Streda, 21. Február 2018, 17:35:14
logo unsk

Iniciatíva LEADER

„Laisons Entre Actions de Développement Rural“
(„Spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka“)

Cieľom tejto web stránky je propagácia integrovaného rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý je založený na miestnom potenciáli a podporovaný prostredníctvom prístupu LEADER.

Vyhľadávanie informácií a poskytovanie možností rozvoja miestnym akčným skupinám v prospech rozvoja územia.

MAS NSK

Rozpracované projekty

leader nsk projekty 2015

Projekty
Leader NSK 2015