Štvrtok, 23. Máj 2024, 17:37:09
logo unsk

Metodický deň k výzvam Nástroja 2 pre rok 2018

Dňa 13. februára 2018 sa v priestoroch Obecného úradu v Štitároch uskutočnil metodický deň pre zástupcov miestnych akčných skupín Nitrianskeho kraja. Metodický deň zorganizoval Odbor strategických činností Úradu NSK za účelom poskytnutia metodických pokynov k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2018 v zmysle VZN NSK č. 3/2016 v platnom znení.

Nakoľko v tomto roku je možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácií už len elektronicky, zamestnanci oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja vysvetlili zúčastneným celý proces a hlavne postup ako sa dopracujú k elektronickej verzii žiadosti, kde sú zverejnené informácie o výzve a akou formou je možne žiadosť vyplniť a následne odoslať podanie. Elektronický formulár žiadosti pre Opatrenia 1, 2, 3 je dostupný na https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a183-poskytovanie-dotacie-na-podporu-implementacie-strategii-clld-miestnych-akc a elektronický formulár žiadosti pre Opatrenie 4 je dostupný na https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a184-poskytovanie-dotacie-na-podporu-implementacie-strategii-clld-miestnych-akc.

Obidve výzvy (NSK/LEADER2/2018-Op123 a NSK/LEADER2/2018-Op4) na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Nástroja 2 LEADER NSK majú termín uzávierky predkladania žiadostí dňa 14.3.2018.

V záverečnej diskusii odzneli zo strany MAS zaujímavé predbežné námety projektov. Návrhy, ktoré budú predkladať v rámci žiadosti môžu konzultovať s pracovníkmi Oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja a takisto aj nedostatky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri elektronickom vypĺňaní žiadosti.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

Metodický deň k výzvam Nástroja 2 pre rok 2018 - IMG_20180213_101407_resized_20180216_033819576_f04481dcb8926da9fb29e3a1b0a32488
Metodický deň k výzvam Nástroja 2 pre rok 2018 - IMG_20180213_101412_resized_20180216_033758534_47934dfbc61d8592ecf29337a6eb4404