Pondelok, 15. Júl 2024, 10:04:12
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2022

 • Rok 2022, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 1, Opatrenia 1, 2

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 9/2020 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS OZ RADOŠINKA 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie Prvá pomoc pre všetkých 2 180,50 44,50 2 225,00
  2.1 Obecný futbalový klub Čakajovce "Vybudovanie skladových priestorov pre zefektívnenie činnosti organizácie" 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 SRRZ - RZ pri Základnej škole Prelínanie krajiny detstva so svetom dospelých 2 428,00 49,55 2 477,55
  2.1 AVENTURA Drevený altánok pre exteriérové podujatia združenia 2 428,00 49,55 2 477,55
  2.1 Obecný futbalový klub Krtovce Aktívno - environmentálne nástroje pre telo a myseľ 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Občianske združenie "LABUŤ" Senzorická záhrada pre malých aj veľkých 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Športový klub Lužany Rozvoj činností a aktivít Športového Klubu Lužany 2 428,00 49,55 2 477,55
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Lužany Zlepšenie materiálno - technického vybavenia DHZ Lužany 2 428,00 49,55 2 477,55
  2.1 Poľovnícke združenie Borinka Bojná Podpora biodiverzity výsadbou Lipy malolistej v obci Bojná 2 500,00 51,02 2 551,02
  1.1 Ing. Miloš Kožák, SHR Zefektívnenie a skvalitnenie spracovania medu 4 426,13 491,79 4 917,92
  Sumár MAS OZ RADOŠINKA  26 018,63 932,46 26 951,09
  Mikroregión TRÍBEČSKO 1.1 Ing. Barbora Kováčová Ostrovný systém pre vyrobu elektrickej energie 2 727,00 303,00 3 030,00
  1.1 BERAMED, s.r.o. Modernizácia výrobného procesu - zakúpenie pasterizátora 1 771,15 196,79 1 967,94
  2.1 OZ za zdravé životné prostredie Potulky v povodí drevenice 2 763,60 56,40 2 820,00
  2.1 Neziskové združenie alef Biodiverzita okolo nás 2 175,87 44,41 2 220,28
  2.1 Športový klub Topoľčianky Drevené technické pomôcky do tréningovej haly 2 636,20 53,80 2 690,00
  2.1 Park Topoľčianky Vybudovanie skladu na náradie a materiály potrebné pre činnosť OZ - druhá etapa 2 940,00 60,00 3 000,00
  Sumár Mikroregión TRÍBEČSKO 15 013,82 714,40 15 728,22
  Občianske združenie Tekov - Hont 2.1 OZ Naše Domadice Modernizácia detského ihriska 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Občianske združenie Radosť detí Alejová výsadba stromov v obci Starý Hrádok 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 POHRONIE Tu som sám sebou 4 2 040,00 41,63 2 081,63
  2.1 Futbalový klub OFK Družstevník Žemberovce Inovácia osvetlenia v Centre voľného času v Žemberovciach II. etapa 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Športový klub Bory Pocitový chodník Bory 2 910,00 59,39 2 969,39
  2.1 Centrum pomoci Kalná n.o. Snoezelen rozvíja naše zmysly 1 850,00 37,76 1 887,76
  2.1 Spoznávame svet a Slovensko Doplnenie mobiliáru na detské ihrisko na Teplici 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Pôtoň Park umenia – moderné ihrisko 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Senior Garden n.o. Zostaňme mobilní 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Občianske združenie PEČENIČAN Oddychová zóna na ceste k valu obrov 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Tehla Hasičské iskričky 1 813,62 37,01 1 850,63
  2.1 Lula - budúcnosť Priestor pre symbiózu života človeka a hmyzu v prírode 1 621,83 33,10 1 654,93
  2.1 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Santovka Nákup vybavenia pre JDS Santovka 1 850,00 37,76 1 887,76
  Sumár OZ Tekov - Hont 26 385,45 538,48 26 923,93
  Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 2.1 Poľovnícke združenie Lieština Golianovo Chladiaci box na divinu 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Poľovnícke združenie "Lúky" Malý Cetín Chladiaci box na divinu 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Cyklo-turistický klub Dolná Nitra Škola v prírode 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Občianske združenie - Za lepšie Chyndice Úprava okolia multifunkčného ihriska a výsadba stromov na pamiatku obetiam COVIDU 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Zoulus Priestor pre všetkých 4 1 500,00 30,61 1 530,61
  1.1 Michal Demo STOLÁRSTVO DEMO STUDNIČKA, Stolárstvo DEMO 1 500,00 166,67 1 666,67
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš Nákup športovej výbavy 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Poľovnícke združenie Klasov Výsadba listnatých drevín II. etapa 1 565,33 31,95 1 597,28
  1.1 Alena Bernadičová - TEKVIČKA Pásový dopravník 3 000,00 333,33 3 333,33
  2.1 Vajkovská stará Žitava Zelená Lúčnica 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Poľovnícka spoločnosť Chyndice Výstavba poľovných posedov, výsadba živých plotov a ostránenie čiernych skládok v k.ú. Malé Chyndice 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš Príroda okolo nás a my v nej - vybudovanie EKO záhrady v Materskej škole Malý Lapáš 2 814,67 57,44 2 872,11
  Sumár Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 25 200,00 922,45 26 122,45
  MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 2.1 Združenie obcí Dolného Žitného ostrova Menej komunálneho odpadu na Dolnom Žitnom Ostrove! 2 855,00 58,27 2 913,27
  2.1 Poľovnícke združenie Kameničná Ekoaktivity PZ Kameničná - Dunajské Luhy 2 880,00 58,78 2 938,78
  2.1 Kolozsnéma n.o. Menej komunálneho dopadu v Podunajsku! 2 855,00 58,27 2 913,27
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná Ekoaktivity DHZ Okoličná - Dunajské Luhy 2 880,00 58,78 2 938,78
  2.1 Poľovnícke združenie Veľké Kosihy Ekoaktivity PZ Veľké Kosihy - Dunajské Luhy 2 880,00 58,78 2 938,78
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Trávnik Ekoaktivity DHZ Trávnik - Dunajské Luhy 2 880,00 58,78 2 938,78
  2.1 Csemadok - Základná organizácia Patince   Ekoaktivity CSEMADOKu - Dunajské Luhy 2 880,00 58,78 2 938,78
  2.1 Poľovnícke združenie Chotín Ekoaktivity PZ Chotín - Dunajské Luhy 2 880,00 58,78 2 938,78
  2.1 Občianske združenie GAZDA Ekoaktivity GAZDA o.z. - Dunajské Luhy 2 880,00 58,78 2 938,78
  Sumár MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 25 870,00 527,96 26 397,96
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 2.1 IN HOC SIGNO VINCES, o.z. Realizácia parkových úprav a výsadbových prác v centrálnej časti obce Kubáňovo 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Občianske združenie "Všechsvätých" Výmena dverí na rímskokatolíckom kostole v Horných Semerovciach a revitalizácia okolia kostola výsadbou stromoradia 2 800,00 57,14 2 857,14
  2.1 Občianske združenie TERRA ZAZD Rekonštrukcia plôch k turisticky zaujímavým objektom - časť vodozádržné opatrenie 2 111,90 43,10 2 155,00
  2.1 Spolok Anna Rekultívácia a úprava svahu pri dome ľudových tradícii v Lontove 2 685,96 54,82 2 740,78
  2.1 Poľovnícke združenie Tupý vrch Tupá Úprava nádvoria poľovníckeho domu 2 798,88 57,12 2 856,00
  2.1 Permeo Zveľadenie kultúrnej inštitúcie v Plášťovciach 2 800,00 57,14 2 857,14
  2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda Učme sa na školskom dvore v prírodnom prostredí 1 918,06 39,14 1 957,20
  2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Veľké Turovce Príprava kvalitných podmienok na šport v areáli parku Somogyiovcov – druhá etapa 2 743,30 55,99 2 799,29
  2.1 Občianske združenie sv. Jána Nepomuckého Osadenie lavíc a revitalizácia cintorína 2 543,10 51,90 2 595,00
  2.1 Futbal club Ipeľské Úľany Revitalizácia a oplotenie detského ihriska v obci Ipeľské Úľany 2 561,33 52,27 2 613,60
  Sumár Občianske združenie Ipeľ - Hont 25 902,53 528,62 26 431,15
  MAS - Dvory a okolie 2.1 Občianske združenie FYRMONYA FYRMONYA Polgári Társulás Výsadba stromčekov II. etapa 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Dvorkáčik Obnova chodníka v areáli Materskej školy 2 357,00 48,10 2 405,10
  2.1 Csemadok Základná organizácia Pribeta Pándy Lajos és a perbetei mesék / Lajos Pándy a pribetské rozprávky 2 357,00 48,10 2 405,10
  2.1 SRRZ – RZ pri Základnej škole  Príroda ako živá učebňa 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Občianske združenie pre budúcnosť vidieka, A Vidék Jövőéért Polgári Társulás Detské ihrisko pre MŠ a ZŠ 2 357,00 48,10 2 405,10
  2.1 Branovčan Street-Workout 2 357,00 48,10 2 405,10
  2.1 Nadácia Budúcnosť Svodína Detské ihrisko vo Svodíne 2 357,00 48,10 2 405,10
  2.1 4U Dvory Obnova chodníka v areáli základných škôl 2 357,00 48,10 2 405,10
  2.1 Csemadok Základná organizácia Gbelce Zlepšenie podmienok pre spoločenskú a kultúrnu činnosť 2 240,00 45,71 2 285,71
  2.1 COMPASS Strekov Permakultúrna vzorová záhrada 2 500,00 51,02 2 551,02
  2.1 Dvory a okolie - združenie obcí Zvyšovanie environmentálneho povedomia v členských obciach mikroregiónu Dvory a okolie 2 500,00 51,02 2 551,02
  Sumár MAS Dvory a okolie 26 382,00 538,41 26 920,41
  MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 2.1 CSÁNGÓ Nákup drona pre skvalitnenie zachovania kultúrnych hodnôt nášho regiónu 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 ÉLETKE Eko-park v škôlke 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 Mŕtve rameno Váhu Boros-ér Tvoríme zelený priestor III - zefektívnenie činnosti organizácie 1 527,01 31,16 1 558,17
  2.1 Neskrotní komedianti (I.E.T) - Féktelen komédiások Podpora činnosti združenia Neskrotní komedianti (I.E.T.) – Féktelen komédiások 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Priatelia vína, Dlhá nad Váhom - Borbarátok, Vághosszúfalu Kúpa a montáž betónového oplotenia v náučnom vinohrade 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 VÁG - VÁH Revitalizácia verejnej zelene - výsadba stromoradia 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 Vida tó, občianske združenie Zavlažovanie revitalizovaného jazera 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Združenie na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Ágostona Pongrácza Neded „Ekologicky pre zdravý rozvoj komunity“ 1 800,00 36,73 1 836,73
  2.1 TJ PROGRES Starostlivosť o areál ihriska 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 TÉGLÁS TEAM Ochrana brehov vodnej plochy 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Spoločne za Diakovce - Együtt Deákiért Pod jednou strechou na Diakovskom Majeri 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 NaturAqua Vybudovanie móla pri mŕtvom ramene Váhu v Žihárci 2 300,00 46,94 2 346,94
  2.1 OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT Marketingová podpora priameho predmetu činnosti 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 FC Neded Kamerový systém – zvýšenie bezpečnosti, ochrany zdravia osôb, majetku a prírody v areáli futbalového štadióna FC Neded 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Centrum aktívnych mladých pre úspešné Slovensko Betlehem v Tešedíkove 2 100,00 42,86 2 142,86
  2.1 Fond pre rozvoj športovej zdatnosti a zdravia žiakov - ĎATELINKA, n.f. Podporme pohyb a pobyt žiakov na čerstvom vzduchu na školskom dvore 1 700,00 34,69 1 734,69
  Sumár MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 27 927,01 569,94 28 496,95
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 1.1 Včelárstvo GERALDÍNA s.r.o. Úložisko solárnej energie pre zabezpečenie výroby medu a včelích produktov 4 950,00 550,00 5 500,00
  1.1 Sladké dobroty s.r.o. Rekonštrukcia sedlovej strechy na prevádzke výrobne regionálneho produktu „Solčiansky skladaník“ 4 689,49 521,05 5 210,54
  2.1 OZ VETERAN CAR CLUB APPONY - OPONICE Zlepšenie udržateľnosti veteránskych vozidiel pre organizovanie podujatí OZ VETERAN CAR CLUB APPONY - OPONICE 2 214,80 45,20 2 260,00
  2.1 Občianske združenie Obdokovčan "Bezpečnosť v prírode pre všetkých" 1 525,87 31,14 1 557,01
  2.1 Obecný futbalový klub Solčany Revitalizácia športového areálu, výsadba zelene a oplotenie areálu 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 Obecný futbalový klub Nitrianska Streda Oprava strechy na kabínach OFK Nitrianska Streda 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 OFK Kovarce Kompletizácia energeticky úsporného osvetlenia štadióna OFK Kovarce 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 Obecný futbalový klub Ludanice LED osvetlenie futbalového ihriska OFK Ludanice 2 600,00 53,06 2 653,06
  2.1 FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE Revitalizácia multifunkčného ihriska 2 600,00 53,06 2 653,06
  Sumár Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 26 380,16 1 412,70 27 792,86
  MAS CEDRON - NITRAVA 2.1 Združenie pre rozvoj obce Rastislavice Udržiavanie tradícií a poznanie našich dejín modernou formou 0,00 0,00 0,00
  1.1 Renáta Martišková REMATEX Modernizácia strojového vybavenia krajčírskej dielne 3 267,00 363,00 3 630,00
  2.1 Ranč Mohykán  Podpora voľnočasových aktivít na vidieku 1 900,00 38,78 1 938,78
  1.1 Magdaléna Grambličková Regeneratívna kvetinová farma Zeliny z doliny 4 000,00 444,44 4 444,44
  2.1 Inšpirujme svet  Príroda nás inšpiruje, tak jej to poďme spolu s deťmi a mládežou vrátiť 1 900,00 38,78 1 938,78
  2.1 Krása ukrytá v tradíciách  Tvorivé dielne na chalupe pri rieke 1 900,00 38,78 1 938,78
  2.1 POĽNOROD - RZ pri SOŠ gastronómie a služieb Šurany Podpora a propagácia gastronomických služieb v regióne 1 700,00 34,69 1 734,69
  2.1 DHZ Rastislavice Rozšírenie materiálno-technického vybavenia hasičského zboru za účelom zefektívnenia práce a minimalizácie škôd na majetku 1 900,00 38,78 1 938,78
  2.1 Hádzanársky klub mesta Šurany Zabezpečenie športovej výkonnosti mládeže 1 900,00 38,78 1 938,78
  1.1 STVORENÉ Vylepšenie technologického vybavenia pre progres výroby Upcyklovaných košieľ a šiat 1 475,30 163,92 1 639,22
  1.1 Ing. Peter Belan  Technologické vybavenie vinárstva 1 453,50 161,50 1 615,00
  2.1 Mojmírovské kroky Obnova sakrálnej pamiatky na Námestí sv. Ladislava v Mojmírovciach II. etapa 1 900,00 38,78 1 938,78
  2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola s materskou školou Ekosvet na ihrisku 1 500,00 30,61 1 530,61
  Sumár MAS CEDRON - NITRAVA 24 795,80 1 430,83 26 226,63
  „Mikroregión Hurbanovo“ 2.1 Poľovnícke združenie Imeľ Výsadba zelene v areáli poľovníckeho združenia 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 MARTOS, n.o. Rozšírenie a modernizácia oddychových zón v obci Martovce 2 900,80 59,20 2 960,00
  2.1 Marthos, o.z. Skrášľujeme našu obec 2 918,44 59,56 2 978,00
  2.1 Obecný športový klub Svätý Peter  Výmena okien na budove Športového areálu OŠK Svätý Peter 2 919,89 59,59 2 979,48
  2.1 Poľovnícke združenie Svätý Peter Zlepšenie a skvalitnenie práce poľovníckeho združenia s vysokokvalitným termovíznym zariadením 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 "Spolok vinárov svätého Urbana vo Svätom Petre - Szent Orbán Borosgazdák Társulása Szentpéteren" Zlepšenie podmienok prezentácie vín členov spolku širokej verejnosti 2 937,77 59,95 2 997,72
  2.1 CSEMADOK Základná organizácia Svätý Peter Vydanie knižnej publikácie Szulofoldunk Szentpeter 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Poľovnícke združenie Zelený Háj Výsadba stromov a vetrolamu 2 815,00 57,45 2 872,45
  2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter Vyrovnanie podlahy v hasičskej zbrojnici 1 680,00 34,29 1 714,29
  Sumár „Mikroregión Hurbanovo“ 24 991,90 510,04 25 501,94
  Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 2.1 EKAS Malé
  Vozokany
  Zelená oáza IV Malé Vozokany 2 548,00 52,00 2 600,00
  1.1 TAJNA, s.r.o. Nákup rotačného kypriča do vinohradu 2 871,00 319,00 3 190,00
  2.1 Godinov
  majer, o.z.
  Výsadba zelene na Godinovom majeri 2 401,00 49,00 2 450,00
  2.1 Priatelia
  Volkoviec
  Informačno - propagačné aktivity v environmentálnej oblasti pri prameni vedomostí v obci Volkovce 2 557,80 52,20 2 610,00
  2.1 Telovýchovná
  jednota Inovec
  Volkovce
  WORKOUT VOLKOVCE - IHRISKO 2 641,10 53,90 2 695,00
  1.1 H2G, s.r.o. Sadové úpravy okolo altánku 2 834,98 315,00 3 149,98
  2.1 Psíčkari Vráble Zelená pre psíčkarov a ich psov III. 1 726,07 35,23 1 761,30
  2.1 Krajšie Slepčany, o.z. Drenážna prístupová cesta 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Požitavie - Širočina, o.z. Revitalizácia detského ihriska v obci Veľké Vozokany 2 940,00 60,00 3 000,00
  Sumár OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 23 459,95 996,32 24 456,27
  MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 2.1 Obecný futbalový klub Prašice Futbalisti ekologicky v 21. storočí 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 OZ Nová Duchonka Revitalizácia Lesoparku na Duchonke 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 DOS Divallo Tesáre Modernizácia divadelnej techniky II. 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Poľovnícke združenie Brezina Prašice Zateplenie poľovníckeho domu 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 TJ Družstevník Jacovce Revitalizácia zelene na miestnom cintoríne v Jacovciach - II. etapa 2 940,00 60,00 3 000,00
  1.1 Jaroslav Božik Automatické vlaženie chleba pri pečení a nový špirálový miešač cesta 4 100,00 455,56 4 555,56
  1.1 Ing. Viliam Uhlár Nová doba - nové etikety 4 250,00 472,22 4 722,22
  2.1 Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Vinohrady Chladiaci box na divinu - veľký prínos pre poľovníkov 2 940,00 60,00 3 000,00
  Sumár MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 25 990,00 1 287,78 27 277,78
  VITIS 2.1 Folklórna skupina JAROČAN Zariadenie priestorov spoločenskej miestnosti Folklórnej skupiny Jaročan 1 491,10 30,43 1 521,53
  2.1 Poľovnícka spoločnosť Jarok Modernizácia vybavenia spoločenských priestorov PS Jarok 1 600,00 32,65 1 632,65
  1.1 Ing. Juraj Bíro Vinárstvo J. Bíro Modernizácia strojového vybavenia na likvidáciu burín vo vinici 3 400,00 377,78 3 777,78
  2.1 Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11-132 Báb Skleník pre radosť a čitáreň pod oblohou 2 000,00 40,82 2 040,82
  2.1 roDKa Dielňa v Dome ľudového bývania v Močenku 2 200,00 44,90 2 244,90
  1.1 TERRA WYLAK, s.r.o. Modernizácia technologického vybavenia vo vinárskej pivnici 3 400,00 377,78 3 777,78
  1.1 Ing. Ľubomír Rybárik ALCEDO Modernizácia technologického vybavenia vinárstva 3 400,00 377,78 3 777,78
  2.1 PRE LEHOTU o.z. Revitalizácia priestranstva tržnice v obci Lehota 2 200,00 44,90 2 244,90
  2.1 Kepežský štek Materiálne vybavenie občianskeho združenia Kepežský štek 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.1 Ruman Ovocná alej 2 400,00 48,98 2 448,98
  2.1 Občianske združenie Život pod Tópartom, o.z. Výsadba trvalkovo-cibuľovinového záhona v centre obce 2 300,00 46,94 2 346,94
  Sumár VITIS 25 891,10 1 453,56 27 344,66
  Občianske združenie ŽIBRICA 2.1 Via Naturalis Vytvorenie povrchovej vrstvy dopadových plôch a výsadba zelene v okolí workoutového ihriska v Hrušovanoch 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Združenie rodičov Materskej školy Výčapy - Opatovce Naučme sa separovať odpad - mobiliár na detskom ihrisku 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Telovýchovná jednota DRUŽSTEVNÍK Horné Lefantovce Úprava spevnenej plochy šatne TJ 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Združenie rodičov školy pri ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce Revitalizácia časti školského dvora - prístup na ihrisko 2 900,80 59,20 2 960,00
  2.1 Združenie jeleneckých vinohradníkov Podpora pestovania ,,BIO" viniča a produkcie ,,BIO" vína vo vinohradoch v obci Jelenec 2 200,00 44,90 2 244,90
  1.1 Chateau Malanta, s.r.o. Optimalizácia, automatizácia prác pri fľašovaní vína - zátkovanie 4 950,00 550,00 5 500,00
  2.1 ALTERNATÍVA Podhorany Činešský park 2 940,00 60,00 3 000,00
  2.1 Živé Podzoborie – Élő Zoboralja - Living Zobor region Rozšírenie detského ihriska v obci Kolíňany 2 940,00 60,00 3 000,00
  Sumár Občianske združenie ŽIBRICA 24 750,80 954,10 25 704,90
  Spolu 374 959,15 13 318,04 388 277,19
 • Rok 2022, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa VZN 10/2020 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  MAS Združenia Termál 1.3 Obec Podhájska Osadenie elektronického informačného kiosku v obci Podhájska 4 100,00 215,79 4 315,79
  1.1 Dom seniorov Dolný Ohaj "Kúsok prírody priamo pod oknami" 4 100,00 83,67 4 183,67
  1.1 Obec Trávnica Modernizácia verejného priestranstva pre deti a dospelých v obci Trávnica 3 321,58 174,82 3 496,40
  2.1 Miestny odbor Matice Slovenskej Veľké Lovce Podpora tradícií a spoločenských podujatí skvalitnením materiálno-technického vybavenia 3 600,00 73,47 3 673,47
  1.1 Obec Maňa Oprava pódia amfiteátra v Mani 4 100,00 215,79 4 315,79
  1.1 Obec Čechy Výmena autobusovej čakárne 3 700,25 194,75 3 895,00
  1.1 Obec Dedinka Altánok na vonkajšie vyučovanie 4 100,00 215,79 4 315,79
  Sumár MAS Združenia Termál 27 021,83 1 174,08 28 195,91
  Dolnohronské rozvojové partnerstvo 1.1 Obec Zalaba Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v Zalabe 3 000,00 157,89 3 157,89
  1.1 Obec Zbrojníky Bližšie k deťom (drevený altánok) 2 000,00 105,26 2 105,26
  1.3 Obec Plavé Vozokany Rekonštrukcia a modernizácia verejného obecného rozhlasu 2 000,00 105,26 2 105,26
  1.1 Obec Hontianska Vrbica Výsadba stromov v obci Hontianska Vrbica 2 000,00 105,26 2 105,26
  1.1 Lepší život Šalov o.z. Oddychová zóna v Šalove 1 500,00 30,61 1 530,61
  1.1 Obec Šarovce Dobudovanie detského ihriska 1 800,00 94,74 1 894,74
  1.1 Obec Čata Modernizácia plotu základnej školy 3 000,00 157,89 3 157,89
  2.2 ZUSchubert Letná prechádzka umením 1 500,00 30,61 1 530,61
  1.2 Obec Malé Kosihy Čistý dvor, uprataná obec (hnutie nielen dávnych čias) 2 000,00 105,26 2 105,26
  1.1 Obec Málaš Rozšírenie detského ihriska - nový herný prvok 2 700,00 142,11 2 842,11
  1.1 Obec Salka Ihrisko pre všetky generácie - revitalizácia detského ihriska v Salke 2 800,00 147,37 2 947,37
  1.3 Obec Malé Ludince Rozvoj turistickej infraštruktúry - verejné toalety pre cyklistov v Malých Ludinciach 2 700,00 142,11 2 842,11
  3.1 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu 100,00 0,00 100,00
  3.3 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Výdavky na prevádzku webovej stránky MAS 300,00 0,00 300,00
  3.4 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Výdavky na externý manažment 600,00 0,00 600,00
  Sumár Dolnohronské rozvojové partnerstvo 28 000,00 1 324,38 29 324,38
  Spolu 55 021,83 2 498,46 57 520,29