Streda, 29. November 2023, 20:06:57
logo unsk

Workshop – regionálne značenie produktov

Workshop – regionálne značenie produktov

V dňoch 2. a 3. decembra 2015 Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zorganizoval pre zástupcov miestnych akčných skupín a aktérov rozvoja vidieka odborný workshop zameraný na princípy regionálneho značenia produktov. Zástupcovia miestnych akčných skupín Nitrianskeho kraja sa oboznámili s programom LEADER v období rokov 2007 – 2015 a s prípravou CLLD stratégie na obdobie rokov 2015 - 2022 na území MAS Stará Čierna voda, s úspešnými leaderovskými projektami z obdobia rokov 2009 – 2015 na území Nitrianskeho kraja a diskutovali so zástupcami Miestnej akčnej skupiny Regiónu Haná z Českej republiky o skúsenostiach z implementácie stratégie rozvoja územia a princípe podpory regionálnej značky. Súčasťou workshopu bola aj prezentácia novej web stránky LEADER NSK, propagačných materiálov, bannerov a mapových výstupov, ktoré prezentovali pracovníci oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja.

pdfworkshop_LEADER_NSK.pdf
pdfworkshop_Produkt_HANA.pdf
pdfworkshop_Stara_Cierna_voda.pdf