Pondelok, 17. Jún 2024, 23:12:48
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Partnerstvo – perspektíva rozvoja vidieka do roku 2020

Partnerstvo – perspektíva rozvoja vidieka do roku 2020

Partnerstvo – perspektíva rozvoja vidieka do roku 2020

Dňa 19. decembra 2011 sa v priestoroch Kaštieľa Mojmírovce konala konferencia pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD., zameraná na partnerstvo a spoluprácu v rozvoji vidieka Nitrianskeho kraja. Konferenciu slávnostne otvoril Ing. I. Sádovský, poslanec a zároveň člen Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Účastníkov konferencie privítal na domácej pôde starosta obce Mojmírovce.

Prvý blok konferencie bol zameraný na zhodnotenie implementácie prístupu LEADER z hľadiska Programu rozvoja vidieka SR a z pohľadu poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prezentácie sa niesli v duchu budúceho rozvoja vidieka a postupov, ktoré sú dôležité pri príprave nového programovacieho obdobia EÚ. Očakávané priority a budúce opatrenia európskej vidieckej politiky v rámci Stratégie 2020 tvorili súčasť tohto bloku.

Druhý blok konferencie bol venovaný predstaveniu projektov spolupráce miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev na území Nitrianskeho kraja zameraných na zavádzanie regionálneho značenia produktov. Súčasťou prezentácií bolo aj predstavenie systému značenia a koordinácie regionálnych produktov v Českej republike.

Ochota našich miestnych akčných skupín a dobrovoľná výstava regionálnych produktov z dielne ľudových remeselníkov a výrobcov z územia verejno-súkromných partnerstiev Nitrianskeho kraja dotvárali vianočnú atmosféru konferencie.

Počas konferencie vystúpili aj vážení hostia a prednášajúci zo zahraničia, a to zástupkyňa Asociace regionálních značek ČR pani K. Čadilová a zástupkyňa Helpdesk EEN RDP pani J. Tvrdoňová.

Všetky príspevky prednášajúcich vrátane diskusných príspevkov a komentárov opisujú súčasnú situáciu, hodnotia doterajšie úspešne zrealizované projekty, prinášajú zaujímavé nápady a hlavne návrhy ďalšieho smerovania politiky rozvoja vidieka do budúcna. Budúcnosť je ale najmä o spolupráci.

Aj preto chce Nitriansky samosprávny kraj presadzovať, podporovať, koordinovať a úspešne implementovať inovatívne projekty spolupráce verejno – súkromných partnerstiev viacerých regiónov.

Spracoval:
Ing. arch. V. Juricová – Melušová
vedúca oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja
 

Prezentácie na stiahnutie:
Certifikácia ubytovacích zariadení
Predstavenie VZN 7 2011
Príklady dobrej praxe - Cedron
Projekty spolupráce
Regionálna značka ČR
Stratégia Európa 2020
Strednodobé hodnotenie PRV 2007-2013

Fotografie sa nachádzajú v časti "Fotogaléria".