Streda, 29. November 2023, 18:56:31
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Prezentácia Nástrojov LEADER NSK na medzinárodnej konferencii NSS MAS

Prezentácia Nástrojov LEADER NSK na medzinárodnej konferencii NSS MAS

Zástupcovia Odboru strategických činností Úradu NSK sa dňa 21. júna 2017 zúčastnili medzinárodnej konferencie Národnej siete slovenských Miestnych akčných skupín (NSS MAS) v Pstruši. Konferenciu s názvom „Prístup LEADER / CLLD a spolupráca miestnych akčných akupín na Slovensku - výmenou skúseností k rozvoju vidieka“ spoluorganizovalo aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V rámci programu vystúpil s príspevkom k implementačnému modelu CLLD v rámci IROP aj generálny riaditeľ Sekcie programov regionálneho rozvoja MPaRV SR M. Mitošinka. Na konferencii predniesli svoj príspevok vzácni hostia z Českej republiky (pán J. Krist) a Rakúska (pán S. Niedermoser), ktorý hovorili o princípoch prístupu LEADER a CLLD v ich materských krajinách ako aj o súčasnom procese implementácie Stratégií CLLD v programovom období 2014 – 2020. Zhodnotenie vývoja Nástrojov LEADER NSK v Nitrianskom kraji od roku 2009, skúsenosti z procesu formovania ale aj spájania sa verejno – súkromných partnerstiev a aktuálne informácie týkajúce sa zmien v podporných nástrojoch rozvoja vidieka od roku 2018, predniesol za Nitriansky samosprávny kraj Ing. M. Čaja, vedúci odboru strategických činností. Predseda NSS MAS Ľ. Lőrincz na záver zdôraznil potrebu zjednotenia postupu miestnych akčných skupín v súčasnom hektickom období vo vzťahu k Riadiacemu orgánu PRV SR a IROP s cieľom nastavenia implementačných mechanizmov aby sa implementácia Stratégií CLLD spustila úspešne. V popoludňajších hodinách sa v zmysle programu konferencie uskutočnili diskusie a prehliadky úspešných projektov z programu rozvoja vidieka v blízkom okolí.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

Prezentácia Nástrojov LEADER NSK na medzinárodnej konferencii NSS MAS - IMG_20170621_101206_da70b4aa14856accf5e48d55dc806d5e