Streda, 29. November 2023, 19:47:02
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2017 – LEADER NSK 2

Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2017 – LEADER NSK 2

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja vyhlásil dňa 16.01.2017 výzvu (kód výzvy: NSK/LEADER2/2017-Op123) na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja, pre nasledovné opatrenia: Opatrenie 1. Obnova obcí, Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií, Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS.

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja je dňa 07.03.2017, do 15:00 hod. v podateľni NSK. Bližšie informácie a podrobnosti sú uvedené vo Výzve a jej prílohách na https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/9348.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja