Pondelok, 17. Jún 2024, 21:08:18
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2017

 • Rok 2017, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa Usmern. 2 Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  Miestna akčná skupina - Dvory a okolie 1.1 Obec Bešeňov Modernizácia - stavebné úpravy chodníka za žitavským mostom v Bešeňove 5 655,00 297,63 5 952,63
  1.1 Obec Bíňa Detský raj v Bíni – vytvorenie oddychovej zóny 5 030,00 264,74 5 294,74
  1.1 Obec Dvory nad Žitavou Modernizácia chodníka a verejného priestranstva pred kultúrnym domom 8 075,00 425,00 8 500,00
  1.1 Obec Gbelce  Javisko 7 455,00 392,37 7 847,37
  1.1 Obec Semerovo Modernizácia terasy domu kultúry 4 710,00 247,89 4 957,89
  1.1 Obec Dvory nad Žitavou Výstavba autobusovej zastávky pod Kalváriou 8 075,00 425,00 8 500,00
  Miestna akčná skupina Združenia Termál 1.1 Obec Radava Vybudovanie autobusových zastávok 3 325,00 175,00 3 500,00
  3.1, 3.2, 3.3 MAS Združenia Termál Podpora prevádzky MAS Združenia Termál 500,00 0,00 500,00
  1.1 Obec Čechy Rekonštrukcia oplotenia a chodníka parku v centre obce Čechy 3 325,00 175,00 3 500,00
  1.1 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Pozba Výstavba parkoviska a priľahlého okresného parku v centre obce Pozba (pri reformovanom kostole naproti Obecnému úradu v Pozbe) 3 430,00 70,00 3 500,00
  1.1 Obec Dedinka Odpočívadlo pre cyklistov Dedinka, časť Hurbanovce 3 325,00 175,00 3 500,00
  1.1 Obec Bardoňovo Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev, parkov a drobnej architektúry 3 325,00 175,00 3 500,00
  1.1 Obec Hul  Detské ihrisko pri Materskej škole Hul 3 325,00 175,00 3 500,00
  1.2 Obec Trávnica Zberné miesto triedeného odpadu bytových domov ulica Cintorínska 3 325,00 175,00 3 500,00
  1.1 Obec Kolta Prístrešok tržnice v obci Kolta 3 325,00 175,00 3 500,00
  1.1 Obec Dolný Ohaj Výsadba stromoradia v obci Dolný Ohaj 3 325,00 175,00 3 500,00
  1.1 Obec Veľké Lovce  Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce  3 325,00 175,00 3 500,00
  2.1 Radix Slovakia o.z. Podpora hand made regionálnych výrobcov 3 430,00 70,00 3 500,00
  Občianske združenie Tekov - Hont 1.1 Obec Rybník Zefektívnenie podmienok využiteľnosti rekreačnej oddychovej zóny v obce Rybník 5 947,00 313,00 6 260,00
  1.1 Obec Bátovce  Svadba v meste kráľovien 6 247,00 328,79 6 575,79
  1.1 Obec Santovka Modernizácia verejných priestranstiev a spoločenského objektu v obci 6 247,00 328,79 6 575,79
  1.1 Obec Beša Výsadba líniovej zelene pri pešej komunikácii v Beši 2 437,00 128,26 2 565,26
  1.1 Divadlo Potôň, n.o. Centrum umenia a kreativity - Srdce priestoru 6 247,00 127,49 6 374,49
  1.1 Obec Devičany Revitalizácia verejnej zelene v obci Devičany 2 691,00 141,63 2 832,63
  1.1 Obec Podlužany Revitalizácia verejných priestranstiev  6 247,00 328,79 6 575,79
  1.1 Obec Bohunice  Detské ihrisko Dráčik 2 437,00 128,26 2 565,26
  3.1 Občianske združenie Tekov - Hont Zvýšenie kvality, efektívnosti riadenia a administrácie projektov 500,00 0,00 500,00
  Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov 1.3 Obec Modrany  Verejné informačné systémy v obciach Bátorove Kosihy, Modrany, Marcelová a Vrbová nad Váhom 4 294,00 226,00 4 520,00
  1.3 Obec Veľké Kosihy Verejné informačné systémy v obciach Kameničná, Čalovec, Veľké Kosihy a Holiare 4 294,00 226,00 4 520,00
  1.3 Obec Sokolce  Verejné informačné systémy v obciach Sokolce, Okoličná na Ostrove a Zlatná na Ostrove 4 294,00 226,00 4 520,00
  1.3 Združenie obcí Dolný Žitný ostrov Verejné informačné systémy v obciach Andovce, Dedina Mládeže, Komoča a Zemné 4 429,60 90,40 4 520,00
  1.2 Kolozsnéma n.o. Kompostujeme v MAS ZDŽO 4 508,00 92,00 4 600,00
  1.3 Obec Tôň Verejné informačné systémy v obciach Bodza, Tôň, Zemianska Olča a Bodzianske Lúky 4 294,00 226,00 4 520,00
  1.3 Obec Klížska Nemá Verejné informačné systémy v obciach Číčov, Klížska Nemá, Lipové a Trávnik 4 294,00 226,00 4 520,00
  1.3 Obec Iža  Verejné informačné systémy v obciach Iža, Radvaň nad Dunajom, Patince a Virt 4 294,00 226,00 4 520,00
  1.1 Obec Búč Verejné informačné systémy v obciach Búč, Kravany nad Dunajom, Moča a Chotín 4 294,00 226,00 4 520,00
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 1.1 Obec Demandice  Rozšírenie možností využívania detského ihriska v obci Demandice 4 330,00 227,89 4 557,89
  1.1  Obec Dolné Semerovce    Vybudovanie parkoviska v okolí budov spoločenského významu v obci Dolné Semerovce  4 330,00 227,89 4 557,89
  1.1 Obec Horné Semerovce  Vybudovanie vodovodnej prípojky a žumpy na zachytávanie vody v areáli obecnej tržnice 2 150,00 113,16 2 263,16
  1.1  Obec Kubáňovo   Rekonštrukcia chodníka v centre obce   3 990,00 210,00 4 200,00
  1.jan  Obec Lontov   Ďalšie budovanie centra obce Lontov  3 990,00 210,00 4 200,00
  1.1  Obec Plášťovce    Výstavba autobusových zastávok v obci Plášťovce  5 980,00 314,74 6 294,74
  1.1  Obec Slatina   Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Slatina  2 150,00 113,16 2 263,16
  1.1  Obec Šahy   Vybudovanie autobusových zastávok v mestských častiach Tešmák a Preseľany nad Ipľom  6 990,00 367,89 7 357,89
  1.1  Obec Vyškovce nad Ipľom   Detské ihrisko v obci Vyškovce nad Ipľom  3 990,00 210,00 4 200,00
  2.2  Občianske združenie TERRA ZAZD   Publikácia poviedok z južného Poiplia regiónu MAS  1 000,00 20,41 1 020,41
  3.1  Občianske združenie Ipeľ - Hont   Zabezpečenie prevádzky kancelárie MAS  100,00 0,00 100,00
  Mikroregión TRÍBEČSKO 1.1 Obec Skýcov Zážitkové miesto pre naše deti 3 800,00 200,00 4 000,00
  1.1 Obec Obyce  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a detských ihrísk v Obyciach 4 750,00 250,00 5 000,00
  1.1 Obec Ladice  Zvýšenie bezpečnosti návštevy priestorov MŠ vybudovaním chodníka 5 225,00 275,00 5 500,00
  1.1 Obec Hostie  Rekonštrukcia a modernizácia - Prírodný Amfiteáter obec Hostie 4 731,00 249,00 4 980,00
  1.1 Obec Žitavany Ihrisko pre detskú radosť 5 700,00 300,00 6 000,00
  1.1 Obec Neverice  Výstavba krytých autobusových zastávok v obci Neverice 4 987,50 262,50 5 250,00
  1.1 Obec Beladice  Zábavné centrum pre deti 4 949,50 260,50 5 210,00
  1.1 Obec Machulince Rekonštrukcia a modernizácia obecnej knižnice Machulince 4 845,00 255,00 5 100,00
  MAS Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 1.1 Obec Diakovce Rozšírenie detského ihriska v obci Diakovce 4 180,00 220,00 4 400,00
  1.1 Obec Tešedíkovo Vybudovanie oddychovej zóny pri rekultivovanej skládke v obci Tešedíkovo 4 180,00 220,00 4 400,00
  1.1 Obec Žihárec Zvýšenie bezpečnosti chodcov - rekonštrukcia a modernizácia chodníka v obci Žihárec - II. etapa 4 180,00 220,00 4 400,00
  1.1 Obec Vlčany Obnova spevnenej plochy pred butikovým centrom vo Vlčanoch 4 180,00 220,00 4 400,00
  1.1 Obec Neded Výstavba autobusových zastávok v obci Neded - II. etapa 4 180,00 220,00 4 400,00
  1.1 Obec Selice  Výstavba autobusových zastávok v obci Selice 4 180,00 220,00 4 400,00
  1.3 Obec Kráľová nad Váhom Rekonštrukcia a doplnenie dopravných a turistických značiek v obci Kráľová nad Váhom 4 180,00 220,00 4 400,00
  1.1 Obec Dlhá nad Váhom Úprava verejného priestranstva v centre obce Dlhá nad Váhom 4 180,00 220,00 4 400,00
  1.1 Obec Tvrdošovce  Výstavba oddychovej zóny pri jazere Putnoki 4 180,00 220,00 4 400,00
  3.1, 3.2, 3.3 MAS Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport Prevádzka a administratívna činnosť MAS Dolné Považie 500,00 0,00 500,00
  Regionálne združenie Dolná Nitra 1.3 Obec Čechynce  Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Čechynce 7 885,00 415,00 8 300,00
  1.3 Obec Golianovo Dobudovanie a modernizácia obecného rozhlasu v obci Golianovo 7 885,00 415,00 8 300,00
  1.1 Obec Malé Chyndice Rekonštrukcia prístupových mostov a oplotenia na miestnom cintroíne 7 790,00 410,00 8 200,00
  1.3 Obec Malý Cetín Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Malý Cetín 7 885,00 415,00 8 300,00
  1.1 Obec Pohranice Revitalizácia zelene v obci Pohranice 5 000,00 263,16 5 263,16
  1.3 Obec Žitavce Rekonštrukcia a modernizácia miestneho, obecného verejného rozhlasu vrátane rozšírenia rozhlasového vedenia 2 261,00 119,00 2 380,00
  3.1 Regionálne združenie Dolná Nitra Zabezpečenie chodu MAS Dolná Nitra 294,00 0,00 294,00
  Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo 1.1 Obec Čaka Rekonštrukcia prístupového chodníka do centrálnej zóny 3 785,37 199,23 3 984,60
  2.2 Csemadok ZO Zselíz Implementácia inovatívnych kreatívnych techník vo výtvarnej výchove 1 927,10 39,33 1 966,43
  1.1 Obec Čata Modernizácia verejných priestranstiev 3 969,72 208,93 4 178,65
  1.1 Obec Farná Vybudovanie zastrešeného pódia 3 969,72 208,93 4 178,65
  2.2 Kultúrno záujmový klub NÁDAS Technické zabezpečenie činnosti KZK Nádas 1 228,52 25,07 1 253,59
  2.2 RKC - Cirkevný zbor Šalov Vydanie publikácie o histórii obce a umiestnenie pamätnej tabule Vilmosa Csontosa 0,00 0,00 0,00
  1.1 Obec Šalov Úprava verejného priestranstva v centre obce Šalov 3 969,72 208,93 4 178,65
  1.1 SZKALA Založenie Spoločenskej pivnice a Vínneho múzea 4 095,08 83,57 4 178,65
  1.3 Mesto Želiezovce Modernizácia miestneho rozhlasu v mestskej časti Svodov 2 802,15 147,48 2 949,63
  2.2 Csemadok ZO Farná Materiálne zabezpečenie činnosti organizácie 1 228,52 25,07 1 253,59
  1.3 Mesto Štúrovo Rozšírenie informačných kanálov pre obyvateľov a návštevníkov mesta Štúrovo – osadenie elektronickej informačnej tabule 2 802,15 147,48 2 949,63
  1.1 RKC - Cirkevný zbor Pohronský Ruskov Rekonštrukcia verejného priestranstva za reformovaným kostolom v Pohronskom Ruskove 1 204,43 24,58 1 229,01
  1.3 Obec Zalaba Rekonštrukcia a modernizácia miestneho verejného rozhlasu v Zalabe 3 923,86 206,52 4 130,38
  1.1 Občianske združenie Ferenca Dudicha Rekonštrukcia sochy Sv. Jána Nepomuckého v Hronovciach 2 630,09 53,68 2 683,77
  3.1, 3.2, 3.3 Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo Chod MAS 500,00 0,00 500,00
  Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA 1.1 Obec Bánov Za zelený Bánov 2 004,50 105,50 2 110,00
  1.1 Obec Jatov Rekonštrukcia vstupu do budovy kultúrneho domu 2 004,50 105,50 2 110,00
  1.1 Obec Komjatice Skatepark Komjatice 2 004,50 105,50 2 110,00
  1.1 Obec Lipová Kultúrny dom pre všetkých 2 004,50 105,50 2 110,00
  1.1 Obec Mojzesovo Oddychová zóna pri soche svätého Urbana 1 045,00 55,00 1 100,00
  1.1 Obec Palárikovo Zlepšenie vzhľadu obce a skvalitnenie infraštruktúry 2 004,50 105,50 2 110,00
  1.1 Obec Štefanovičová Úprava okolia autobusových zastávok 2 004,50 105,50 2 110,00
  1.1 Obec Veľký Kýr Oplotenie a prístrešok sakrálnej sochy sv. Štefana 1 045,00 55,00 1 100,00
  1.1 CEDRON KLUB Úprava areálu beachvolejbalového ihriska - Cedron Volej pláž 2 067,80 42,20 2 110,00
  1.1 OZ Bociania škôlka Detstvo potrebuje hry 1 004,50 20,50 1 025,00
  1.1 Občianske združenie Equifarm Ranč Repný vláčik na štreke 2 009,00 41,00 2 050,00
  1.1 Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo - Černík Pomôžme škole rozkvitnúť 1 004,50 20,50 1 025,00
  1.1 Mojmírovské kroky Obnova sakrálnej sochy na Námestí sv. Ladislava 2 009,00 41,00 2 050,00
  1.1 KÝRANČEK Učebňa v prírode 1 004,50 20,50 1 025,00
  1.1 Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Šurany Výstavba jednoduchých prístreškov popri vodnej ploche 1 764,00 36,00 1 800,00
  1.1 Občania obci - obec občanom Cabaj - Čápor Zazeleňujeme obec Cabaj - Čápor 2 009,00 41,00 2 050,00
  1.1 Združenie pre rozvoj obce Rastislavice Ozvučenie Domu smútku a cintorína v Rastislaviciach 2 009,00 41,00 2 050,00
  1.2 AGal, s.r.o. Čistenie a úprava okolia vodných plôch a vodných tokov 700,00 300,00 1 000,00
  1.2 Obec Uľany nad Žitavou Odvodnenie nábrežnej ulice 1 045,00 55,00 1 100,00
  1.3 Obec Michal nad Žitavou Zlepšenie informovanosti občanov od 50+ 1 330,00 70,00 1 400,00
  1.3 Obec Poľný Kesov Orientačný systém v obci Poľný Kesov 2 004,50 105,50 2 110,00
  1.3 Obec Černík Orientačný systém v obci Černík 2 004,50 105,50 2 110,00
  2.2 Združenie kmeťovských vinohradníkov Za lepšiu kvalitu výstav vín v Kmeťove 2 009,00 41,00 2 050,00
  2.2 Mária Porubská Vinárstvo a vinohradníctvo v obci Michal nad Žitavou a v Požitaví 700,00 300,00 1 000,00
  3.3 MAS CEDRON - NITRAVA Inovácia webstránky 200,00 0,00 200,00
  "Mikroregión Hurbanovo" 1.1 Mesto Hurbanovo Oprava chodníka na ul. Komárňanská v Hurbanove časť 2 5 101,50 268,50 5 370,00
  1.1 Obec Svätý Peter Modernizácia objektu spoločenského významu - kultúrneho domu 5 101,50 268,50 5 370,00
  1.1 Obec Nesvady Výmena okien na prízemí budovy zdravotného strediska 5 101,50 268,50 5 370,00
  1.1 Obec Imeľ Výmena okien a dverí na budove domu služieb 8 075,00 425,00 8 500,00
  1.1 Obec Bajč Zateplenie obecného úradu 5 101,50 268,50 5 370,00
  1.1 Obec Martovce  Rekonštrukcia javiska kultúrneho domu v Martovciach 5 101,50 268,50 5 370,00
  1.2 Obec Mudroňovo Zriadenie zberného miesta v obci Mudroňovo 2 546,00 134,00 2 680,00
  1.3 Obec Mudroňovo Zriadenie propagačných tabúľ a dopravného značenia 2 546,00 134,00 2 680,00
  Občianske združenie ŽIBRICA 1.1 Obec Bádice  Rekonštrukcia OÚ v obci Bádice 2 770,00 145,79 2 915,79
  1.1 Obec Čeladice Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych chodníkov vrátane spevnených plôch 2 770,00 145,79 2 915,79
  1.1 Obec Dolné Lefantovce Vybudovanie chodníka od kruhového objazdu k zdravotnému stredisku 2 770,00 145,79 2 915,79
  1.1 Obec Horné Lefantovce Výmena vchodových dverí na MŠ a telocvični 2 770,00 145,79 2 915,79
  1.1 Obec Hosťová Úprava verejného priestranstva v okolí  autobusovej zastávky v obci Hosťová 2 770,00 145,79 2 915,79
  1.1 Obec Jelenec Rekonštrukcia schodišťa pre Kultúrnym domom a Obecným úradom s vybudovaním prístrešku 1 790,00 94,21 1 884,21
  1.1 Obec Kolíňany Rekonštrukcia studní v obci Kolíňany 2 770,00 145,79 2 915,79
  1.1 Obec Koniarovce Modernizácia oddychovej zóny v obci Koniarovce 2 770,00 145,79 2 915,79
  1.1 Obec Ľudovítová Modernizácia verejného priestranstva pre Domom kultúry v obci Ľudovítová 2 770,00 145,79 2 915,79
  1.1 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Výsadba živých plotov, stromoradia, bodovej a skupinovej vegetácie v obci Nitrianske Hrnčiarovce 2 770,00 145,79 2 915,79
  1.2 Obec Podhorany Čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd v obci Podhorany 2 770,00 145,79 2 915,79
  2.1 Telovýchovná jednota FC Dolné Štitáre Štitársky remeselný trh 2 770,00 56,53 2 826,53
  1.1 Obec Výčapy - Opatovce Výstavba autobusovej zastávky v centre obce Výčapy – Opatovce 2 770,00 145,79 2 915,79
  1.1 Obec Žirany Telocvičňa pod holým nebom 2 770,00 145,79 2 915,79
  3.1 OZ ŽIBRICA Prevádzka a administratívna činnosť OZ ŽIBRICA 220,00 0,00 220,00
  2.2 OZ Jelenka Podpora tradícií v obci Jelenec 980,00 20,00 1 000,00
  Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonskeho mikroregiónu 1.1 Obec Prašice Sv. Florián – rekonštrukcia podstavca a vytvorenie repliky sochy 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 Obec Tvrdomestice Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy bývalej školy 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 Obec Krušovce Rekonštrukcia domu smútku 3 879,00 204,16 4 083,16
  1.1 Obec Tovarníky II. etapa modernizácie verejného osvetlenia v obci Tovarníky 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 Obec Tesáre Rezko, pekne, bezpečne na Zelené námestie 3 900,00 205,26 4 105,26
  3.1, 3.3 MAS SOTDUM Prevádzka a administratívna činnosť MAS SOTDUM 500,00 0,00 500,00
  1.1  Obec Nemčice Obnova verejného priestranstva v centre obce Nemčice 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.1 Obec Jacovce Modernizácia autobusových zastávok v obci Jacovce 3 900,00 205,26 4 105,26
  1.2 Informačné centrum mladých Kuzmice Neseparuj sa a začni separovať! 1 500,00 30,61 1 530,61
  2.2 Spoločenstvo obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu 20. výročie mikroregiónu SOTDUM 2 940,00 60,00 3 000,00
  Spolu 496 309,83 24 525,93 520 835,76

   

  Rekonštrukcia prístupového chodníka do centrálnej zóny (Čaka)
  Rekonštrukcia OÚ v obci Bádice
  Zateplenie obecného úradu (Bajč)
  Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev, parkov a drobnej architektúry (Bardoňovo)
  Za zelený Bánov
  Úprava areálu beach volejbalového ihriska - Cedron Volej pláž (CEDRON KLUB)
  Implementácia inovatívnych kreatívnych techník vo výtvarnej výchove (CSEMADOK Želiezovce)
  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych chodníkov vrátane spevnených plôch (Čeladice)
  Odpočívadlo pre cyklistov Dedinka, časť Hurbanovce
  Vybudovanie chodníka od kruhového objazdu k zdravotnému stredisku (Dolné Lefantovce)
  Výsadba stromoradia v obci Dolný Ohaj
  Výmena vchodových dverí na MŠ a telocvični (Horné Lefantovce)
  Úprava verejného priestranstva v okolí autobusovej zastávky v obci Hosťová
  Oprava chodníka na ul. Komárňanská v Hurbanove, časť 2
  Výmena okien a dverí na budove domu služieb (Imeľ)
  Rekonštrukcia vstupu do budovy kultúrneho domu (Jatov)
  Rekonštrukcia schodišťa pred Kultúrnym domom a Obecným úradom s vybudovaním prístrešku (Jelenec)
  Učebňa v prírode (KÝRANČEK)
  Rekonštrukcia studní v obci Kolíňany
  Prístrešok tržnice v obci Kolta
  Modernizácia oddychovej zóny v obci Koniarovce
  Kultúrny dom pre všetkých (Lipová)
  Modernizácia verejného priestranstva pred Domom kultúry v obci Ľudovítová
  Zlepšenie informovanosti občanov od 50+ (Michal nad Žitavou)
  Oddychová zóna pri soche svätého Urbana (Mojzesovo)
  Vinárstvo a vinohradníctvo v obci Michal nad Žitavou a v Požitaví (Mária Porubská)
  Zriadenie zberného miesta v obci Mudroňovo
  Obnova verejného priestranstva v centre obce Nemčice
  Výmena okien na prízemí budovy zdravotného strediska (Nesvady)
  Výsadba živých plotov, stromoradia, bodovej a skupinovej vegetácie v obci Nitrianske Hrnčiarovce
  Repný vláčik na štreke (OZ Equifarm Ranč)
  Rekonštrukcia sochy Sv. Jána Nepomuckého v Hronovciach (OZ Ferenca Dudicha)
  Podpora tradícií v obci Jelenec (OZ Jelenka)
  Obnova sakrálnej sochy na Námestí sv. Ladislava (OZ Mojmrovské kroky)
  Zazeleňujeme obec Cabaj - Čápor (Občania obci - obec občanom Cabaj - Čápor)
  Zlepšenie vzhľadu obce a skvalitnenie infraštruktúry (Palárikovo)
  Orientačný systém v obci Poľný Kesov
  Sv. Florián - rekonštrukcia podstavca a vytvorenie repliky sochy (Prašice)
  Výstavba parkoviska a priľahlého okrasného parku v centre obce Pozba (Cirkevný zbor Pozba)
  Podpora hand made regionálnych výrobcov (Radix Slovakia o. z.)
  Ozvučenie domu smútku a cintorína v Rastislaviciach (Združenie pre rozvoj obce Rastislavice)
  Výstavba jednoduchých prístreškov popri vodnej ploche (SRZ - MO Šurany)
  20. výročie mikroregiónu SOTDUM
  Úprava verejného priestranstva v v centre obce Šalov
  Úprava okolia autobusových zastávok (Obec Štefanovičová)
  Osadenie elektronickej informačnej tabule (Mesto Štúrovo)
  Modernizácia objektu spoločenského významu - kultúrneho domu (Obec Svätý Peter)
  Štitársky remeselný trh (TJ FC Dolné Štitáre)
  Rezko, pekne, bezpečne na Zelené námestie (Obec Tesáre)
  Zberné miesto triedeného odpadu bytových domov ulica Cintorínska (Trávnica)
  Oplotenie a prístrešok sakrálnej sochy sv. Štefana (Veľký Kýr)
  Výstavba autobusovej zastávky v centre obce Výčapy - Opatovce
  Pomôžme škole rozkvitnúť (Združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo)
  Modernizácia miestneho rozhlasu v mestskej časti Svodov (Mesto Želiezovce)
  Telocvičňa pod holým nebom (Obec Žirany)
  Modernizácia verejných priestranstiev (Čata)
  Rekonštrukcia oplotenia a chodníka parku v centre obce Čechy
  Orientačný systém v obci Černík
 • Rok 2017, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenie 4

  Konečný prijímateľ (MAS) Podpor. aktivita podľa Usmern. 2 Názov projektu Partner (krajina) Schválená dotácia (v EUR) Spolufin. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
  Občianske združenie Ipeľ - Hont 4.1 Zavedenie regionálneho značenia produktov a služieb vidieckeho územia MAS Občianskeho združenia Ipeľ - Hont OZ Zlatá cesta (SR) 7 600,00 400,00 8 000,00
  4.2 Medzinárodná konferencia o výmene skúseností prihraničných MAS Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (MR) 2 850,00 150,00 3 000,00
  Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov 4.1 Regionálna značka kvality "PODUNAJSKO" MAS Podunajsko (SR) 7 600,00 400,00 8 000,00
  4.2 Cezhraničná konferencia spolupracujúcich LEADER skupín "PODUNAJSKO - DUNAMENTE" MAS Vértes - Gerecse (MR) 2 850,00 150,00 3 000,00
  Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu 4.1 Po stopách ľudových tradícií v území MAS SOTDUM OZ RADOŠINKA (SR) 7 600,00 400,00 8 000,00
  4.2 Spoznajte územie pod Panskou Javorinou Prostějov venkov o.p.s. (ČR) 2 850,00 150,00 3 000,00
  OZ RADOŠINKA 4.1 Nevšedné cesty za poznaním miestnej krajiny a historického dedičstva MAS Združenia Termál (SR) 7 600,00 400,00 8 000,00
  Miestna akčná skupina Združenia Termál 4.1 Využitie potenciálu vody a jej historického významu pre rozvoj regiónu OZ RADOŠINKA (SR) 7 600,00 400,00 8 000,00
  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 4.1 Otvárame nové príležitosti - príprava vyhliadkovej veže MAS Biela Orava (SR) 7 600,00 400,00 8 000,00
  Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA 4.1 Zavádzanie regionálneho značenia produktov, služieb a podujatí v praxi OZ Zlatá cesta (SR) 7 125,00 375,00 7 500,00
  4.2 Budovanie kapacít a výmena skúseností MAS Dolní Morava (ČR) 2 375,00 125,00 2 500,00
  Spolu: 63 650,00 3 350,00 67 000,00