Pondelok, 15. Júl 2024, 09:25:17
logo unsk

Projekty spolupráce MAS – výzva pre rok 2017

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja vyhlásil dňa 16.01.2017 výzvu (kód výzvy: NSK/LEADER2/2017-Op4) na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja, pre Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev.

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja je dňa 07.03.2017, do 15:00 hod. v podateľni NSK. Bližšie informácie a podrobnosti sú uvedené vo Výzve a jej prílohách na https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/9349.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja