Pondelok, 15. Júl 2024, 09:24:09
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Prezentácia Nitrianskeho kraja na Dňoch vidieka v NR SR

Prezentácia Nitrianskeho kraja na Dňoch vidieka v NR SR

Prezentácia Nitrianskeho kraja na Dňoch vidieka v NR SR

Dňa 23. novembra 2016 sa pod záštitou predsedu NR SR Andreja Danka konal Deň vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky s názvom „Spolupracovať sa oplatí“. Podujatie má dlhoročnú tradíciu a posledný ročník bol už šestnástym v poradí. Cieľom podujatia bolo prezentovať potreby a problémy slovenského vidieka, aktivity samosprávnych krajov v oblasti regionálneho rozvoja, podpory regionálnych produktov, kultúrne aktivity a podporu cestovného ruchu.

Na podujatí mal zastúpenie aj Nitriansky samosprávny kraj, ktorý sa dlhodobo venuje odbornej a systematickej podpore integrovaných stratégií miestneho rozvoja a budovaniu odborných kapacít prístupom LEADER. Na našom území v súčasnosti pôsobí 17 miestnych akčných skupín. Zamestnanci Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja prezentovali výsledky dlhodobej systematickej práce v prospech rozvoja územia kraja.

Priestor na propagáciu dostala aj miestna akčná skupina Mikroregión CEDRON – NITRAVA, ktorá prezentovala svoje územie vďaka predstaviteľom členských samospráv, remeselníkom, umelcom a folklórnym súborom.

Podujatia sa zúčastnil MVDr. G. Csicsai, PhD., štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý dni vidieka aj slávnostne otvoril, poslanci NR SR a členovia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Ing. Ś. Králik, Mgr. Marta Horníková

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

Prezentácia Nitrianskeho kraja na Dňoch vidieka v NR SR - DSC_0005_7b62ffb19b11fa9aa95ec961861d3248
Prezentácia Nitrianskeho kraja na Dňoch vidieka v NR SR - DSC_0001_6dc8423781ea9c80436317c67105a565
Prezentácia Nitrianskeho kraja na Dňoch vidieka v NR SR - DSC_0009_1e4b55cfe58f73fc318751138e3b85e9
Prezentácia Nitrianskeho kraja na Dňoch vidieka v NR SR - DSC_0014_8d828408d4c826fa071996ad4ab8d051
Prezentácia Nitrianskeho kraja na Dňoch vidieka v NR SR - DSC_0015_d4a7ea9fa85ce7455c33e66dd1c28528
Prezentácia Nitrianskeho kraja na Dňoch vidieka v NR SR - DSC_0023_5e7a57135050a15df3cd8409f2eb72f4
Prezentácia Nitrianskeho kraja na Dňoch vidieka v NR SR - DSC_0025_e67d31778f89857bd1fda31476fca5d7
Prezentácia Nitrianskeho kraja na Dňoch vidieka v NR SR - DSC_0027_e8f887956e12167787d045a5b7f36559