Streda, 29. November 2023, 19:06:12
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Závery konferencie „LEADER v Nitrianskom kraji ako nositeľ rozvoja vidieka“

Závery konferencie „LEADER v Nitrianskom kraji ako nositeľ rozvoja vidieka“

Závery konferencie „LEADER v Nitrianskom kraji ako nositeľ rozvoja vidieka“

Dňa 17. októbra 2012 sa v Kaštieli Mojmírovce konala konferencia pod záštitou Doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Konferenciu s mottom „LEADER v Nitrianskom kraji ako nositeľ rozvoja vidieka“ organizoval Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚNSK) v spolupráci s Centrálnou jednotkou Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Súčasťou konferencie bol aj bohatý sprievodný program pozostávajúci z trhov remeselných produktov z území miestnych akčných skupín Nitrianskeho regiónu, ochutnávky regionálnych produktov, ukážky jazdy na koni a degustácie vín. Konferencia sa tešila veľkému záujmu a bohatej účasti.

V rámci odbornej časti programu vystúpili zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, manažér Národnej siete rozvoja vidieka SR, predstaviteľ Odboru strategických činností ÚNSK, riaditeľka Národnej siete slovenských MAS, predstavitelia miestnych akčných skupín (MAS), verejno – súkromných partnerstiev (VSP) a zahraničný hosť z Českej republiky. Zaujímavé, odprezentované témy navodili bohatú diskusiu sociálno – ekonomických partnerov najmä o budúcnosti rozvoja vidieka, s dôrazom na prístup LEADER.V intenciách tejto diskusie všetkých zúčastnených vyplynuli aj návrhy a závery z tejto konferencie, ktoré boli následne zaslané na Sekciu rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na záver konferencie odznelo, že zodpovedná a kvalitná príprava blížiaceho sa programovacieho obdobia 2014 – 2020 je naším spoločným záujmom. V Nitrianskom regióne sme pripravení aktívne sa podieľať a zúčastňovať na príprave nového Programu rozvoja vidieka ako členovia odbornej pracovnej skupiny.
 

Ing. arch. V. Juricová – Melušová
Ing. Š. Králik

Odbor strategických činností
Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prezentácie na stiahnutie:
Program rozvoja vidieka v novom programovacom období (Ľ. Bene)
Aktivity UNSK 2012 (V. Juricová - Melušová)
RP NSRV za NK (O. Hanušovský)
Zavádzanie značky Ponitrie (T. Kozolka)
ISMR Tríbečsko (D. Mihok)
PPT Hostětin ČR (K. Fojtu)
Prezentovanie NSS MAS (A. Hradiska)

Fotografie sa nachádzajú v časti "Fotogaléria".