EUR) Spolufin. (v EUR) Spolu (v EUR)
  OZ pre rozvoj mikroregiónu POŽITAVIE - ŠIROČINA Obec Čaradice Spevnená prístupová plocha na cintoríne v Čaradiciach 2 660,53 140,03 2 800,56
  Obec Veľké Vozokany Úprava verejného priestranstva Veľké Vozokany 1 425,00 75,00 1 500,00
  Obec Nevidzany Nevidzany centrum – vybavenie mobiliárom 1 586,50 83,50 1 670,00
  Obec Slepčany Úprava verejného priestranstva Slepčany 2 625,80 138,20 2 764,00
  OZ Mikroregión RADOŠINKA Obec Čakajovce Vybudovanie chodníka na cintoríne v obci Čakajovce 2 950,16 327,80 3 277,96
  Obec Nové Sady Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Nové Sady 4 149,24 461,03 4 610,27
  Obec Čakajovce Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Čakajovce 1 199,08 133,23 1 332,31
  Regionálne združenie Dolná Nitra, o.z. Obec Pohranice Rekonštrukcia chodníka, schodov a terasy v areáli ZŠ Slovenskej a MŠ v Pohraniciach 2 041,31 0,00 2 041,31
  Obec Babindol Výstavba detského ihriska v obci Babindol 3 996,96 0,00 3 996,96
  OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo Obec Veľké Ludince Doplnenie mobiliáru verejných priestranstiev a vybudovanie lávky v obci Veľké Ludince 8 270,99 0,00 8 270,99
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ Obec Práznovce Architektonická štúdia „Verejné priestranstvo v centre obce Práznovce“ 800,00 0,00 800,00
  Obec Nitrianska Streda Architektonická štúdia „Obnova verejného priestranstva pri kultúrnom dome – Nitrianska Streda – II. etapa“ 900,00 0,00 900,00
  Obec Kamanová Architektonická štúdia „Verejné priestranstvo v obci Kamanová“ 900,00 0,00 900,00
  Obec Belince Architektonická štúdia „Revitalizácia verejného priestranstva pred centrálnym parkoviskom v obci Belince“ 898,08 0,00 898,08
  Obec Solčany Architektonická štúdia – Verejné priestranstvo pred cintorínom v obci Solčany 900,00 0,00 900,00
  Mgr. Lucia Masaryková Projektová dokumentácia „Prestavba a modernizácia chaty na ubytovacie priestory v súkromí“ 1 340,00 1 340,00 2 680,00
  Miroslav Krošlák DREVO PRODUKT Projektová dokumentácia „Prestavba a prístavba horskej chaty na ubytovacie zariadenie“ 1 325,00 1 325,00 2 650,00
  Ing. Jozef Nikodem TOPFOREST Projektová dokumentácia „Prestavba a prístavba horskej chaty v obci Krnča na ubytovanie v súkromí“ 335,00 335,00 670,00
  Obec Oponice Architektonická štúdia Verejné priestranstvá za Obecným úradom v Oponiciach 900,00 0,00 900,00
  Spolu     39 203,65 4 358,79 43 562,44

  Cakajovce
  Babindol
  Caradice
  Nevidzany
  Nove Sady
  Slepcany
  Velke Ludince
  Velke Ludince2
  Velky Lapas

 • Opatrenia 1, 2, 3

  Konečný prijímateľ (MAS) Konečný užívateľ Názov projektu Výška zúčtovanej dotácie (v EUR) Spolufin. (v EUR) Spolu (v EUR)
  Občianske združenie ŽIBRICA Obec Dolné Lefantovce Miesto stretnutí - Revitalizácia parku obce Dolné Lefantovce 3 200,00 168,42 3 368,42
  Obec Horné Lefantovce Autobusové zastávky 21. storočia 2 550,00 134,21 2 684,21
  Obec Kolíňany Kolíňany 2.0 3 170,00 166,84 3 336,84
  Obec Ľudovítová Múzeum ľudových tradícií 2 600,00 136,84 2 736,84
  Obec Výčapy - Opatovce Rekonštrukcia dopravného značenia a zavedenie prvkov bezpečnosti v obci Výčapy - Opatovce 2 340,00 123,16 2 463,16
  Obec Žirany Spojme svoje sily, omlaďme park 2 360,00 124,21 2 484,21
  Združenie obcí ZOBOR Infotabule OZ Žibrica 760,00 40,00 800,00
  Občianske združenie ŠKÔLKARIK Prezentujeme regionálne produkty 750,00 39,47 789,47
  MAS Združenia TERMÁL Združenie obcí Termál Vedenie cykloturistických trás na území Mikroregiónu Termál 6 569,13 345,74 6 914,87
  Obec Maňa Značenie cykloturistických trás v katastri obce Maňa 3 498,43 184,13 3 682,56
  Obec Radava Vedenie cykloturistických trás v katastri obcí Podhájska, Radava a Veľké Lovce 4 906,56 258,24 5 164,80
  Obec Trávnica Cykloturistická trasa v katastri obce Trávnica 1 621,08 85,32 1 706,40
  Obec Dolný Ohaj Cykloturistické trasy v katastri obce Dolný Ohaj a Informačné tabule k cyklotrasám Termálu 3 847,95 202,52 4 050,47
  MAS Hídverő - Most priateľstva Obec Virt Zastrešenie betónovej plochy v parku oddychu v obci Virt 3 050,00 160,55 3 210,55
  Obec Radvaň nad Dunajom Vytvorenie oddychových zón v obci Radvaň nad Dunajom a umiestnenie uvítacích tabúľ 1 550,00 81,58 1 631,58
  Karvai Have - Rock Club (OZ) Organizovanie série kultúrnych podujatí v Kravanoch nad Dunajom 2 050,00 107,90 2 157,90
  Občianska iniciatíva István Domin Rímsky deň v Iži 3 860,00 203,20 4 063,20
  Obec Chotín Rozhlas v obci Chotín 1 550,00 81,58 1 631,58
  Obec Búč Informačné značenie v obci Búč 2 330,00 122,65 2 452,65
  Obec Marcelová Označme si Marcelovú 2 050,00 107,90 2 157,90
  OZ Csokonai - Csokonai Polgári Társulás Modernizácia tržnice 1 550,00 81,58 1 631,58
  MAS Združenie Dolný Žitný ostrov SZČO Denisa Vargová Podpora propagácie MAS Dolný Žitný ostrov 400,00 266,67 666,67
  Obec Bodza Rekonštrukcia okolia historickej budovy 2 920,00 153,70 3 073,70
  Obec Čalovec Rozhlas v obci Čalovec 1 235,00 65,00 1 300,00
  Obec Číčov Modernizácia detského ihriska v obci Číčov 840,00 55,30 895,30
  Obec Okoličná na Ostrove Výsadba stromoradia 1 660,00 87,40 1 747,40
  Obec Tôň Rekonštrukcia okolia budovy obecného úradu 1 100,00 57,90 1 157,90
  Združenie obcí dolného Žitného ostrova Podpora propagácie združenia 2 380,00 125,30 2 505,30
  Občianske združenie Kóczán Mór Dni Mostu priateľstva v obci Zlatná na Ostrove - XVII. ročník 2 980,00 156,90 3 136,90
  Občianska iniciatíva - Ing. Milan Lehocký Festival "Kohúti perkelt" 2 980,00 156,90 3 136,90
  Občianska iniciatíva - Erika Bekeová Slávnosti tradičných ľudových piesní a tancov 1 000,00 52,70 1 052,70
  MAS Csángó Obec Diakovce Osvetlenie a ozvučenie javiska v Kultúrnom dome v Diakovciach 2 900,00 152,63 3 052,63
  Obec Tešedíkovo Rekonštrukcia chodníka v obci Tešedíkovo 2 312,00 152,11 2 464,11
  Obec Žihárec Výstavba chodníka a spevnenej plochy v obci Žihárec - II. etapa 2 860,00 150,53 3 010,53
  Obec Vlčany Revitalizácia parku v historickom centre obce Vlčany 2 000,00 105,26 2 105,26
  Obec Neded Výstavba chodníka v obci Neded 2 900,00 152,63 3 052,63
  MAS Csángó Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  MAS Mikroregión pod Marhátom Obec Urmince Výstavba prístrešku, oznamovacej tabule a úprava okolia 3 225,00 169,74 3 394,74
  Obec Bojná Detské ihrisko Bojná 1 660,00 87,37 1 747,37
  Obec Malé Ripňany Rekonštrukcia pamätihodností obce - obecnej zvonice a jej okolia 2 760,00 145,26 2 905,26
  Obec Radošina Rekonštrukcia časti centra obce s vytvorením oddychovej zóny 2 200,00 115,79 2 315,79
  Obec Veľké Dvorany Detské ihrisko Veľké Dvorany - zábava pre deti 1 660,00 87,37 1 747,37
  Obec Krtovce Revitalizácia detského ihriska v obci Krtovce 1 659,65 87,35 1 747,00
  Via Romanum Obec Dlhá nad Váhom Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice za účelom vytvorenia historického múzea dobrovoľného hasičského zboru 3 760,00 197,89 3 957,89
  Obec Horná Kráľová Autobusové zastávky - pohľad do minulosti 2 900,00 152,63 3 052,63
  Obec Močenok Obnova sakrálnej pamiatky - historického kríža v Močenku 3 500,00 184,21 3 684,21
  Obec Selice Ctíme si pamiatky - obnova historického kríža a priľahlého okolia 2 210,00 116,32 2 326,32
  Občianske združenie "TRNKY" pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom Máme zelenú školu... 1 000,00 52,63 1 052,63
  Mikroregión Via Romanum Zo života našich predkov 2 508,00 132,00 2 640,00
  Občianske združenie V dlani Hrona Obec Vyšné nad Hronom Zastrešenie priestoru za kultúrnym domom - prístrešok 1 800,00 94,74 1 894,74
  Obec Dolný Pial Rozšírenie a modernizácia detského ihriska - park Dolný Pial 1 580,00 83,16 1 663,16
  Obec Bajka Rekonštrukcia a modernizácia obecného verejného rozhlasu vrátane rozhlasovej ústredne 1 328,00 87,37 1 415,37
  Obec Horný Pial Revitalizácia verejných priestranstiev 1 600,00 105,26 1 705,26
  Obec Starý Tekov Drevené detské ihrisko v obci Starý Tekov 1 800,00 118,42 1 918,42
  Obec Beša Oddychová zóna s detským ihriskom v Beši 1 050,00 55,26 1 105,26
  Obec Jur nad Hronom Prekrytie vonkajšej obradnej plochy pri dome smútku, nový chodník so stenou na uloženie urien a obnova zelene 2 015,26 106,07 2 121,33
  Mikroregión TRÍBEČSKO Obec Žikava Skrášľujeme vzhľad centra našej obce 3 280,00 172,63 3 452,63
  Obec Jedľové Kostoľany Nové pódium pre gajdošov z Jedľových Kostolian 2 780,00 146,32 2 926,32
  Obec Velčice Moderná škôlka pre zdravý rast našich detí 3 500,00 184,21 3 684,21
  Obec Žitavany Obnovujeme pamätníky našej minulosti 750,00 102,63 852,63
  Obec Neverice Vytvárame zelený ekosvet pre našich škôlkarov 1 700,00 89,47 1 789,47
  OZ Park Topoľčianky Tribečské oázy - zámocký park v Topoľčiankach 2 750,00 144,74 2 894,74
  SZČO Branislav Gahér Obnovujeme zašlú slávu skýcoveckej keramiky 1 490,00 993,33 2 483,33
  Mikroregión TRÍBEČSKO Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  MAS Cergát - Váh Obec Tvrdošovce Trhovisko domácich výrobkov obyvateľov MAS 3 940,00 207,37 4 147,37
  Klub dôchodcov Tvrdošovce Svätoštefanské stretnutie v Tvrdošovciach 300,00 15,79 315,79
  Obec Jatov Skvalitnenie športovej infraštruktúry obce Jatov 2 600,00 136,84 2 736,84
  Obec Palárikovo Informačný turistický systém obce 3 800,00 200,00 4 000,00
  Ranč Mohykán (OZ) Podpora športovo-spoločenských aktivít v obci 2 375,00 125,00 2 500,00
  Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Palárikovo 50. výročie Základnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov v obci Palárikovo 475,00 25,00 500,00
  MAS Cergát - Váh Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  VITIS o. z. SHR Ivana Kalinayová Výstavba jazdiarne 590,00 395,00 985,00
  Základná škola Báb Revitalizácia školského areálu 2 152,00 113,27 2 265,27
  Obec Lehota Aba - Lehota (náučný chodník) 2 500,00 131,59 2 631,59
  Obec Lužianky Modernizácia a rozšírenie zavlažovania zelene v oddychovej zóne CENTRUM I 1 650,00 86,85 1 736,85
  DHZ Lužianky Vybudovanie prekážkovej dráhy pre súťaže mladých požiarnikov 300,00 15,79 315,79
  Obec Rumanová Rekonštrukcia brány a oplotenia cintorína v Rumanovej 1 650,00 86,85 1 736,85
  Slovenský cykloklub, oddiel mládeže Veľké Zálužie (OZ) Guliverova cesta 3 100,00 163,17 3 263,17
  Občianska iniciatíva Pre Slniečko Vedecká hračka pre Slniečko 630,00 33,18 663,18
  Občianske združenie Ipeľ - Hont Obec Tupá Likvidácia čiernych skládok v obci Tupá 2 500,00 131,58 2 631,58
  Obec Sazdice Múzeum obce Sazdice 2 380,00 125,26 2 505,26
  Obec Plášťovce Zmena nedokončenej stavby na obecné trhovisko 2 610,00 137,37 2 747,37
  Poľovnícke združenie Vyškovce nad Ipľom Podpora činnosti Poľovníckeho zväzu vo Vyškovciach nad Ipľom 1 700,00 89,47 1 789,47
  Obec Pastovce Obnova chodníka pre chodcov v rizikovom úseku dopravy 987,52 51,97 1 039,49
  Obec Demandice Rekonštrukcia a modernizácia amfiteátra na usporiadanie kultúrnych a spoločenských podujatí v obci Demandice 2 086,50 109,82 2 196,32
  Obec Dolné Semerovce Rekonštrukcia verejného priestranstva v okolí obecného úradu v Dolných Semerovciach 2 500,00 131,58 2 631,58
  MAS - Dvory a okolie Obec Svodín Vytvorenie miestneho mobilného trhoviska pre prvovýrobcov a remeselníkov 1 920,00 101,05 2 021,05
  Obec Bruty Výstavba detského ihriska v obci Bruty 1 250,00 65,79 1 315,79
  Obec Jasová Rekonštrukcia a modernizácia miestneho - obecného verejného rozhlasu 1 250,00 65,79 1 315,79
  Obec Branovo Dedičstvo našich predkov 1 620,00 85,28 1 705,28
  Obec Dubník Modernizácia autobusovej zastávky 1 780,00 93,69 1 873,69
  Obec Šarkan Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu 800,00 42,12 842,12
  Obec Semerovo Úprava verejných priestorov s budovaním historického povedomia obyvateľov a zlepšenia životného prostredia 1 650,00 86,84 1 736,84
  Strekovin - Strekovská vínna cesta (občianske združenie) Oberačkové slávnosti a výstava strašiakov v obci Strekov 1 980,00 104,22 2 084,22
  Csemadok ZO Pribeta Obnovenie jarmočných zvyklostí v obci Pribeta so zapojením širokej verejnosti 1 970,00 103,69 2 073,69
  Obec Nová Vieska Obnova amfiteátra - II. etapa 1 200,00 63,16 1 263,16
  Obec Rúbaň Obnova javiska v kultúrnom dome obce Rúbaň 1 820,00 95,79 1 915,79
  Občianske združenie Pod Slovenskou bránou Obec Bory Obnova verejného priestranstva pred obecným úradom a jeho debarierizácia 855,00 45,00 900,00
  Obec Brhlovce Rekonštrukcia a modernizácia bývalej ľudovej školy 1 210,00 63,69 1 273,69
  Obec Čajkov Prestrešenie prírodného javiska v areáli parku vinohradníckeho múzea 1 710,00 90,00 1 800,00
  Obec Devičany Rekonštrukcia studničky Zemianka v Devičanoch 1 540,00 81,05 1 621,05
  Obec Domadice Rekonštrukcia a modernizácia obecnej zastávky 1 130,00 59,47 1 189,47
  Obec Drženice Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej zastávky 1 190,00 62,63 1 252,63
  Obec Hontianske Trsťany Rekonštrukcia oplotenia cintorína 500,00 26,32 526,32
  Obec Podlužany Výstavba detského ihriska SLNIEČKO 900,00 47,37 947,37
  Obec Pukanec Rekonštrukcia a modernizácia prírodnej záhrady SOVIČKA 1 130,00 59,47 1 189,47
  Obec Rybník Revitalizácia pamätníka 17 padlým vojakom v I. svetovej vojne na miestnom cintoríne 900,00 47,37 947,37
  Občianske združenie "Do školy" Santovka Zlepšenie podmienok pre kultúrno - spoločenské a športové podujatia 860,00 45,26 905,26
  SRRZ-RZ pri Základnej škole s Materskou školou Žemberovce (OZ) MÁČIK - detské ihrisko Žemberovce 1 190,00 62,63 1 252,63
  MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu Obec Prašice Chodník pre peších - výsadba verejnej zelene 3 135,00 165,00 3 300,00
  Obec Tovarníky Zriadenie jedného z ťažiskových bodov obce 3 450,00 181,57 3 631,57
  Obec Krušovce Rekonštrukcia miestneho chodníka 2 610,00 137,38 2 747,38
  Obec Nemčice Úprava verejných priestranstiev pri obecnom úrade a priľahlého parčíka 2 660,00 140,00 2 800,00
  Občianska iniciatíva - Netradičné plavidlá Tesáre 2013 Netradičné plavidlá v Tesároch 2013 2 130,00 113,00 2 243,00
  MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu Prevádzka a administratívna činnosť MAS 100,00 0,00 100,00
  Spolu     228 662,08 13 706,52 242 368,60

   

  Opatrenie 4

  Konečný prijímateľ (MAS) Názov projektu Výška zúčtovanej dotácie (v EUR) Spolufin. (v EUR) Spolu (v EUR)
  Občianske združenie ŽIBRICA Tlač a vydanie cudzojazyčných propagačných materiálov 1 721,00 90,58 1 811,58
  MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - tvorba regionálnej značky a systému kvality" - 2. etapa (časť 2) 3 937,00 0,00 3 937,00
  Medzinárodný seminár - Výmena skúseností pri zavádzaní a fungovaní regionálnej značky, spojený s prezentáciou výrobkov a kultúrnym programom 500,00 26,32 526,32
  Mikroregión TRÍBEČSKO Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - tvorba regionálnej značky a systému kvality 3 935,60 0,00 3 935,60
  MAS Združenie Dolný Žitný ostrov Tlač a vydanie cudzojazyčných propagačných materiálov 1 721,00 90,58 1 811,58
  MAS "Hídverő - Most priateľstva" Tlač a vydanie cudzojazyčných propagačných materiálov 1 721,00 90,58 1 811,58
  MAS Združenia Termál Cudzojazyčné propagačné materiály o cyklotrasách na území Termálu ako podpora medzinárodnej spolupráce 1 892,40 99,60 1 992,00
  Spolu   15 428,00 397,66 15 825,66

  B Gaher SZCO
  Bojna
  Bory
  Bruty
  Cajkov
  Chotin
  Demandice
  Devicany
  Dolne Lefantovce
  Domadice
  Horna Kralova
  JD Tvrdosovce
  Jur Nad Hronom
  Kolinany
  Krtovce
  Lehota
  Mana
  Nemcice
  OZ Csokonai
  OZ Park Topolcianky
  OZ Strekovin
  Palarikovo
  Plastovce
  Plavidla SOTDUM
  Pukanec
  RZ Ponitrie
  RZ Zs Zemberovce
  Radosina
  Ranc Mohykan
  Rumanova
  SCK V Zaluzie
  Sazdice
  Semerovo
  Svodn
  Travnica
  Travnica
  Tvrdosovce
  Urmince
  Velke Dvorany
  Vlcany
  ZO ZOBOR
  Zdruz Termal
  Zikava
  Zs Bab