Pondelok, 17. Jún 2024, 22:33:10
logo unsk

Vyhlásenie výziev LEADER NSK na rok 2024

Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zverejnil dňa 31. januára 2024 na svojom webovom sídle www.unsk.sk výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Nástroja 1 LEADER NSK (kód výzvy: NSK/LEADER1/2024-Op12) a dve výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Nástroja 2 LEADER NSK (kód výzvy: NSK/LEADER2/2024-Op123, kód výzvy: NSK/LEADER2/2024-Op4) pre kalendárny rok 2024.

Žiadostí o poskytnutie dotácií sa predkladajú elektronicky a výzvy nájdete zverejnené v sekcii Elektronické služby pod nasledovnými číslami:

- A.1.83 (kód výzvy: NSK/LEADER2/2024-Op123,

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a183-poskytovanie-dotacie-na-podporu-implementacie-strategii-clld-miestnych-akc),

- A.1.84 (kód výzvy: NSK/LEADER2/2024-Op4,

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a184-poskytovanie-dotacie-na-podporu-implementacie-strategii-clld-miestnych-akc),

- A.1.85 (kód výzvy: NSK/LEADER1/2024-Op12,

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a185-poskytovanie-dotacii-na-podporu-drzitelov-regionalnej-znacky-kvality-a-cin).

Termín predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií je 18.04.2024 do 14:00 hod.

Odbor strategických činností

Úradu NSK