Pondelok, 17. Jún 2024, 23:04:49
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2009

 • Konečný prijímateľ (MAS) Názov projektu Konečný užívateľ (právna forma) Výška zúčtovanej dotácie (v EUR)
  Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. "Poradenské a konzultačné služby k projektu Rekonštrukcie budovy bývalého notariátu v obci Klasov" obec 4 099,55
  "Poradenské a konzultačné služby pre projekt Rekonštrukcia obecného úradu, autobusové zastávky, ihrisko a detské ihrisko – obec Čechynce" obec 4 099,55
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ „Architektonická štúdia“, Výstavba detského ihriska v obci Čeľadince obec 1 698,00
  „Architektonická štúdia“, Amfiteáter Čermany – rekonštrukcia a modernizácia“ obec 1 698,00
  „Architektonická štúdia detského ihriska v obci Nitrianska Streda“ obec 1 698,00
  „Architektonická štúdia – rekonštrukcia a modernizácia autobusovej zastávky v centre obce Koniarovce“ obec 210,00
  „Architektonická štúdia“, Detské ihrisko pri KD Krnča obec 1 650,00
  "Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Oponice - architektonická štúdia" obec 1 344,48
  OZ Mikroregión RADOŠINKA "Chceme sa znovu stretávať" (Malé Zálužie) obec 4 159,61
  "Detské ihrisko" (Alekšince) obec 2 939,11
  "Rastlinný materiál" (Alekšince) obec 1 199,76
  Požitavie – Širočina "Rekonštrukcia a modernizácia prenosného javiska v obci Vieska nad Žitavou" obec 8 298,48
  Dolnohronské rozvojové partnerstvo "Zmena existujúceho objektu športového klubu prestavbou a prístavbou, novostavba tenisového ihriska a multifunkčného ihriska“ (Hontianska Vrbica) obec 4 149,24
  „Rekonštrukcia autobusových zastávok“ (Hronovce) obec 4 149,24
  Spolu     41 393,02

   

  Aleksince
  Čeľadince
  H Vrbica
  IMG 8822
  M Zaluzie
  Nitr Streda
  Vieska

 • Konečný prijímateľ (MAS) Názov projektu Konečný užívateľ (právna forma) % spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov projektu Výška zúčtovanej dotácie (v EUR)
  Mikroregión okolo Cedronu "Modernizácia verejného rozhlasu v obci Poľný Kesov" (Poľný Kesov) obec 10,00 4 403,17
  "Informačné tabule" (Štefanovičová) obec 10,00 2 273,80
  "Oplotenie športového areálu" (TJ Družstevník Veľká Dolina) o. z. 5,00 4 796,55
  "Oplotenie viacúčelového ihriska" (TJ Družstevník Svätoplukovo) o. z. 5,00 1 941,80
  "Vytvorenie webovej stránky www.mikroregioncedron.sk pre Miestnu akčnú skupinu Mikroregión okolo Cedronu" o. z. 5,00 490,65
  "Uvítacie tabule na vstupe do mikroregiónu CEDRON" o. z. 5,00 1 593,15
  "Úprava verejného priestranstva v obci" (Združenie pre rozvoj obce Rastislavice) o. z. 5,00 4 796,55
  "Podpora kultúrneho a spoločenského života v obci" (Poľovnícke združenie Štefanovičová) o. z. 5,00 2 522,73
  "Spoločne za kultúrou a históriou našej obce" (Iniciatíva občanov "LEADER nás baví") obč. iniciatíva 5,00 2 322,75
  "Vydanie knižnej publikácie História obce Svätoplukovo" (Iniciatíva občanov za rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií) obč. iniciatíva 5,00 2 854,75
  "Mojmírovce - dopravné riešenie a informačný systém" (Mojmírovce) obec 10,00 5 189,87
  Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov "Tvorba a osadenie informačných tabúľ v obci Klížska Nemá" (Klížska Nemá) obec 10,00 6 300,00
  "Tvorba a osadenie informačných tabúľ v obci Zlatná na ostrove" (Občianske združenie Koczan Mór) o. z. 5,00 6 650,00
  "Tvorba a osadenie informačných tabúľ v obci Číčov" (Číčov) obec 10,00 6 300,00
  "Tvorba a osadenie informačných tabúľ v obci Veľké Kosihy" (Veľké Kosihy) obec 10,00 6 300,00
  "Tvorba a osadenie informačných tabúľ v obci Zemné" (Zemné) obec 10,00 6 300,00
  Mikroregión TRÍBEČSKO "Tríbečské informačné tabule" (Jedľové Kostolany) obec 10,00 6 356,60
  "Tríbečské informačné tabule" (Žitavany) obec 10,00 6 356,60
  "Tríbečské informačné tabule" (Velčice) obec 10,00 4 767,45
  "Tríbečské informačné tabule" (Sľažany) obec 10,00 6 356,60
  "Tríbečské informačné tabule" (Beladice) obec 10,00 6 356,60
  "Tríbečské vinárske slávnosti" (Traditional club, o. z.) o. z. 5,00 3 000,00
  Via Romanum "Modernizácia miestneho rozhlasu v obci Dlhá nad Váhom" (Dlhá nad Váhom) obec 52,52 870,12
  "Rekonštrukcia a rozšírenie oddychovej zóny v kostolnom parku" (Občianske združenie sv. Gorazda) o. z. 5,00 4 470,70
  "Zelená oáza" (Občianske združenie TRNKY pri ZŠ a MŠ v Trnovci nad Váhom) o. z. 5,17 2 868,27
  "Rozšírenie verejného informačného systému v obci Trnovec nad Váhom, časť Horný Jatov" (Trnovec nad Váhom) obec 27,46 2 676,25
  "Parková úprava areálu školy" (Rodičovské združenie pri ZŠ Horná Kráľová) o. z. 13,63 1 544,00
  "Rekonštrukcia verejného rozhlasu v obci Horná Kráľová" (Horná Kráľová) obec 14,75 1 768,76
  "Propagačný materiál o Via Romanum" (Klub kresťanskej mládeže Močenok) o. z. 5,00 1 700,00
  "Inovácia podpory tradícií" (Rodičovské združenie pri Základnej škole v Močenku) o. z. 5,00 2 841,35
  "Rekonštrukcia rozhlasovej ústredne a rozšírenie rozhlasového vedenia" (Selice) obec 10,28 2 905,33
  "Rozšírenie informačného systému v obci Močenok" (Močenok) obec 15,52 4 355,54
  Spolu       124 229,94

   

  Cicov
  Dlha Nad Vahom
  H Kralova
  Klizska Nema
  Mocenok
  OZ Trnky
  PZ Stefanovicova
  Plot Svatoplukovo
  Selice
  TVS
  Topolcianky
  Traditional Club Oz
  Trib Vinarske
  Velke Kosihy
  Via Romanum
  Zemne
  Zitavany
  Zlatn Na Ostrove 5
  Cabaj