Sobota, 3. Jún 2023, 19:59:17
logo unsk

Informácia o schválených dotáciách na rok 2011

Dňa 9. júna 2011 boli predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja podpísané Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2011 pre občianske združenia typu LEADER v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho kraja.

Info o podpísaných zmluvách (rok 2011) - Nástroj 2