Pondelok, 17. Jún 2024, 22:34:13
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie LEADER NSK na rok 2020

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie LEADER NSK na rok 2020

Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zverejnil dňa 21. januára 2020 na svojom webovom sídle www.unsk.sk Výzvy v rámci Nástroja 1 LEADER NSK (NSK/LEADER1/2020-Op12) a Nástroja 2 LEADER NSK (NSK/LEADER2/2020-Op123, NSK/LEADER2/2020-Op4) pre kalendárny rok 2020. Nakoľko predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií je elektronické, výzvy nájdete zverejnené v sekcii Elektronické služby, napr. na tomto linku: https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/odb-strategickych-cinnosti . Jedná sa o elektronické služby A.1.83, A.1.84, A.1.85.  Termín predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií je 6. máj 2020.

Zároveň dávame do pozornosti metodický deň, ktorý k týmto výzvam organizujeme. Uskutoční sa 29. januára 2020 vo Veľkom Záluží o 10:00 hod. (Kultúrny dom). Nakoľko konečnými prijímateľmi v zmysle príslušných VZN sú miestne akčné skupiny, metodický deň je určený najmä zamestnancom kancelárie MAS v Nitrianskom kraji.